Liiklusjärelevalve- ja ennetuskampaaniad
19.02.2018

Politsei liiklusjärelevalvetöö põhimõtteid kajastava plaani üks osa on kampaaniapõhised tegevused, mille ajastus sõltub välja kujunenud trendidel liikluspildis. Politsei pöörab kõigile ohtlikele liikluseeskirja rikkumistele tähelepanu ka igapäevase liiklusjärelevalve töö käigus, kuid statistika näitab, et aastas on perioode, mil mõnele teemale tuleb eriliselt tähelepanu pöörata.   

Politsei suunab oma järelevalve liikluses 2017 aastal:

  • joobes juhtide liiklusest kõrvaldamisele
  • liiklusriskeeriva käitumise (foorituled, manöövrid, juhtimist segavad toimingud, märguanded, pidevjoon jne) väljaselgitamiseks
  • sõidukiirusest kinnipidamise kontrollimisele (millest 40% tööajast suuname sõidukiiruse kontrollimiseks linnalistes oludes)
  • kergliiklejate ohutuse tagamisele
  • turvavarustuse kasutamise kontrollimisele

 

Allpool on ülevaade aastaks 2017 planeeritud kampaaniatest

 


13. veebruar – 19. veebruar
TISPOL teemanädal Veokid ja Bussid

Raskeveokid on liikluses suurema ohu allikad. Politsei pöörab liiklusjärelevalve käigus tähelepanu nii juhi sõidu- ja puhkeajale, veoki tehnilisele seisundile, vajalikule dokumentatsiooni olemasolule, koorma kinnitusele kui ka sõiduki lubatud kaalule ja mõõtmetele.

13. märts – 19. märts
TISPOL teemanädal Turvavarustus ja Kõrvalised tegevused

Turvavöö kinnitamine on kõigi teiste autos olevate turvaseadmete nagu õhkpadjad jms efektiivse toimimise eelduseks. Ka väikesel kiirusel on kokkupõrkel inimkehale mõjuvad jõud väga suured, mistõttu tuleb turvavarustust kasutada sõltumata sellest, kas ees on pikk või lühike reis.


9. märts – 5. aprill
Maanteeameti kõrvalised tegevused kampaania

Sõiduki juhtimisel kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele tähelepanu juhtimise kampaania.

17. aprill – 23. aprill
TISPOLi teemanädal Kiirus

Sõidukiiruse valikust sõltub liiklusohutuses palju

Arvestades, et inimese reageerimisaeg on ca 1 sekund, millega 50 km/h liikuv sõiduk läbib 14m ning pidurdusmaa on kuival asfaldil ja korras piduritega ca 12m, jõuab selline auto täpselt peatuda juhul, kui 26 meetrit eespool astub teele jalakäija.  

Kui seesama auto liikunuks 60/km/h, sõitnuks ta samas kohas teele astunud jalakäijale otsa ja sellel hetkel oleks auto kiirus veel 41km/h.

18. aprill - 14. mai
Maanteeameti kiiruse kampaania 

Kevadel ja suvel sagenevad sellised õnnetused, kus juhid kaotavad liigsuure kiiruse tõttu auto üle kontrolli ning sõiduk paiskub teelt välja.

Suurel kiirusel aheneb juhi vaateväli ja pikeneb pidurdusmaa, mis tähendab, et tõenäosus ohu korra piisavalt kiiresti ja adekvaatselt reageerida on kordades väiksem.

Kiiruse kasvades suureneb ka vigastuste ning hukkumise oht.

10. aprill - 16. aprill ja 15. Mai- 21. mai
Maanteeameti helikampaania " Mootorratturite ohutus liikluses"

Mootorrattur on liikluses enam ohustatud pool. Mootorratturi märkamine liikluses on autojuhtidele oluline ja tagab mootorratturile ohutuse.

5. juuni - 11. juuni
TISPOLi teemanädal Joove

Joobes juhtimine on politsei tähelepanu all kogu Euroopas: 2010. aasta detsembris toimunud TISPOLI teemanädala raames kontrolliti üle Euroopa ligi 800 000 autojuhi joovet, neist 12 000 olid alkoholijoobes ning 1200 narkojoobes.

5. juuni - 3. juuli
Maanteeameti kampaania alkoholi tarvitanuna sõiduki juhtimisest hoidumiseks

Eelmisel aastal põhjustasid alkoholi tarbinud juhid 163 liiklusõnnetust, milles hukkus 7 inimest ja 213 sai vigastada.


 

24. juuli - 30. juuli
TISPOLi  teemanädal Veokid ja Bussid
Kommertssõiduki juhi vastutusel on korraga enam kui poolesaja inimeste elud, mistõttu tuleb kehtestatud reegleid eriti hoolega jälgida.

Reisijate eneste huvides on võimalusel kinnitada turvavöö ning vältida sõidu ajal bussis liikumist.
21. august – 27. august
TISPOLi teemanädal Kiirus
Sõidukiiruse valikust sõltub liiklusohutuses palju

Arvestades, et inimese reageerimisaeg on ca 1 sekund, millega 50 km/h liikuv sõiduk läbib 14m ning pidurdusmaa on kuival asfaldil ja korras piduritega ca 12m, jõuab selline auto täpselt peatuda juhul, kui 26 meetrit eespool astub teele jalakäija.   

Kui seesama auto liikunuks 60/km/h, sõitnuks ta samas kohas teele astunud jalakäijale otsa ja sellel hetkel oleks auto kiirus veel 41km/h.
11.september – 17. september
TISPOL teemanädal Turvavarustus ja Kõrvalised tegevused

Turvavöö kinnitamine on kõigi teiste autos olevate turvaseadmete nagu õhkpadjad jms efektiivse toimimise eelduseks. Ka väikesel kiirusel on kokkupõrkel inimkehale mõjuvad jõud väga suured, mistõttu tuleb turvavarustust kasutada sõltumata sellest, kas ees on pikk või lühike reis.

21. September
Operatsioon EDWARD (liiklussurmade vaba päev)

Keskmiselt 70 inimest saab surma ja 370 vigastada igapäev Euroopa teedel. Üle-euroopalised politseilised tegevused liiklussurmade ärahoidmiseks. Kõigilt liiklejatelt palutakse anda omapoolne panus läbi hoolika liiklemise, et Euroopa teedel ei hukuks ühtegi inimest.

 

9. oktoober – 15. oktoober
TISPOLi teemanädal Veokid ja Bussid 

Raskeveokid on liikluses suurema ohu allikad. Politsei pöörab liiklusjärelevalve käigus tähelepanu nii juhi sõidu- ja puhkeajale, veoki tehnilisele seisundile, vajalikule dokumentatsiooni olemasolule, koorma kinnitusele kui ka sõiduki lubatud kaalule ja mõõtmetele.

1. oktoober – 31. detsember
Helkur

Pimeda-aja saabudes peab jalakäija end kindlasti autojuhile paremini märgatavaks tegema, sest hämaras on teedel nähtavus piiratud ning aastaajale iseloomulikud  ilmastikutingimused nagu vihm, lumi ja udu segavad vaatevälja veelgi. Autojuhid peavad sõiduvõtete valikul arvestama, et teeääres võib liikuda  jalakäija ning olema valmis neist ohutult mööduma.


Juulist kehtima hakanud Liiklusseaduse kohaselt on helkuri kandmine pimedal ajal jalakäijale kohustuslik.
11. detsember – 17. detsember
TISPOLi teemanädal Joove

Joobes juhtimine on politsei tähelepanu all kogu Euroopas: 2010. aasta detsembris toimunud TISPOLI teemanädala raames kontrolliti üle Euroopa ligi 800 000 autojuhi joovet, neist 12 000 olid alkoholijoobes ning 1200 narkojoobes.