Info trahvide tasumise kohta
10.10.2015

Rahatrahvide ja menetluskulude tasumine

Tasumine pangaülekandega
Saaja nimi: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi kontode IBAN-id (International Bank Account Number) on:

 • SEB: EE891010220034796011
 • Swedbank: EE932200221023778606
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal: EE403300333416110002
 • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal: EE701700017001577198


Viitenumber:  on märgitud otsusele.
NB! Ilma viitenumbrita makset teha ei saa.
Selgitus: Kui tasutakse teise isiku eest, siis kindlasti tuleb lisada selgitusse isiku nimi, kelle eest trahv tasuti ning lisaks võib ka märkida väärteootsuse numbri.

Tasumine sularahas: lähimas pangakontoris: tehing - sula sissemakse.

Välismakse korral

 • Seb Pank AS: aadress Tornimäe 2 Tallinn 15010 Estonia
 • Swedbank: aadress Liivalaia 8 Tallinn 15040 Estonia
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal: aadress Narva mnt 11 Tallinn 15015 Estonia
 • Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal: aadress Liivalaia 45 Tallinn 10145 Estonia


Sooritades rahatrahvi ülekannet välisriigis asuvast pangast, on lisaks eelnevale vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi ning Rahandusministeeriumi rahatrahvi konto rahvusvahelist kontonumbrit (IBAN).

 • SEB BIC ehk SWIFT-kood on EEUHEE2X
 • Swedbank BIC ehk SWIFT-kood on HABAEE2X
 • Danske Bank A/S Eesti filiaali BIC ehk SWIFT-kood on FOREEE2X
 • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaali BIC ehk SWIFT-kood on NDEAEE2X


Rahandusministeeriumi kontode IBAN-id (International Bank Account Number) on:

 • SEB: EE 891010220034796011
 • Swedbank: EE 932200221023778606
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal: EE403300333416110002
 • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal: EE701700017001577198.


Lähemat infot rahvusvaheliste ülekannete kohta saab lugeda Swedbank, SEB, Danske või Nordea panga kodulehekülgedelt.

NB! Sooritades rahatrahvi ülekannet välisriigis asuvast pangast tuleb märkida lisainfo lahtrisse kindlasti viitenumber või väärteootsuse number ja ka isiku nimi, kelle eest rahatrahv tasuti!

For foreign payment:
For the international payment of penalty please fill in the payment order as follows:
Beneficiary: Rahandusministeerium
Bank: Swedbank
IBAN: EE93 2200 2210 2377 8606
BIC (S.W.I.F.T): HABAEE2X
Amount: The total amount on your decision
Reference No.: According to the reference number on your decision ("viitenumber")
Explanation: Decision number and the full name of the person the decision was issued for.


Lisainformatsioon
:

 • Politseiametniku määratud rahatrahvi maksmiseks vajalikud rekvisiidid on märgitud süüdlasele väljastatud või kättesaadavaks tehtud väärteootsusele
 • Väärteotrahvid tuleb tasuda tähtajaks, milleks on väärteootsusel märgitud tasumise tähtaeg (üldjuhul otsuse tegemisest 15 päeva jooksul). Tähtajaks tasumata väärteotrahvid saadab infosüsteem automaatselt ilma lisahoiatuseta kohtutäiturile sundtäitmiseks. Väärteotrahvi sundtäitmisele pööramise korral alustab kohtutäitur täitemenetlust vastavalt täitemenetluse seadusele.
 • Tasumisele järgneval päeval kontrollida kindlasti arvelduskonto väljavõtet. Kui ülekandel esines mõni viga, kantakse tasutud summa maksjale panga poolt tagasi ning ülekannet ei toimu.
 • Menetlusalusel isikul on õigus mõjuvatel põhjustel esitada taotlus rahatrahvi ositi tasumiseks. Taotluse peab esitama 15 päeva jooksul peale väärteoprotokolli kättesaamist.
 • Lahend väärteoasjas jõustub 15 päeva möödudes väärteoprotokollis märgitud lahendi kättesaadavaks tegemise kuupäevast. Vastavalt VTMS §203 lg 2 pööratakse lahend täitmisele 10 päeva jooksul alates lahendi jõustumisest.
 • Kui tähtajaks tasumata jäetud väärteotrahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb väärteotrahv tasuda täitmisteatel märgitud rekvisiitidele. Juhul kui võlgnik tasub väärteotrahvi pärast täitemenetluse algust väärteootsusel näidatud rekvisiitidele, siis kohtutäitur seda tasumise infot ei tea ning võib trahvisumma inkasseerida võlgniku pangakontolt. Trahvi sundtäitmisele pööramine tähtajaks tasumata jätmise tõttu põhjustab võlgnikule alati lisakulusid, kuna võlasummale lisandub kohtutäituri tasu. Seepärast on mõistlik tasuda trahv hiljemalt karistusotsuse jõustumise kuupäevaks.
 • Topelt- või enamtasutud või ekslikult trahvikontole laekunud summat on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada vormikohane taotlus:
  • kohalikus Prefektuuris kirjalik taotlus
  • digiallkirjastatud taotlus meilile ppa@politsei.ee. Rohkem infot digiallkirja kohta leiab siit.
  • saata postiga aadressile Pärnu mnt - 139, 15060 Tallinn


Lisainfot väärteotrahvi tasumise kohta saab küsida väärteootsuse allkirjastanud kohtuväliselt menetlejalt, kelle kontaktandmed on märgitud väärteootsusele.