Liigu sisuni

Hoidun sõiduajal nutiseadmest

Maanteeameti tellitud küsitlusuuringu kohaselt on viimase 12 kuu jooksul autot juhtides mobiiltelefoni kasutanud 72% Eestis elavatest autojuhtidest, kellest 97% vastab telefonikõnedele. 2017. aastal oli mõnda liiklusohtlikku olukorda sattunud 26% juhtidest, kõige levinumaks põhjuseks oli telefoni kasutamine, teisel kohal vestlus kaassõitjatega. Telefoni kasutatakse roolis olles enamasti kõnedele vastamiseks, pereliikmetele helistamiseks, töökõnede tegemiseks ning sõpradele ja tuttavatele helistamiseks.

63% telefoni kasutavatest juhtidest kasutas vabakäeseadet, sagedasi kasutajaid oli 40%.. Käes hoidis telefoni 79% sõiduki juhtimise ajal telefoni kasutanud juhtidest, sageli tegi seda veerand juhtidest.

Helistamiseks peatab sõiduki 81% telefoni kasutavatest sõidukijuhtidest. Suurenenud on nende juhtide osakaal, kes arvavad, et nad kasutavad sõidukit juhtides telefoni turvaliselt kui juhid keskmiselt. Telefoni kasutavatest juhtidest 69% on nõus sellest loobuma.

Suurimaks probleemiks ongi just sagedaste mobiilikasutajate arvu trend, mis on kasvav hoolimata sellest, et 70% roolikeerajatest tunnistab, et ei tahaks tegelikult autojuhtimise ajal telefoni kasutada, kuid tunnevad selleks kohutust. 2/3 juhtidest ei taha, et teised liiklejad märkaks, et nad roolis telefoni kasutavad.

Ka kaasreisijad on see-eest aina kriitilisemad – 86% elanikest väidab, et juht peab sõidu ajal juhtimisele keskenduma, mitte telefoni kasutama.

Tähtis on meeles pidada, et kõrvalised tegevused roolis on praktilises vaates mõttetud, ohtlikud ja ei anna autojuhile mingit ajavõitu. Eelkõige ei ole aktsepteeritav ega korrektne hoiak, et auto juhtimiseks kuluvat aega saab tõhusalt mitme samaaegse tegevusega sisustada.

Uuringu andmetel juhtub kõrvaliste tegevuste tõttu Eestis iga päev keskmiselt üle viie liiklusõnnetuse.

Lisaks sattus 2016. aastal 33% juhtidest tähelepanu hajumise tagajärjel järgnevatesse ohtlikesse olukordadesse:

  • kaldus oma sõidurealt kõrvale
  • ei märganud foori või liiklusmärki
  • pidurdas äkiliselt, et eessõitjale mitte sisse sõita
  • eksis teelt
  • ei märganud jalakäijat või jalgratturit