Tule õppima

Politseitööks vajalikku erialast haridust on Sul võimalik omandada Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis ja seda nii kutse- kui ka kõrgharidusõppes. Õppima on oodatud nii gümnaasiumilõpetajad kui ka kõik need, kellel on juba eelnev töökogemus olemas, kuid kes soovivad eriala vahetada.

Kutseõppe kestuseks on 1,5 aastat, mille kestel Sa omandad teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud patrullpolitseiniku ja piirivalvuri ülesannete täitmiseks. Kõrgharidusõpe kestab 3 aastat ning võimaldab Sul omandada laialdasemad teadmised erinevate politsei ülesannete edukaks täitmiseks.

Lisaks sellele, et politseiametnikuks õppides on Sulle tagatud tasuta toit ja elamine õppehoone läheduses asuvas ühiselamus ning õppimise ajal makstav igakuine stipendium, on Sul kooli lõpetamisel võimalus asuda tööle Politsei- ja Piirivalveametis.

Kooli sisseastumise, erialade ning stipendiumi ja muude hüvede kohta loe täpsemalt politsei- ja piirivalvekolledži kodulehelt.