Abipolitseinik
25.09.2017

Kes on abipolitseinik?

Abipolitseinikud on vabatahtlikud, kes osalevad politsei tegevuses abipolitseiniku seaduse ja muude seaduste ning õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras. Abipolitseinike tegevust reguleerib abipolitseiniku seadus. Abipolitseinike tegevust ja töökorraldust tutvustav koduleht asub aadressil www.abipolitseinik.ee.

Kes võib saada abipolitseinikuks?

Abipolitseinikuks võib saada iga Eesti kodanik, kes on vähemalt 18aastane,valdab kehtestatud nõuetele vastaval määral eesti keelt, keda pole karistatud tahtliku kuriteo eest, kellel ei ole karistatust ning kes oma iseloomu ja kõlbeliste omaduste, haridustaseme, kehalise ettevalmistuse ja tervisliku seisundi poolest on võimeline täitma abipolitseiniku ülesandeid.

Kuidas saada abipolitseinikuks?

Abipolitseinikuks saamiseks tuleb esitada avaldus vastava politseiasutuse juhi nimele, kus piirkonnas soovija abipolitseinikuna tööle soovib hakata. Nõuetele vastavuse kontrolli läbimise korral läbib tulevane abipolitseinik koolituse. Seejärel arvatakse avaldaja politseiasutuse juhi käskkirjaga abipolitseinikuks ning värske abipolitseinik määratakse konkreetse politseiametniku juurde või abipolitseinike formeeringusse.

Mida abipolitseinikud teevad?

Abipolitseinikud võivad üldjuhul valida, millises piirkonnas nad töötada soovivad. Samas tuleb olla valmis vajadusel minna appi ka teistesse piirkondadesse. Abipolitseinikke kaasatakse avaliku korra kaitsel ehk patrullis. Abipolitseinike tööd politsei ei tasusta, võimalus abipolitseinike tasustamiseks on kohalikel omavalitsustel.

Kust saada rohkem infot?

Täpsemat infot abipolitseinikuks saamise kohta (vajalike dokumentide ning vajalike protseduuride kohta) saab prefektuuride personalitalitustest või kontaktisikult:


Põhja Prefektuur
Katrin Link
telefon: 6124010
e-post: katrin.link@politsei.ee

Lõuna Prefektuur
Rainer Rahasepp
telefon: 7308753
e-post: rainer.rahasepp@politsei.ee

Ida Prefektuur
Peeter Pau
telefon: 3372352
e-post: peeter.pau@politsei.ee

Lääne Prefektuur
Tõnis Leinart
telefon: 4446620
e-post: tonis.leinart@politsei.ee