Dokumendiregister
21.08.2017

Kasutusjuhend
Dokumentide sirvimiseks tuleb klõpsata dokumentide loetelus funktsioonile, mille alt avaneb sarjade nimekiri. Sarjale klõpsates avaneb toimik, toimikule klõpsates avanevad dokumendid - asutusesiseseks kasutamiseks dokumentidel kuvatakse metaandmeid, avalikel dokumentidel ka dokumendifail(id). Lisaks kuvatakse ka seosdokumendid.

Füüsilistelt isikutelt tulnud dokumentide puhul on metaandmetes asendatud isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega. Sarjapiiranguga dokumentide kohta võib esitada teabenõude ning teabevaldajana vaatab PPA piirangu rakendamise või aegumise konkreetse dokumendi kohta üle teabenõude saamisel

Alates 1. novembrist 2016 on PPA töötajate puhkuseavalduste menetlemine üle viidud riigitöötaja iseteenindusportaali. Infot PPA töötajate teenistussuhte peatumiste kohta kuvatakse kontaktide juures ning vajadusel saab seda küsida teabenõudega e-posti aadressil ppa@politsei.ee.

Dokumente saab otsida üle kõigi dokumentide metaandmete, sisestades selleks otsisõna otsingulahtrisse dokumendiregistri paremas üleservas. Samuti on võimalik teha detailset otsingut - otsida saab nii dokumendi pealkirja, registreerimise kuupäeva vahemiku, dokumendiliigi, välise osapoole, välise asutuse dokumendi viida ja dokumendi juurdepääsupiirangu järgi.

Dokumendiregistri detailsema kasutusjuhendi leiab siit.

Sisene Politsei- ja Piirivalveameti dokumendiregistrisse.

Sisene Politsei- ja Piirivalveameti 2010-2011 dokumendiregistrisse.