Ametiisikute palgaandmed asutuste kaupa
20.08.2017

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Palgajuhend

 

Palgaandmed

 

Varasemate aastate andmed