Põhiülesanded
25.05.2016

Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanded on:

  • Euroopa välispiiri tagamine
  • Kodakondsuse määratlemine ja dokumentide väljastamine
  • Turvalisuse ja avaliku korra tagamine riigi sees
  • Kuritegude menetlemine ja ennetamine


Täpsemalt on osakondade põhiülesanded lahti kirjutatud PPA põhimääruses.