Sümboolika
18.02.2018

Politsei on täidesaatva riigivõimu institutsioon, kelle põhiülesanneteks on avaliku korra kaitsmine, piirihalduse asjade korraldamine, merereostuse avastamine ja likvideerimine, merel otsingu- ja päästetööde korraldamine ning kodakondsuse ja migratsiooni valdkonna asjade korraldamine.

Prefektuur on Politsei- ja Piirivalveameti piirkondlik struktuuriüksus. Eesti on jagatud 4 prefektuuriks: Põhja-, Lõuna-, Ida- ja Lääne prefektuuriks.

uus ametitõend NB! Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) politseiametnike ametitõendid on plastikkaardid, mis meenutavad mõõtmetelt ID-kaarti.

Ametitõendile on trükitud turvamuster ja politseiniku andmed.

1. jaanuarist 2010 hakkasid kehtima uued ametitõendid. Esialgu jäävad kasutusele ka politseiametnike senised žetoonid. Tänased ametitõendid on dokumendiks politseiametniku identifitseerimisel.

 

Asutuste korrektsed nimetused on:
Politsei- ja Piirivalveamet
Ida prefektuur
Lõuna prefektuur
Lääne prefektuur
Põhja prefektuur