Teabenõude esitamine
25.09.2017

Palume teabenõue esitada Politsei- ja Piirivalveameti üldmeiliaadressile: ppa@politsei.ee.

Teabenõudes tuleb esitada järgmised andmed:

  • teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
  •  asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
  •  teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
  •  taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
  •  taotletav teabenõude täitmise viis.

 

Palume tähele panna, et iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat teavet.

Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teabenõude menetluse tähtaega arvestatakse alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.

NB! Kõik pöördumised, mis on esitatud andmesubjekti poolt isikuandmete kaitse seaduse tähenduses, peavad olema allkirjastatud (käsitsi või digitaalselt) või esitatud läbi eesti.ee portaali. Kooskõlas politsei ja piirivalve seaduse §-ga 7`48 vastame nendele päringutele päringu saamise päevale järgneva kolmekümne päeva jooksul.

Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele, siis see ei ole tegemist teabenõudega ning sellisel juhul on vastamise tähtaeg pikem.