Tööpakkumised
25.06.2016

Uudiste otsing...  

Politsei- ja Piirivalveamet pakub tööd


21.06.2016   Rapla politseijaoskond pakub tööd patrullpolitseiniku ametikohal.

20.06.2016   Haapsalu politseijaoskond pakub tööd arestimaja spetsialisti ametikohal.

09.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 14 alkoholi- ja neli narkojoobes juhti. Registreeriti 261 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks Schengeni viisaeeskirja ja kaks piirirežiimi rikkumist.