Rimma ANDREJEVA
02.07.2015

Ida Prefektuur otsib 70-aastast Rimma ANDREJEVA´t, kes lahkus selle aasta veebruarikuus oma elukohast Kohtla-Järvel Järve linnaosas ning käesoleva ajani on tema asukoht teadmata.

Kõiki, kes teavad midagi naise võimaliku asukoha kohta, palutakse võtta politseiga ühendust numbril 337 2357 või lühinumbril 112.