Operatiivinfo
19.04.2015

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


17.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist, 30 vargust ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 327. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ja esitati 1 varjupaigataotlus.

16.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 131 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuse tekitamine, 3 avaliku korra rasket rikkumist, 45 varavastast kuritegu, millest 2 olid röövimised ja 35 vargused (eluruumidest 5 ja sõidukitest 1). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja vigastada sai 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 5. Väärtegusid registreeriti 333. Piiril väljastati 10 sisenemiskeeldu ja 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine 1.

15.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine ja 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 27 vargust ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles hukkus 1 inimene. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 225. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

15.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine ja 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 27 vargust ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles hukkus 1 inimene. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 225. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

15.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine ja 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 27 vargust ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles hukkus 1 inimene. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 225. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

14.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 124 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 37 vargust (1 eluruumist, 2 sõidukitest) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 15 alkoholijoobes ja 6 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 377. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ning registreeriti 1 salakaubavedamise juhtum.

13.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 229 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 87 varavastast kuritegu, millest 5 olid röövimised ja 75 vargused (eluruumidest 9 ja sõidukitest 9). Väärtegusid registreeriti 791.Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 5 ning registreeriti 14 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 19 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 55, narkojoobes sõidukijuhte 7. Piiril väljastati 10 sisenemiskeeldu, registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja Eestist saadeti välja 3 inimest. Lisaks registreeriti 2 ebaseaduslikku riigipiiri ületamist (2 inimest peeti kinni) ja 1 salakauba vedamise juhtum.

10.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 97 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 3 ja vargusi 27 (eluruumidest 3 ja sõidukitest 1). Väärtegusid registreeriti 240. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11 ning registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 1 inimene.

09.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 43 varavastast kuritegu, millest 35 olid vargused (eluruumidest 5 ja sõidukitest 5).
Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 409. Piiril väljastati 4 sisenemiskeeldu ja 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

08.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 39 vargust (eluruumidest 3 ja sõidukitest 2). Registreeriti 1 sõidukivargus ja omavoliline kasutamine ning 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 429. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld.

07.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 113 avaldust ja teadet kuritegudest. Varavastaseid kuritegusid oli 55, nende hulgas oli 1 röövimine, 40 vargust (eluruumidest 9 ja sõidukitest 4) ning 3 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 34, narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 276. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu, 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

06.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud pühade jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 258 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 5 raske tervisekahjustuse tekitamist, 2 avaliku korra rasket rikkumist, 106 varavastast kuritegu, sealhulgas 4 röövimist ja 75 vargust (8 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 104 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 1011 väärtegu. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 isikut. Piirilt registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ja 2 salakaubavedamise juhtumit. Esitati 1 varjupaigataotlus.

02.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ja 32 vargust (6 eluruumidest, 4 sõidukitest) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 287. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 salakaubavedamise juhtum.

01.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust (8 eluruumidest, 3 sõidukitest), ja 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 314 väärtegu. Piiril väljastati 5 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 7 varjupaigataotlust.

31.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 106 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (4 eluruumidest, 3 sõidukitest) ja 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 339 väärtegu. Esitati 1 varjupaigataotlus.

30.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 210 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 116 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine, 78 olid vargused (eluruumidest 10 ja sõidukitest 7). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 51. Väärtegusid registreeriti 690. Piirilt väljastatud sisenemiskeelde registreeriti 2, riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi oli 3 ning 3 isikut peeti ka kinni. Salakaubavedamise juhtumeid oli 1, piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi 2.

27.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Vabandame, tehnilistel põhjustel pole süütegude statistikat võimalik edastada.
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 340 väärtegu. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, esitati 1 varjupaigataotlus ning Eestist saadeti välja 1 inimene.

26.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Tehnilistel põhjustel ei ole võimalik süütegude operatiivaruannet saata, vabandame!
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 303 väärtegu. Registreeriti 2 inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6, narkojoobes sõidukijuhte 2. Piiril registreeriti 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 2 inimest ning esitati 2 varjupaigataotlust.

25.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 2. Väärtegusid registreeriti 304. Piiril väljastati 16 sisenemiskeeldu, registreeriti 3 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalast ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (1 inimene peeti kinni). Registreeriti ka 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 dokumendikohustuse rikkumine. Tehnilistel põhjustel ei laekunud viimase ööpäeva registreeritud süütegude arvu.

24.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 52 varavastast kuritegu, millest 42 olid vargused (eluruumidest 2 ja sõidukitest 4), sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Joobes juhi süül toimus 1 kannatanuga liiklusõnnetus. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7, narkojoobes sõidukijuhte 7. Registreeriti 382 väärtegu. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Esitati 3 varjupaigataotlust.

23.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 165 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 5 avaliku korra rasket rikkumist ning 82 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 70 vargust (12 eluruumidest, 5 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 5 inimest. Tabati 65 alkoholijoobes ja 6 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 488. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 4 isikut. Piiril registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.