Operatiivinfo
05.10.2015

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


28.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
25. kuni 27. septembrini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 159 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 74 varavastast kuritegu, millest 66 olid vargused (eluruumidest 13 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 17 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 100 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 794. Möödunud nädala jooksul registreeriti 1 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 19 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 7 inimest. Registreeriti 4 viisaeeskirja rikkumist ning 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, mille käigus peeti kinni 3 inimest. Piirirežiimi rikkumisi oli 1.

25.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 49 varavastast kuritegu, millest 40 olid vargused (eluruumidest 6 ja sõidukitest 3). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 310. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 1 salakauba vedamise juhtum.

24.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 43 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 31 (eluruumidest 5 ja sõidukitest 3). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2 ning registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7. Väärtegusid registreeriti 296. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja esitati 3 varjupaigataotlust.

23.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (3 eluruumidest, 4 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 4 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 330 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 2 isikut. Registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

22.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 57 varavastast kuritegu, nende seas 1 röövimine ja 44 vargust (4 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 399 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 4. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 6 isikut).

21.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 165 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 6 avaliku korra rasket rikkumist ning 74 varavastast kuritegu, nende seas 3 röövimist, 60 vargust (10 eluruumidest, 4 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 15 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 4. Tabati 83 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 690. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 5 isikut) ning 3 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Varjupaigataotlusi esitati 7.

18.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra rasket rikkumist ja 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 5 röövimist ja 32 vargust (6 eluruumidest, 1 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 320. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeld ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 salakaubavedamise juhtum.

17.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 25 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 2) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 236. Registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

16.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 43 vargust (5 eluruumidest, 6 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 19 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti . Väärtegusid registreeriti 369. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

15.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 117 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 55 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 45 vargust (3 eluruumidest, 4 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 44 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 297 väärtegu. Registreeriti 6 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja 1 salakaubavedamise juhtum. Esitati 3 varjupaigataotlust.

14.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 201 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 4 avaliku korra rasket rikkumist, 94 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist, 75 vargust (12 eluruumidest, 4 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 14 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 25 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Tabati 78 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 727 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 5 euro võltsimisega seotud kuritegusid. Piirilt väljastati 9 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 4 isikut. Registreeriti 5 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut), 2 salakaubavedamise juhtumit ning 2 piirirežiimi rikkumist. Esitati 1 varjupaigataotlus.

11.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine ja 42 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 30 (eluruumidest 4 ja sõidukitest 3). Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9. Väärtegusid registreeriti 394. Piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi registreeriti 1.

10.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 48 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 42 (eluruumidest 5 ja sõidukitest 4). Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7 ja narkojoobes sõidukijuhte 3. Väärtegusid registreeriti 394. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

09.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 54 varavastast kuritegu, millest 2 olid röövimised ja 43 vargused (eluruumidest 6 ja sõidukitest 3). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 330. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

08.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 39 vargust (1 eluruumidest, 4 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 270 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik ning registreeriti 1 salakaubavedamise juhtum.

07.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 174 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 raske tervisekahjustuse tekitamist ja 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 80 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist, 68 vargust (12 eluruumidest, 4 sõidukitest) ning 5 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 13 inimest. Tabati 53 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 674 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 3 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 8 inimest. Registreeriti 15 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut) ning 1 salakaubavedamise juhtum.

04.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 53 varavastast kuritegu, nende seas 2 röövimist ja 43 vargust (5 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 16 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 386. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

03.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 29 vargust (2 eluruumidest, 4 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 18 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 370. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

02.09.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust (4 eluruumidest, 3 sõidukitest) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 299. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 8 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Varjupaigataotlusi esitati 4.