Operatiivinfo
27.03.2015

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


26.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Tehnilistel põhjustel ei ole võimalik süütegude operatiivaruannet saata, vabandame!
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 303 väärtegu. Registreeriti 2 inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6, narkojoobes sõidukijuhte 2. Piiril registreeriti 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 2 inimest ning esitati 2 varjupaigataotlust.

25.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 2. Väärtegusid registreeriti 304. Piiril väljastati 16 sisenemiskeeldu, registreeriti 3 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalast ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (1 inimene peeti kinni). Registreeriti ka 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 dokumendikohustuse rikkumine. Tehnilistel põhjustel ei laekunud viimase ööpäeva registreeritud süütegude arvu.

24.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 52 varavastast kuritegu, millest 42 olid vargused (eluruumidest 2 ja sõidukitest 4), sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Joobes juhi süül toimus 1 kannatanuga liiklusõnnetus. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7, narkojoobes sõidukijuhte 7. Registreeriti 382 väärtegu. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Esitati 3 varjupaigataotlust.

23.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 165 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 5 avaliku korra rasket rikkumist ning 82 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 70 vargust (12 eluruumidest, 5 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 5 inimest. Tabati 65 alkoholijoobes ja 6 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 488. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 4 isikut. Piiril registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

20.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 111 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 49 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ja 33 vargused (eluruumidest 9 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2 ning registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9. Väärtegusid oli 189. Möödunud nädalal registreeriti 4 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 4 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

19.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 112 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust (4 eluruumidest, 1 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11. Väärtegusid registreeriti 307. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

18.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (4 eluruumidest, 2 sõidukitest) ja 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 21. Väärtegusid registreeriti 310. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 2 isikut).

17.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 56 varavastast kuritegu, mille seas oli 4 röövimist ja 41 vargust (8 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 38 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 407 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu.

16.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 214 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 69 varavastast kuritegu, millest 58 olid vargused (15 eluruumidest, 10 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 61 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 671. Piiril väljastati 8 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Piiril registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 2 salakaubavedamise juhtumit. Varjupaigataotlusi esitati 1.

13.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 107 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 58 varavastast kuritegu, millest 49 olid vargused (eluruumidest 9, sõidukitest 7) ning 1 sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 kannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 328. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

12.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, millest 31 olid vargused (eluruumides 5 ja sõidukites 5), ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 kannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 445 väärtegu. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

11.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, millest 21 olid vargused (eluruumidest 3, sõidukitest 1) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 486 väärtegu. Piiril registreeriti 1 piirirežiimi rikkumine.

10.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 1 avaliku korra raske rikkumine ja 38 varavastast kuritegu, mille seas oli 1 röövimine ja 28 vargust (3 eluruumidest, 3 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 2 inimest. Tabati 30 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 300 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning esitati 6 varjupaigataotlust.

09.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 163 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 74 varavastastest kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ning 64 vargust (17 eluruumidest, 2 sõidukitest) ja 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Tabati 53 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 558 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 9 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu. Piiril registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 salakaubavedamise juhtumit ning 3 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Varjupaigataotlusi esitati 2.

05.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine ja 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 33 vargust (8 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 237 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ning esitati 4 varjupaigataotlust.

04.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 116 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 54 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 40 vargust (6 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 277 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

03.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 32 vargust (3 eluruumidest, 3 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 446 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

02.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 162 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 75 varavastast kuritegu, sealhulgas 62 vargust (15 eluruumidest, 5 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 13 inimest. Tabati 42 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 461 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 5 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu. Piiril registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 6 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 10 isikut), 2 salakaubavedamise juhtumit ning 3 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

27.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 96 avaldust ja teadet kuritegudest, millest varavastaseid kuritegusid registreeriti kokku 52. Röövimisi oli 2, varguseid 35 (eluruumidest 6, sõidukitest 3). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 16. Väärtegusid registreeriti 241.

26.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 1 inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 29, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 370.