Operatiivinfo
06.02.2016

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


02.02.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaks inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 329 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja kaks inimest. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust (kinni peeti üks inimene). Avastati üks salakaubavedamise juhtum.

01.02.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 175 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raskete tervisekahjustus, kolm avaliku korra rasket rikkumist, 81 varavastast kuritegu, sealhulgas kolm röövimist, 66 vargust (11 eluruumidest ja kümme sõidukitest) ja kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hullus üks ja sai vigastada 27 inimest. Tabati 58 alkoholi- ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 693 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 2. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Registreeriti kas riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ja peeti kinni neli inimest. Eestist saadeti välja üks inimene.

29.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 31 varavastast kuritegu, seal hulgas kaks röövimist, 27 vargust (kuus eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti üks inimvigastusega liiklusõnnetus, mille sai üks inimene vigastada. Tabati neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 216 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld.

28.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, seal hulgas 30 vargust (kuus eluruumidest ja neli sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Väärtegusid registreeriti 269. Eestist saadeti välja kaks inimest.

27.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 35 varavastast kuritegu, seal hulgas 28 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati viis alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 276 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja neli inimest. Registreeriti viis Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

26.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 40 varavastast kuritegu, seal hulgas üks röövimine, 31 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 15 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Väärtegusid registreeriti 292. Möödunud nädala jooksul registreeriti kaks euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ja registreeriti üks ebaseaduslik piiriületus.

25.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 148 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 59 varavastast kuritegu, seal hulgas 48 vargust (kümme eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati 69 alkoholi- ja neli narkojoobes juhti. Väärtegusid registreeriti 593. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

22.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 41 varavastast kuritegu, seal hulgas 33 vargust (kuus eluruumidest ja kolm sõidukitest), üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes juhti. Väärtegusid registreeriti 209. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Eestist saadeti välja kaks inimest.

21.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 26 varavastast kuritegu, seal hulgas 21 vargust (kaks eluruumidest ja sõidukitest). Tabati kaheksa alkoholi- ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 301. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu, avastati kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Eestist saadeti välja kaks inimest.

19.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 34 varavastast kuritegu, seal hulgas 21 vargust (viis eluruumidest, kaks sõidukitest), üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 14 alkoholijoobes juhti ning registreeriti 379 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks piirirežiimi rikkumine.

18.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 57 varavastast kuritegu, seal hulgas kaks röövimist, 40 vargust (kaheksa eluruumidest ja viis sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 14 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Tabati 47 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 506 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 20 sisenemiskeeldu, üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, üks salakaubavedamise juhtum ja üks piirirežiimi rikkumine. Eestist saadeti välja üks inimene.

15.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 39 varavastast kuritegu, seal hulgas üks röövimine ja 27 vargust (viis eluruumidest ja viis sõidukitest). Sõiduki vargusi ja omavolilisi kasutamisi oli üks. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Joobes juhi süül toimus üks inimvigastustega liiklusõnnetus. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati seitse. Väärtegusid registreeriti 261. Eestist saadeti välja üks inimene.

14.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 44 varavastast kuritegu, seal hulgas üks röövimine ja 33 vargust. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kaheksa inimest. Tabati 11 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 170 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Välja saadeti üks inimene.

13.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 25 varavastast kuritegu, seal hulgas 21 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati neli alkoholijoobes juhti ja registreeriti 259 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, üks Schengeni viisaeeskirja rikkumisi ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

12.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 36 varavastast kuritegu, seal hulgas üks röövimine ja 31 vargust (seitse eluruumidest ja neli sõidukitest). Väärtegusid registreeriti 310. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

11.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
8. jaanuarist kuni 10. jaanuarini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 156 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustus, neli avaliku korra rasket rikkumist, 60 varavastast kuritegu, seal hulgas kolm röövimist ja 46 vargust (12 eluruumidest ja 7 sõidukitest). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli kaks. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada seitse inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 24, narkojoobes sõidukijuhte kümme. Möödunud nädalal registreeriti kolm euro võltsimisega seotud kuritegu. Kokku registreeriti 461 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ja välja saadeti kaks inimest. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli kaks ja piirirežiimi rikkumisi üks.

08.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 35 varavastast kuritegu, seal hulgas 24 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati seitse alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 236 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu, üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ja kaks salakaubavedamise juhtumit.

07.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustus, üks avaliku korra raske rikkumine, 50 varavastast kuritegu, seal hulgas kolm röövimist ja 19 vargust (seitse eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Toimus üks inimvigastustega liiklusõnnetus joobes juhi süül. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati neli. Väärtegusid registreeriti 228. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja saadeti välja neli inimest.

06.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 62 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 26 varavastast kuritegu, sh üks röövimine ja 18 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üheksa joobes juhti. Väärtegusid registreeriti 250. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ja saadeti välja üks inimene.

05.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (üks eluruumidest ja viis sõidukitest). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli üks. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada üheksa inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 20. Väärtegusid registreeriti 283. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.