Operatiivinfo
01.09.2016

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


25.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati neli alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 128 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

24.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (kaks eluruumidest ja viis sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 395 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning tuvastati kolm viisaeeskirja rikkumist. Avastati üks ebaseaduslik piiriületus ning üks salakaubavedamise juhtum.

23.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kaks avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 35 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 13 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 332 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld. Üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

22.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 60 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövimist, 46 vargust (neli eluruumidest ja viis sõidukitest) ning seitse sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 24 inimest. Joobes juhid põhjustasid kolm inimkannatanuga liiklusõnnetust. Tabati 79 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 512 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kuus euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeld. Avastati seitse riigipiiri ebaseaduslik ületamist ning peeti kinni viis inimest. Avastati üks salakaubavedamise juhtum. Toimus kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

19.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 35 varavastast kuritegu, neist 25 vargused (millest 6 eluruumidest ). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 245. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu. Registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning 4 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

18.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 49 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 21 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 240 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Avastati üks viisaeeskirja rikkumine.

17.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 106 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 7 avaliku korra rasket rikkumist ja 28 varavastast kuritegu, neist 21 vargused (eluruumidest 6, sõidukitest 1). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Tabati 8 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 225 väärtegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

16.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 44 vargust (neli eluruumidest ja kuus sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 18 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 267 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest.

15.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 7 avaliku korra rasket rikkumist ning 65 varavastast kuritegu, sealhulgas 57 vargust (eluruumidest 12, sõidukitest 5) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 19 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Tabati 81 alkoholijoobes ning 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 595. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Eestist saadeti välja 1 isik.

12.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 25 vargust ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9. Registreeriti 233 väärtegu. Eestist saadeti välja 3 isikut. Piiril registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi rikkumine.

11.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 41 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövimist, 35 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 13 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti üks euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu. Avastati kaks ebaseadusliku ületust ning kaks piirirežiimi rikkumist.

10.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust. Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati 16 alkoholi- ja üks narkojoobes juhti. Registreeriti 376 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

09.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (neli eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 13 inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes juhti. Registreeriti 477 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld. Avastati üks viisaeeskirja rikkumine, üks salakaubavedamisejuhtum ning üks dokumendikohustuse ja piirirežiimi rikkumine.

08.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 170 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kümme avaliku korra rasket rikkumist, 56 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 49 vargust (viis eluruumidest ja neli sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 41 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 437 väärtegu. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati neli viisaeeskirja rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust. Piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli viis.

05.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 130 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 93 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 1) ja 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 394. Möödunud nädala jooksul registreeriti 6 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ning esitati 1 varjupaigataotlus.

04.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (viis eluruumidest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai kaheksa vigastada inimest. Tabati 14 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 356 väärtegu.
Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist, üks ebaseaduslik riigipiiri ületus ning üks dokumendikohustuse rikkumine.

03.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 56 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövimist, 41 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 361 väärtegu.
Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks salakaubavedamise juhtum ning üks piirirežiimi ja üks dokumendikohustuse rikkumine.

02.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 6 avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (2 eluruumidest ja 1 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 68 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 283.
Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld. Registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

01.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 143 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 10 avaliku korra rasket rikkumist ning 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 48 vargust (10 eluruumidest ja 8 sõidukitest) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 3 ja sai vigastada 20 inimest. Tabati 64 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 607.
Piirilt väljastati 12 sisenemiskeeldu, 5 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 4 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 6 isikut) ning 5 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.