Avalehe pilt
Operatiivinfo
24.03.2017

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


23.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 1 röövimine ning 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust (2 eluruumidest ja 2 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 3 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti ning registreeriti 211 väärtegu. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

22.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 1 raske tervisekahjustuse tekitamine ning 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (4 eluruumidest ja 6 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 inimest ning vigastada sai samuti 2 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 345 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

21.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (2 eluruumidest ja 2 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 474 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja riigist saadeti välja 2 inimest. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja esitati 2 varjupaigataotlust.

20.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 130 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 10 avaliku korra rasket rikkumist ning 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 33 vargust (2 eluruumidest ja 4 sõidukitest ). Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 14 inimest. Tabati 38 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 516 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 2 salakaubavedamise juhtumit ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

17.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (6 eluruumidest ja 5 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 250 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 6 inimest. Registreeriti 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

16.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 21 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust (3 eluruumidest ja 4 sõidukitest), 1 sõidukivargus. Tabati 6 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes juht. Registreeriti 234 väärtegu.

15.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 1 avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (4 eluruumidest ja 4 sõidukitest). Tabati 6 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 248 väärtegu. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

14.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest). Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati 16 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 302 väärtegu. Eestist saadeti välja kaks inimest ning registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist.

13.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 113 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 7 avaliku korra rasket rikkumist ja 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 27 vargust (4 eluruumidest ja 2 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 6 inimest. Tabati 77 alkoholijoobes ja 6 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 683 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 2 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 inimest. Registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning 4 piirirežiimi rikkumist.

10.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: 5 avaliku korra rasket rikkumist ja 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 23 vargust (eluruumidest 4). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 8. Registreeriti 311 väärtegu.Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, registreeriti 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist ja 2 salakaubavedamise juhtumit.

09.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: 1 avaliku korra raske rikkumine ja 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (eluruumidest 4). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Registreeriti 513 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja 1 salakaubavedamise juhtum.

07.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kuus eluruumidest ja üks sõidukist). Ühes liiklusõnnetuses sai vigastada inimene. Tabati 14 alkoholi- ja kuus narkojoobes juhti. Registreeriti 355 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

06.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 122 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: 9 avaliku korra rasket rikkumist ja 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust (eluruumidest 6, sõidukitest 5). Tabati 32 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 470 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 4 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist.

03.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 2). Tabati 4 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 281 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

02.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: rasketest tervisekahjustustest 1, vägistamistest 1, avaliku korra rasketest rikkumistest 3, varavastastest kuritegudest kokku 30, sh röövimistest 1, vargustest 23 (eluruumidest 3, ). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 3. Väärtegusid registreeriti 259.

28.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 inimest. Tabati 16 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 247 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

27.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti pühade ajal 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 12 avaliku korra rasket rikkumist, 54 varavastast kuritegu, nende seas 46 vargust (eluruumidest 6, sõidukitest 10) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 22 inimest. Tabati 60 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 518. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 inimene. Registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, 1 salakaubavedamise juhtum ning 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

23.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 30 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 14 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 194 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

22.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Kolm liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 342 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu.

21.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas tapmine, avaliku korra raske rikkumine, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (viis eluruumidest ja kolm sõidukitest). Kaheksas liiklusõnnetuses sai vigastada kümme inimest. Joobes juhid põhjustasid kaks õnnetust. Tabati 12 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 389 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu

20.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 173 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 12 avaliku korra rasket rikkumist, 55 varavastast kuritegu ja 3 röövimist, 34 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 1) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 14 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül oli 2. Tabati 58 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 496. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 3 inimest. Registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

17.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (kümme eluruumidest). Seitsmes liiklusõnnetuses sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kolm alkoholijoobes juhti. Registreeriti 242 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

16.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust. Ühes liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati kümme alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 365 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

15.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 28 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ning 18 vargust. Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 174 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeld.

14.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (neli eluruumidest ja neli sõidukitest). Viies liiklusõnnetuses sai vigastada viis inimest. Tabati kümme alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 192 väärtegu.Piiril väljastati üks sisenemiskeeld.

13.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 128 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kuus avaliku korra rasket rikkumist, 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust (kaheksa eluruumidest ja neli sõidukitest). Üheksas liiklusõnnetuses sai surma üks ning vigastada 11 inimest. Joobes juhid põhjustasid kolm liiklusõnnetust. Tabati 47 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 668 väärtegu.Piiril väljastati 16 sisenemiskeeldu. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine ning üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.