Operatiivinfo
30.11.2015

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


26.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 47 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 32 (eluruumidest 4 ja sõidukitest 3). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7. Väärtegusid registreeriti 231. Piiril väljastati 5 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 inimene.

25.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 37 (eluruumidest 7 ja sõidukitest 4). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 2. Väärtegusid registreeriti 272. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 1 inimene.

24.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 50 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 34 (eluruumidest 5 ja sõidukitest 1) ning sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi 4. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 15. Väärtegusid registreeriti 308. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu.

23.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 179 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 91 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 2 ja vargusi 74 (eluruumidest 9 ja sõidukitest 12). Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 3 ja sai vigastada 11 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 53, narkojoobes sõidukijuhte 8. Väärtegusid registreeriti 489. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 7. Piiril väljastati 9 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 inimene. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (mille käigus peeti kinni 1 inimene) ja 1 piirirežiimi rikkumine.

20.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 45 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 2 ja vargusi 27 (eluruumidest 2 ja sõidukitest 1). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6, narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 304. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld.

19.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 18 (eluruumidest 3 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 8, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 456. Riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi registreeriti 1, nagu ka salakaubavedamise juhtumeid ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi.

18.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 34 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 18 (eluruumidest 3 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9. Väärtegusid registreeriti 335. Eestist saadeti välja 4 inimest, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

17.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 7 avaliku korra rasket rikkumist ning 37 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 29 (eluruumidest 4 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 1. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10 ja narkojoobes sõidukijuhte 4. Väärtegusid registreeriti 327. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja 1 salakaubavedamise juhtum.

16.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 153 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 56 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 4, vargusi 44 ning sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi 2. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 56, narkojoobes juhte 6. Väärtegusid registreeriti 542. Möödunud nädala jooksul registreeriti 1 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene, riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi oli 1, salakaubavedamise juhtumeid 3 ja piirirežiimi rikkumisi 3.

13.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 20. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 292. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest ning registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, mille käigus peeti kinni 2 inimest.

12.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 113 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 61 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 42 (eluruumidest 9 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 18 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 422. Eestist saadeti välja 2 inimest.

11.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 34 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 27 (eluruumidest 4 ja sõidukitest 3). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 26 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 183. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 2 inimest.

10.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (2 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 3 inimest. Tabati 46 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 353. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ning registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Varjupaigataotlusi esitati 1.

09.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 185 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 67 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 3 ja vargusi 53 (eluruumidest 11 ja sõidukitest 6). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1 ning registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 66 ja narkojoobes sõidukijuhte 5. Väärtegusid registreeriti 454. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 inimest. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli 2, lisaks registreeriti 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, mille käigus peeti kinni 2 inimest.

06.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 92 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 44 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 2 ning vargusi 33 (eluruumidest 7 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 230. Piiril registreeriti 4 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 3 ja riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi 2, mille käigus peeti ka üks inimene kinni.

05.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ja 36 vargust (9 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes ja 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 269. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

04.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 47 varavastast kuritegu, millest 31 olid vargused (eluruumidest 5 ja sõidukitest 5). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 13. Väärtegusid registreeriti 383. Piiril väljastati 6 sisenemiskeeldu.

03.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 45 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 31 (eluruumidest 4 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles hukkus 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11. Väärtegusid registreeriti 349. Registreeriti 1 ebaseaduslik piiriületus.

02.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 178 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 85 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 4 ja vargusi 59 (eluruumidest 9 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 58 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 540. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 7 inimest, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli 2, riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi 6 ja salakaubavedamise juhtumeid 1.

30.10.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 112 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 58 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 46 (eluruumidest 7 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7, narkojoobes sõidukijuhte 4. Väärtegusid registreeriti 311. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 6. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene ja Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 1. Riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi ja salakauba vedamise juhtumeid registreeriti 1 ning varjupaigataotlusi esitati 2.