Avalehe pilt
Operatiivinfo
24.02.2017

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


22.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Kolm liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 342 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu.

21.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas tapmine, avaliku korra raske rikkumine, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (viis eluruumidest ja kolm sõidukitest). Kaheksas liiklusõnnetuses sai vigastada kümme inimest. Joobes juhid põhjustasid kaks õnnetust. Tabati 12 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 389 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu

20.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 173 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 12 avaliku korra rasket rikkumist, 55 varavastast kuritegu ja 3 röövimist, 34 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 1) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 14 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül oli 2. Tabati 58 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 496. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 3 inimest. Registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

17.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (kümme eluruumidest). Seitsmes liiklusõnnetuses sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kolm alkoholijoobes juhti. Registreeriti 242 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

16.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust. Ühes liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati kümme alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 365 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

15.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 28 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ning 18 vargust. Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 174 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeld.

14.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (neli eluruumidest ja neli sõidukitest). Viies liiklusõnnetuses sai vigastada viis inimest. Tabati kümme alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 192 väärtegu.Piiril väljastati üks sisenemiskeeld.

13.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 128 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kuus avaliku korra rasket rikkumist, 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust (kaheksa eluruumidest ja neli sõidukitest). Üheksas liiklusõnnetuses sai surma üks ning vigastada 11 inimest. Joobes juhid põhjustasid kolm liiklusõnnetust. Tabati 47 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 668 väärtegu.Piiril väljastati 16 sisenemiskeeldu. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine ning üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

10.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 62 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Ühes liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati kümme alkoholijoobes juhti. Registreeriti 302 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Viisaeeskirja rikkumisi oli kaks.

09.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 59 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukitest). Kuues liiklusõnnetuses sai vigastada kuus inimest. Tabati viis alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 258 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

08.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövi, 18 vargust (kolm eluruumidest ja neli sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 262 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja üks inimene. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

07.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas röövimine ja 32 vargust (viis eluruumidest ja neli sõidukitest). Seitsmes liiklusõnnetuses sai vigastada seitse inimest. Tabati 12 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 350 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kaks euro võltsimisega seotud kuritegu. Eestist saadeti välja kaks inimest ning registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

06.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 10 avaliku korra rasket rikkumist ning 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 4 röövimist ja 29 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 3) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 14 inimest. Tabati 72 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 460. Piirilt väljastati 11 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 2 inimest).

03.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Kahes liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati seitse alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

02.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 52 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Ühes liiklusõnnetuses sai vigastada üks inimene. Tabati kaheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 291 väärtegu. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu ning registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

01.02.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ning üks sõidukivargus ja selle omavoliline kasutamine. Ühes liiklusõnnetuses sai inimene vigastada. Tabati kaheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 229 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

30.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 134 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli seitse avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Üheksas liiklusõnnetuses sai surma üks ning vigastada 12 inimest. Tabati 37 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 448 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kolm euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine ning neli piirirežiimi rikkumist.

27.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati kuus alkoholi- ja neli narkojoobes juhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.

26.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning viis sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada viis inimest. Tabati kuus alkoholijoobes juhti. Registreeriti 273 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning registreeriti üks ebaseaduslik piiriületus.

25.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 326 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene.

24.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kaks eluruumidest ja neli sõidukitest). Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati 12 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 395 väärtegu. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja üks inimene. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.