Operatiivinfo
31.05.2016

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


30.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 150 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 tapmine, 7 avaliku korra rasket rikkumist ning 68 varavastast kuritegu, sealhulgas 61 vargust (7 eluruumidest ja 5 sõidukitest) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 14 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 19 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2.Tabati 49 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 562. Möödunud nädala jooksul registreeriti 2 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 8 isikut) ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

27.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (2 eluruumidest ja 3 sõidukitest) ja 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 273. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

26.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 56 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (neli eluruumidest). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 271 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning avastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

25.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 61 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust (kuus eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 14 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 324 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

24.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 47 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 450 väärtegu.

23.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 126 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kuus avaliku korra rasket rikkumist, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 33 vargust (üheksa eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine.. Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 69 alkoholi- ja kuus narkojoobes juhti. Registreeriti 806 väärtegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning peeti kinni kaks inimest. Avastati neli piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

20.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rikkumist, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (kaks eluruumidest). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 14 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 323 väärtegu. Piiril avastati kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse ning üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

18.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kuus eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 15 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 396 väärtegu. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu, üks Schengeni viisaeeskirja ning kuus piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

17.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 31 vargust ja 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 306 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu.

16.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 9 avaliku korra rasket rikkumist ning 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 37 vargust (12 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 13 inimest. Tabati 34 alkoholijoobes ning 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 526. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu. Registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 2 isikut), 2 salakaubavedamise juhtumit ning 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

13.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (3 eluruumidest ja 2 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 244. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik ning registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

12.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 7 avaliku korra rasket rikkumist ja 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 34 vargust (4 eluruumidest ja 2 sõidukitest). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 338. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut). Esitati 3 varjupaigataotlust.

11.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 29 vargust (4 eluruumidest ja 4 sõidukitest). Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 272. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

10.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (2 eluruumidest ja 1 sõidukist). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 27 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 305 väärtegu. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik.

09.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 175 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 16 avaliku korra rasket rikkumist ning 55 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 45 vargust (6 eluruumidest ja 4 sõidukitest). Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 17 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Tabati 46 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 615. Piirilt väljastati 9 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 3 isikut. Registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 7 isikut) ning 2 piirirežiimi rikkumist. Varjupaigataotlusi esitati 7.

06.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (4 eluruumidest ja 2 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 268. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 salakaubavedamise juhtum ja 1 piirirežiimi ning dokumendikohustuse rikkumine.

05.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ning 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (eluruumidest 8, sõidukitest 2) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 300 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu.

04.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kokku 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (4 eluruumidest ja 3 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 351 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 1 isik. Piiril registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 4 varjupaigataotlust.

03.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 111 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust (eluruumidest 6, sõidukitest 2) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 296 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 3 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu.

02.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 183 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas viis avaliku korra rasket rikkumist, 74 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 61 vargust (11 eluruumidest ja neli sõidukitest) ja kuus sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 16 inimest. Tabati 57 alkoholi- ja üks narkojoobes juhti. Registreeriti 564 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu. Avastati üks viisaeeskirja rikkumine, kaks salakaubavedamise juhtumit ning kaks dokumendikohustuse rikkumist.

29.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 6 avaliku korra rasket rikkumist ja 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (eluruumidest 2, sõidukitest 4) ja 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 235. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu. Esitati 2 varjupaigataotlust.