Operatiivinfo
02.07.2015

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


30.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 46 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 27 (eluruumidest 3 ja sõidukitest 3). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 1. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6. Väärtegusid registreeriti 308. Piiril väljastati 4 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 ebaseaduslik piiriületus.

29.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 167 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 79 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ja 63 vargused (eluruumidest 8 ja sõidukitest 8). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 5. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 35. Väärtegusid registreeriti 629. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu ning registreeriti 2 ebaseaduslikku riigipiiri ületamist, mille käigus peeti kinni 2 inimest. Salakauba vedamise juhtumeid oli 2, piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli 5.

26.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kokku 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust (3 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 46 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 429 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 3 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

25.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud kolme päeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 171 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 72 varavastast kuritegu, millest 2 olid röövid ja 53 vargused (eluruumidest 9 ja sõidukitest 7). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 7 ning registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 13 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 116 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 565. Piiril väljastati 14 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 inimest. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli 3 ning riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi samuti 3, mille käigus peeti 3 inimest kinni. Salakauba vedamise juhtumeid registreeriti 4.

22.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 193 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 raske tervisekahjustuste tekitamist ning 86 varavastast kuritegu, nende seas 7 röövimist ja 66 vargust (10 eluruumidest, 4 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 17 inimest. Tabati 82 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 810. Möödunud nädala jooksul registreeriti 9 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 salakaubavedamise juhtum ning 3 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 4 varjupaigataotlust. Registreeriti 1 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalane.

17.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 92 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kokku 53 varavastast kuritegu 53, sealhulgas 1 röövimine, 39 vargust (8 eluruumidest, 2 sõidukitest) ja 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 3 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 322. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

16.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 117 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kokku 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 39 vargust. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 4 inimest. Tabati 32 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 339. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja esitati 1 varjupaigataotlus.

15.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 166 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine ja 3 avaliku korra rasket rikkumist, 76 varavastast kuritegu, sealhulgas 4 röövimist ja 60 vargust (9 eluruumidest, 8 sõidukitest), ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Tabati 67 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 699 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 2 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 16 sisenemiskeeldu. Registreeriti 5 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 2 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum ning 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

12.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (4 eluruumidest, 3 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 259 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 8 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 4 isikut ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

11.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 41 varavastast kuritegu, millest 35 olid vargused (eluruumidest 2 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 4. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest ning alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10. Väärtegusid registreeriti 277. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu.

10.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 43 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 32 (eluruumidest 6 ja sõidukitest 3). Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12. Väärtegusid registreeriti 306. Piiril väljastati 6 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

08.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 203 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 3 avaliku korra rasket rikkumist, 70 varavastast kuritegu, millest 1 oli rööv ja 60 vargused (eluruumidest 6 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1 ning alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 111. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 21 inimest. Väärtegusid registreeriti 737. Piiril väljastati 17 sisenemiskeeldu, registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 4 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, mille käigus peeti kinni 9 inimest. Lisaks registreeriti 1 salakauba vedamise juhtum.

05.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 48 varavastast kuritegu, millest 36 olid vargused (eluruumidest 5 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 4 ning registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga 5 inimest. Alkoholijoobes tabati 12 ja narkojoobes 1 sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 275. Piiril koostati 3 sisenemiskeeldu, registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 2 salakaubavedamise juhtumit. Eestit saadeti välja 3 inimest.

04.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 56 varavastast kuritegu, millest 1 oli rööv ja 47 vargused (eluruumidest 6 ja sõidukitest 3). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 5 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 259. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld.

03.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 115 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine, 54 varavastast kuritegu, millest 39 olid vargused (eluruumidest 6 ja sõidukitest 3). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2 ning registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 14. Väärtegusid registreeriti 246. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja esitati 3 varjupaigataotlust.

02.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 129 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 67 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ja 47 vargused (eluruumidest 3 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 4 ning registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 21. Väärtegusid registreeriti 218. Piiril väljastati 6 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

01.06.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 181 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raskete tervisekahjustuse tekitamist, 4 avaliku korra rasket rikkumist, 78 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 67 (eluruumidest 8 ja sõidukitest 8). Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 13 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 56 ja narkojoobes sõidukijuhte 4. Väärtegusid registreeriti 484. Piiril väljastati 9 sisenemiskeeldu, registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, mille käigus peeti kinni 4 inimest ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

29.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 107 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 48 varavastast kuritegu, millest 37 olid vargused (eluruumidest 5 ja sõidukitest 3). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9. Väärtegusid registreeriti 360.Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigis ebaseaduslikult viibinud välismaalane ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, mille käigus peeti kinni 3 inimest.

28.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 107 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ja 62 varavastast kuritegu, millest 2 olid röövimised ning 46 vargused (eluruumidest 5 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3 ning registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10 ja väärtegusid registreeriti 207. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 inimene, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, mille käigus peeti kinni 1 inimene.

27.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 38 varavastast kuritegu, millest 3 olid röövid ja 25 vargused (eluruumidest 8 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1, registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid oli 320. Piiril registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 piirirežiimi rikkumine ning Eestist saadeti välja 1 inimene.