Operatiivinfo
03.05.2016

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


28.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (eluruumidest 7, sõidukitest 5). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 224. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

27.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 2 avaliku korra rasket rikkumist, üks röövimine ning 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 21 alkoholijoobes sõidukijuhti ning üks narkojoobes juht. Kokku registreeriti 258 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ning registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

26.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuste tekitamine, 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 4). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 30 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 311. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

25.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuste tekitamine, 4 avaliku korra rasket rikkumist ning 59 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust (eluruumidest 8, sõidukitest 3) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 16 inimest. Tabati 50 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 702. Piirilt väljastati 12 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

22.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 113 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati üheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 383 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld.

21.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 1) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 305. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 1 isik.

20.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kokku 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 20 vargust (2 eluruumidest ja 1 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 282 väärtegu ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

19.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust ning kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kümme alkoholijoobes juhti. Registreeriti 290 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti kümme euro võltsimisega seotud kuritegu. Eestist saadeti välja üks inimene ning avastati viisaeeskirja rikkumine ja salakaubavedamise juhtum.

18.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 211 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks tapmine, viis avaliku korra rasket rikkumist, 85 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 65 vargust (kümme eluruumidest ja viis sõidukitest). Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Tabati 49 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 506 väärtegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu. Avastati kolm viisaeeskirja rikkumist ning üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

15.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 17 vargust. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 4 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 274 väärtegu. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 salakaubavedamise juhtum.

14.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (eluruumidest 3 ja sõidukitest 2). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 273. Eestist saadeti välja 1 isik. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

13.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 115 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kokku 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (eluruumidest 5 ja sõidukitest 1) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 6 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 311. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 11 isikut). Piiril registreeriti 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

12.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 106 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 4) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 2 inimest. Tabati 30 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 412 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

11.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 187 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 7 avaliku korra rasket rikkumist ja 72 varavastast kuritegu, nende seas 1 röövimine ja 54 vargust (6 eluruumidest ja 3 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 26 inimest. Toimus 5 inimvigastustega liiklusõnnetust joobes juhtide süül. Tabati 78 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 599. Möödunud nädala jooksul registreeriti 9 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

08.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ning 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (kaks eluruumidest ja sama palju sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Kinni peeti kümme alkoholi tarvitanud sõidukijuhti. Toimus 1 liiklusõnnetus joobes juhi süül. Ööpäeva jooksul registreeriti kokku 329 väärtegu. Piiril avastati neli viisaeeskirja rikkumist. Eestist saadeti välja 1 isik.

07.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 1) ja 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 295. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 isikut.

06.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kümme alkoholijoobes juhti. Registreeriti 327 väärtegu. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine ning avastati kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust ja kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

05.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 92 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 32 vargust (viis eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 344 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

04.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 131 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kaks avaliku korra rasket rikkumist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust (kümme eluruumidest ja neli sõidukitest) ja kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai 121 vigastada inimest. Tabati 54 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 617 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Avastati kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

01.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 112 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 35 vargust (6 eluruumidest ja 4 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 424. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning esitati 1 varjupaigataotlus.

31.03.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 37 vargust (eluruumidest 6, sõidukitest 3). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 5. Väärtegusid registreeriti 300. Eestist saadeti välja 1 isik ja piiril registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 2 isikut).