Operatiivinfo
23.02.2018

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


19.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 143 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, üks röövimine, 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 14 inimest. Joobes juhtide süül toimus neil päevil kaks inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 54 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 361 väärtegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu, registreeriti viis Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja kuus piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

16.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 48 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 16 varavastast kuritegu, sealhulgas kuus vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 229 väärtegu. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

15.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 25 varavastast kuritegu, sealhulgas üheksa vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist) ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati üks narkojoobes ja 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 248 väärtegu. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld ja registreeriti üks ebaseaduslik riigipiiri ületamine.

14.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 144 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks röövimine, 65 varavastast kuritegu, sealhulgas 52 vargust (neli eluruumidest) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 200 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, üks salakaubavedamise juhtum ning kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

13.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 259 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.

12.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 150 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 69 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 29 vargust (kolm eluruumidest ning üks sõidukist) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Üks liiklusõnnetus toimus joobes juhi süül. Tabati 43 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 291 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kolm euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 11 sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, üks salakauba vedamise juhtum ning neli piirirežiimi ning dokumendikohustuse rikkumist. Eestist saadeti välja üks inimene.

09.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 148 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene.

08.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 121 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu.

07.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust ja üks röövimine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 128 väärtegu. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu.

06.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 10 inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 249 väärtegu. Registreeriti kaks salakaubavedamise juhtumit.

05.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 127 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ning üks röövimine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 29 alkoholijoobes ja viis narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 279 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti 13 kuritegu, mis olid seotud euro võltsimisega. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja seitse isikut.

02.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 50 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (kaks eluruumidest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 111 väärtegu. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja üks isik. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

01.02.2018   Liiklusinfo 31.01.2018

01.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati kaks alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 147 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu. Registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati üks varjupaigataotlus.

31.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 51 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 20 varavastast kuritegu, sealhulgas 11 vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 191 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu.

30.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 285 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kaks isikut ning registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

29.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 126 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 13 inimest. Tabati 57 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 292 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti üheksa kuritegu, mis olid seotud euro võltsimisega. Piirilt väljastati kaheksa sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks isikut.

26.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 63 varavastast kuritegu, sealhulgas 53 vargust ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 124 väärtegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning avastati üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.

25.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kolm ja sai vigastada kuus inimest. Tabati üks alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 111 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning avastati üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.

24.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ning kaks sõidukivargust ning omavolilust kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kolm alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 184 väärtegu. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja neli isikut.

23.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ning üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 274 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti kaheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu.