Avalehe pilt
Operatiivinfo
24.01.2017

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


23.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 113 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks tapmine, seitse avaliku korra rasket rikkumist, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (viis eluruumidest ja üks sõidukist). Üheksas liiklusõnnetuses sai vigastada 12 inimest. Tabati 50 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 595 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kolm euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu ning registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine. Registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning peeti kinni üks inimene. Piirirežiimi rikkumisi oli kaks.

20.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 31 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 19 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja selle omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada inimene. Tabati kaheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 348 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja üks inimene.

19.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas röövimine ning 25 vargust (seitse eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja üks vigastada inimene. Tabati üheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 191 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

18.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja selle omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai inimene vigastada. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 237 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist.

17.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (kuus eluruumidest ja üks sõidukist) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 11 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 308 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist.

16.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 145 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (viis eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 14 inimest. Tabati 53 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 524 väärtegu. Piiril väljastati 13 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 13 inimest. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine ning üks salakaubavedamise juhtum. Piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli üks.

13.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kolm inimest. Tabati seitse alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 238 väärtegu.

12.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kaks inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 198 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.

11.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas on viis avaliku korra rasket rikkumist, 27 varavastast kuritegu, sh 20 vargust (kolm eluruumidest, üks sõidukist) üks sõidukivargustes ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 6 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 366. Registreeriti neli piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, üks viisaeeskirja rikkumine.

10.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 21 varavastast kuritegu, sh 15 vargust (üks eluruumidest, üks sõidukist). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 21 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 381. Registreeriti kaks piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, üks viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslikke ületamine.

09.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 146 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üheksa avaliku korra rikkumist, 55 varavastast kuritegu, sh 38 vargust (seitse eluruumidest, kolm sõidukist), üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 38 alkoholi- ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 450. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kolm inimest, registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

06.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 47 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 17 varavastast kuritegu, sh 13 vargust (üks eluruumidest, üks sõidukist), üks sõidukivargus. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 221. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu, esitati üks varjupaigataotlus.

05.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks raskete tervisekahjustuste tekitamist, kaks avaliku korra rasket rikkumist, 31 varavastast kuritegu, sh 19 vargust (viis eluruumidest, üks sõidukist). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 298. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kuus inimest.

04.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 24 varavastast kuritegu, sh 1 röövimine ja 19 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 230.

03.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 22 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 32 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 202 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

02.01.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 149 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks raske tervisekahjustuse tekitamist, kümme avaliku korra rasket rikkumist, 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 33 vargust (kaheksa eluruumidest ja viis sõidukitest). Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati 54 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 391 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu.

29.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 6 avaliku korra rasket rikkumist ja 21 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 15 vargust (eluruumidest 2, sõidukitest 2). Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 199. Möödunud nädala jooksul registreeriti 3 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ning registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

28.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (üks sõidukist) ning kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 34 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 298 väärtegu. Piiril registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

27.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud pühadel (23. kuni 26. detsember) registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 135 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 32 vargust (üheksa eluruumidest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 15 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada 16 inimest. Tabati 79 alkoholi- ning kuus narkojoobes juhti. Registreeriti 630 väärtegu. Piiril väljastati 14 sisenemiskeeldu ning registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

23.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kolm avaliku korra rasket rikkumist, 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 20. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kümme alkoholijoobes juhti. Registreeriti 295 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti seitse euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Viisaeeskirju rikuti korra.