Avalehe pilt
Operatiivinfo
30.04.2017

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


25.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (kümme eluruumidest ja üks sõidukist). Kahe liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati 16 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 237 väärtegu. Eestist saadeti välja üks inimene ning registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

24.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 129 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 9 avaliku korra rasket rikkumist ja 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist, 39 vargust (eluruumidest 12, sõidukitest 1) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 14 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 44 alkoholijoobes 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 581. Piirilt väljastati 12 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 salakaubavedamise juhtum. Eestist saadeti välja neli inimest.

21.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 5 avaliku korra rasket rikkumist ja 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 33 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 3). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 3 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 229. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 1 isik). Eestist saadeti välja 1 inimene.

20.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Kahes liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati kuus alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 316 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kolm euro võltsimisega seotud kuritegusid. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

19.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (eluruumidest 4). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 15 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 351. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

18.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati 17 alkoholi- ja kuus narkojoobes juhti. Registreeriti 330 väärtegu.Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.

17.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 137 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas seitse avaliku korra rasket rikkumist, 50 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 38 vargust ( seitse eluruumidest ja üks sõidukist). Kümnes liiklusõnnetuses sai surma kaks ning vigastada 11 inimest. Tabati 109 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 900 väärtegu.Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Viisaeeskirja rikkumisi oli üks ning registreeriti üks salakaubavedamise juhtum. Piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli kaks.

13.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, seal hulgas 24 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 2. Väärtegusid registreeriti 254. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

12.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 29 varavastast kuritegu, seal hulgas 23 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11. Väärtegusid registreeriti 212. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.

11.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Kuues liiklusõnnetuses sai vigastada seitse inimest. Tabati 17 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 273 väärtegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ning registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks dokumendikohustuse rikkumine.

10.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 141 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 11 avaliku korra rasket rikkumist, 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (kaheksa eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Kaheksas liiklusõnnetuses sai vigastada kümme inimest. Joobes juhid põhjustasid kolm liiklusõnnetust. Tabati 49 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 444 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kaks euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 18 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist, üks salakaubavedamise juhtum ning dokumendikohustuse rikkumine.

07.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 30 vargust. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga 4 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 312 väärtegu. Eelmisel nädalal registreeriti 5 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

06.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 3 avaliku korra rasket rikkumist, 34 varavastast kuritegu, 22 vargust (2 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai viga 7 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 357 väärtegu. Eelmisel nädalal registreeriti 5 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 inimene ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

05.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 3 avaliku korra rasket rikkumist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (3 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga 4 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 357 väärtegu. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

04.04.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 3 avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (3 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai viga 1 inimene. Tabati 4 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 270 väärtegu. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

31.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas raske tervisekahjustuse tekitamine, üks avaliku korra raske rikkumine, 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kolm eluruumidest). Ühes liiklusõnnetuses sai surma inimene. Tabati viis alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 389 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

30.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati kümme alkoholijoobes juhti. Registreeriti 230 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning avastati üks salakaubavedamise juhtum.

29.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Ühes liiklusõnnetuses sai vigastada inimene. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti seitse euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

28.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 115 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 68 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukitest). Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati viis alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 281 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.

27.03.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 137 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rasket rikkumist, 40 varavastast kuritegu, sealhulgas kolm röövimist, 30 vargust (viis eluruumidest ja neli sõidukitest) ja kaks sõiduvargust ja omavolilist kasutamist. Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada seitse inimest. Tabati 41 alkoholi- ja seitse narkojoobes juhti. Registreeriti 489 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine ning kaks salakaubavedamise juhtumit. Piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli üks.