Operatiivinfo
25.09.2016

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


15.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 301 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning avastati kolm salakaubavedamise juhtumit ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

14.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 30 vargust (kolm eluruumidest ja viis sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai kuus vigastada inimest. Tabati 18 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 406 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks viisaeeskirja rikkumist.

13.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 40 varavastast kuritegu, nende seas 31 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 2) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 333 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

12.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas viis avaliku korra rasket rikkumist, 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja viis sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 22 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma kaks ja vigastada 28 inimest. Tabati 47 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 553 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti 11 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 18 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning neli riigipiiri ebaseaduslikku ületust. Piirirežiimi rikuti neljal korral.

09.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja vigastada kolm inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 200 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks viisaeeskirja rikkumist ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

08.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, üks röövimine ning 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 266 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

07.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 35 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 285 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

06.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 28 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 20 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 80 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 390 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning kolm viisaeeskirja rikkumist. Avastati üks salakaubavedamise juhtum.

05.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 144 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üheksa avaliku korra rasket rikkumist, 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (viis eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 24 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 421 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Tuvastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks salakaubavedamise juhtum.

02.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 55 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 311 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

01.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai seitse vigastada inimest. Tabati viis alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 279 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks viisaeeskirja rikkumine, üks salakaubavedamise juhtum ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

25.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati neli alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 128 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

24.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (kaks eluruumidest ja viis sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 395 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning tuvastati kolm viisaeeskirja rikkumist. Avastati üks ebaseaduslik piiriületus ning üks salakaubavedamise juhtum.

23.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kaks avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 35 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 13 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 332 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld. Üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

22.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 60 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövimist, 46 vargust (neli eluruumidest ja viis sõidukitest) ning seitse sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 24 inimest. Joobes juhid põhjustasid kolm inimkannatanuga liiklusõnnetust. Tabati 79 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 512 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kuus euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeld. Avastati seitse riigipiiri ebaseaduslik ületamist ning peeti kinni viis inimest. Avastati üks salakaubavedamise juhtum. Toimus kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

19.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 35 varavastast kuritegu, neist 25 vargused (millest 6 eluruumidest ). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 245. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu. Registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning 4 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.