Operatiivinfo
28.06.2017

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


26.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 186 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, üheksa avaliku korra rikkumist, kaks rasket tervisekahjustuse tekitamist, 68 varavastast kuritegu, sealhulgas 52 vargust, millest 9 pandi toime eluruumides ja 2 sõidukitest. 11 liiklusõnnetuses sai vigastada 11 ning hukkus üks inimene. Tabati 128 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 642 väärtegu. Piiril väljastati 14 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kuus inimest. Tuvastati neli viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

22.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas 41 teadet varavastastest kuritegudest, sh üks röövimine, 32 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 3) ja üks teade sõidukivargusest ja omavolilisest kasutamisest. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12. Väärtegusid registreeriti 263. Registreeriti viis piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja üks Eestist väljasaadetud isik.

21.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 55 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas üks avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sh 1 röövimine ja 20 vargust (eluruumidest 5, ). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 242.Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks riigist väljasaadetud isikut ja üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

20.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm teadet raskete tervisekahjustuste tekitamisest, varavastastest kuritegudest laekus teateid kokku 34, sh vargustest 19 (eluruumidest 4, sõidukitest 1), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest teatati ühel korral. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 18, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 233. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.

19.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rikkumist, kaks rasket tervisekahjustuse tekitamist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust ja 4 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. 14 liiklusõnnetuses sai vigastada 18 inimest. Tabati 51 alkoholi-ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 600 väärtegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kuus inimest. Tuvastati seitse viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

16.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Joobes juhi süül juhtus üks vigastatuga liiklusõnnetus. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 187 väärtegu. Riigist saadeti välja kaks inimest ning registreeriti kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

15.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ning 1 teade sõidukivargusest ja omavolilisest kasutamisest. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 180 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

14.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (3 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 1 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 265 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

14.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (3 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 1 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 265 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

13.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 5 avaliku korra rasket rikkumist ja 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 34 vargust (2 eluruumidest ja 3 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 287 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu.

12.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 tapmine, 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 9 avaliku korra rasket rikkumist ja 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist, 38 vargust (5 eluruumidest ja 2 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 24 inimest. Tabati 41 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 416 väärtegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 inimene. Registreeriti 4 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

09.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 16 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 190. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 2 isikut. Registreeriti üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.

08.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 18 varavastast kuritegu, sealhulgas, 14 vargust (eluruumidest 1, sõidukitest 1). Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 11 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 246. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 3 isikut. Registreeriti üks ebaseaduslik riigipiiri ületus. Esitati 3 varjupaigataotlust.

07.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 28 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 1). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 280. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu. Esitati 1 varjupaigataotlus.

07.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 28 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 1). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 280. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu. Esitati 1 varjupaigataotlus.

06.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 25 vargust ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 21 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 346. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja üks isik. Esitati 2 varjupaigataotlust.

05.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 vägivalla juhtum võimuesindaja vastu, 9 avaliku korra rasket rikkumist, 45 varavastast kuritegu, 33 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 2) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 15 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 70 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 588. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja seitse isikut, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi avastati üks.

02.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 49 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Kahes liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 137 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Viisaeeskirja rikkumisi oli üks ning avastati üks salakaubavedamise juhtum. Dokumendikohustust rikuti korra.

01.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 51 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Kahes liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 209 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti 12 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja kolm inimest ning registreeriti neli viisaeeskirja rikkumist. Dokumendikohustuse rikkumisi oli kaks.

31.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 28 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Viies liiklusõnnetuses sai vigastada kuus inimest. Tabati 14 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 301 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning avastati üks salakaubavedamise juhtum.

30.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kolm avaliku korra rasket rikkumist, 40 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 28 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Viies liiklusõnnetuses sai vigastada viis inimest. Tabati 18 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 354 väärtegu. Piiril registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

29.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksu registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 152 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: avaliku korra rasketest rikkumistest 8, varavastastest kuritegudest kokku 58, sh vargustest 40 (eluruumidest 7, sõidukitest 2), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest 1. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 20 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 57, narkootikumide omamisi või tarbimisi 7. Väärtegusid registreeriti 403. Registreeriti 15 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kolm isikut, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi avastati üks ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi kaks.

26.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (3 eluruumidest). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 209. Registreeriti 4 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest, avastati 1 ebaseaduslik piiriületus ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 2 varjupaigataotlust.

25.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (1 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 212. Registreeriti 3 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 1 salakaubajuhtum.

24.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 1 röövimine, 54 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (4 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 4 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 308. Registreeriti 3 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, 1 Eestist väljasaadetud isik, 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.