Operatiivinfo
01.08.2015

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


31.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 47 varavastast kuritegu, nende seas 1 röövimine ja 36 vargust (6 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 18 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 268 väärtegu. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

30.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 55 varavastast kuritegu, nende seas 2 röövimist ja 44 vargust (4 eluruumidest, 5 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 11 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 302 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

29.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust (3 eluruumidest, 3 sõidukitest). Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 5 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 434 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist 2 (peeti kinni 3 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

28.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuste tekitamist, 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ja 33 vargust (9 eluruumidest, 3 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 20 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 304.

27.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 129 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 72 varavastast kuritegu, sealhulgas 4 röövimist, 61 vargust (eluruumidest 7, sõidukitest 4) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 58 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 677 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 3. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 isikut ning registreeriti 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 1 isik) ja 2 piirirežiimi rikkumist.

24.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kokku 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 192. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti samuti 1.

23.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kokku 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 376. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 1 ning registreeriti üks ebaseaduslik piiriületus (peeti kinni 1 inimene)

22.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kokku 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 304. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 1.

21.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine ja 55 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 45 vargust (8 eluruumidest, 1 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 386. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

20.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 163 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 raske tervisekahjustuse tekitamist, 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 74 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ja 66 vargust (4 eluruumidest, 9 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Tabati 52 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 656 väärtegu. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

17.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kokku 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Inimvigastustega õnnetustest 2 toimus joobes juhtide süül. Tabati 18 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 297. Piirilt väljastati 11 sisenemiskeeldu, registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning üks salakaubavedamise juhtum. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 2.

16.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kokku 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (3 eluruumidest, 1 sõidukitest). Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 250. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

15.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kokku 51 varavastast kuritegu, nende seas 38 vargust (4 eluruumidest, 7 sõidukitest) ja 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 34 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 221. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

14.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 106 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 33 vargust (3 eluruumidest, 2 sõidukitest) ja 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 34 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 346 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu. Esitati 4 varjupaigataotlust.

13.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 161 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine ja 70 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 64 vargust (12 eluruumidest, 5 sõidukitest) ja 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 67 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 646 väärtegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu. Piiril registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 4 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 1 varjupaigataotlus.

10.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis kokku 103 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 41 vargust (4 eluruumidest, 3 sõidukitest) ja 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 17 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 400 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

09.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 33 varavastast kuritegu, millest 28 olid vargused. Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1 ning registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 20 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 329. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Eestist saadeti välja 1 inimene ja esitati 4 varjupaigataotlust.

07.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 45 varavastast kuritegu, millest 38 olid vargused (eluruumidest 5 ja sõidukitest 3). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 26. Väärtegusid registreeriti 251. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 viisaeeskirja rikkumine.

06.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 195 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 tapmine, 4 raskete kehavigastuste tekitamist ja 2 avaliku korra rasket rikkumist. Varavastaseid kuritegusid oli 83, sealhulgas 2 röövimist ja 70 vargust (eluruumidest 8 ja sõidukitest 5). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3 ning registreeriti 21 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 28 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 93. Registreeriti 477 väärtegu. Piiril väljastati 16 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 4 inimest, registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, mille käigus peeti kinni 1 inimene. Esines 1 salakauba vedamise juhtum ning 1 piirirežiimi rikkumine.

03.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 49 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 41 (eluruumidest 3 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 8 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 256. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 1 varjupaigataotlus.

02.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 13 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6. Väärtegusid registreeriti 288. Tehnilistel põhjustel puudub süütegude statistika. Palume vabandust! Piiril väljastati 4 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

01.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 57 varavastast kuritegu, millest 1 oli rööv ja 48 vargused. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest ning alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9. Väärtegusid registreeriti 396. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu.