Operatiivinfo
21.08.2017

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


18.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist), üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 257. Registreeriti neli piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks Eestist väljasaadetud isikut ja kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

16.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 19 vargust ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 418. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, esitati üks varjupaigataotlus.

15.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 37 varavastast kuritegu, mille hulgas oli üks röövimine ja 30 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 32 alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 290. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks Eestist väljasaadetud isik, esitati kaks varjupaigataotlust.

14.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud nädalavahetusel 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli seitse avaliku korra rasket rikkumist, 44 varavastast kuritegu, mille hulgas oli üks röövimine ja 35 vargust (neli eluruumidest, kaks sõidukitest), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 25 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Tabati 55 alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 512. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Registreeriti 19 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja üheksa Eestist väljasaadetud isikut.

11.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 7 inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja 1 sõidukivargust ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 232 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja kaks inimest.

10.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 7 inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

09.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti 6 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Joobes juhtide süül toimus möödunud ööpäeva jooksul kaks inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 8 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 320 väärtegu. Eestist saadeti välja üks inimene, registreeriti üks sisenemiskeeld ning üks piirirežiimi rikkumine.

08.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (neli eluruumidest, kaks sõidukitest), 1 sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 7 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 28 alkoholijoobes ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 280 väärtegu. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja üks inimene.

07.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 13 avaliku korra rasket rikkumist, 2 röövimist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust (kolm eluruumidest, viis sõidukitest), neli sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 12 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 17 inimest. Joobes juhi süül juhtus kaks inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 53 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 402 väärtegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

04.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust, üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 337 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Esitati neli varjupaigataotlust.

03.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust, üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 337 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Esitati neli varjupaigataotlust.

02.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 22 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust, kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti seitse liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 351 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Ebaseaduslikke piiriületusi tuvastati üks.

01.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (kuus eluruumidest, kolm sõidukitest), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üheksa liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

31.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (kuus eluruumidest, kolm sõidukitest), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üheksa liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

28.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rikkumist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust. Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada viis inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 252 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.

27.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas viis avaliku korra rikkumist, kaks röövimist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust. Kaheksas liiklusõnnetuses sai vigastada üheksa inimest. Tabati 5 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 278 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu, tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ning üks piirirežiimi rikkumine.

26.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 56 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati 16 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 366 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

25.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Viies liiklusõnnetuses sai vigastada kuus inimest. Tabati 22 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 347 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu. Tuvastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

24.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 13 avaliku korra rikkumist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 46 vargust. Registreeriti 12 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 21 inimest. Tabati 62 alkoholi- ja kaks narkojoobes juht. Registreeriti 559 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks inimest. Tuvastati kaks viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

24.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 56 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati 16 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 366 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 13 avaliku korra rikkumist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 46 vargust. Registreeriti 12 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 21 inimest. Tabati 62 alkoholi- ja kaks narkojoobes juht. Registreeriti 559 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks inimest. Tuvastati kaks viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.