Operatiivinfo
04.03.2015

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


04.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 116 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 54 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 40 vargust (6 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 277 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

03.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 32 vargust (3 eluruumidest, 3 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 446 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

02.03.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 162 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 75 varavastast kuritegu, sealhulgas 62 vargust (15 eluruumidest, 5 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 13 inimest. Tabati 42 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 461 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 5 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu. Piiril registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 6 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 10 isikut), 2 salakaubavedamise juhtumit ning 3 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

27.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 96 avaldust ja teadet kuritegudest, millest varavastaseid kuritegusid registreeriti kokku 52. Röövimisi oli 2, varguseid 35 (eluruumidest 6, sõidukitest 3). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 16. Väärtegusid registreeriti 241.

26.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 1 inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 29, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 370.

25.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud kahe ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (6 eluruumidest, 8 sõidukitest ). Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 9 inimest. Tabati 26 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 506 väärtegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning 3 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

23.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 165 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 3 avaliku korra rasket rikkumist, 82 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ning 68 vargust (11 eluruumidest, 3 sõidukitest) ja 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 9 inimest. Tabati 69 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 534 väärtegu. Piiril väljastati 22 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 2 isikut. Piiril registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum ning 4 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

20.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 48 varavastast kuritegu, sh röövimisi 2, vargusi 28 (eluruumidest 6, sõidukitest 6), sõidukivargusi ja omavolilist kasutamist 2. Registreeriti 3 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 4, narkojoobes sõidukijuhte 3, narkosüütegusid registreeriti 5. Väärtegusid registreeriti 235.

19.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 31 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 1 röövimine ja 20 vargust (1 eluruumidest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 4 inimest. Tabati 4 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 406 väärtegu. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

18.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 34 vargust (6 eluruumidest, 3 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 352 väärtegu. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

17.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 142 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 59 varavastast kuritegu, millest 3 olid röövimised ning 44 vargused (11 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Tabati 45 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 447 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 6 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 12 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Piirilt registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja 2 piirirežiimi rikkumist.

16.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 142 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 59 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 3 röövimist ning 44 vargust (11 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Toimus 2 inimvigastustega liiklusõnnetust joobes juhtide süül. Tabati 45 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 447 väärtegu. Euro võltsimisega seotud kuritegusid registreeriti 6. Piirilt väljastati 12 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 1 isik. Piiril registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning 2 piirirežiimi rikkumist.

13.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 261 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu.

12.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 54 varavastast kuritegu, millest 3 olid röövimised ja 43 vargused (7 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 5 inimest. Toimus 4 inimvigastustega liiklusõnnetust joobes juhtide süül. Tabati 8 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 406 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning Eestist saadeti välja 2 isikut.

11.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 92 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 39 varavastast kuritegu, millest 4 olid röövimised ja 21 vargused. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 354 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

10.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 49 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 2 röövimist, 37 vargust (7 eluruumidest, 3 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 377 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Eestist saadeti välja 4 isikut.

09.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 168 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 54 varavastast kuritegu, millest 3 olid röövimised ja 43 vargused (11 eluruumidest, 3 sõidukitest). Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 16 inimest. Tabati 64 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 518 väärtegu. Piirilt väljastati 12 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 4 isikut. Piirilt registreeriti 5 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning 1 salakaubavedamise juhtum. Esitati 2 varjupaigataotlust.

06.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ja 22 vargused (2 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 340 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 isikut ning registreeriti 2 salakaubavedamise juhtumit.

05.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 40 varavastast kuritegu, millest 26 olid vargused (3 eluruumidest, 1 sõidukist). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 328 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning esitati 4 varjupaigataotlust.

04.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ja 27 varavastast kuritegu, millest 22 olid vargused (5 eluruumidest, 1 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles hukkus 1 inimene. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 263 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine 4 isikuga ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

03.02.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 133 avaldust ja teadet kuritegudest, mille hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 61 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ja 43 vargused (10 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 306 väärtegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik.