Operatiivinfo
28.08.2015

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


27.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 51 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 36 (eluruumidest 6 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1 ning registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 24 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 229.
Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

26.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 46 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 31 (eluruumidest 8 ja sõidukitest 4). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 348.
Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

25.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
21. kuni 23. augustini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 178 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 raskete tervisekahjustuste tekitamist, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 93 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ja 86 vargused (eluruumidest 14 ja sõidukitest 6).
Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3, registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 19 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 66 ja narkojoobes sõidukijuhte 5. Väärtegusid registreeriti 554. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 6.
Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest, riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi registreeriti 2 ning selle käigus peeti kinni 5 inimest. Salakauba vedamise juhtumeid registreeriti 1 ja piirirežiimi rikkumisi 3.

21.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
19.- 20. augustini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 34 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 19 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 19 (eluruumidest 1 ja sõidukitest 5). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 30, narkojoobes sõidukijuhte 3. Väärtegusid registreeriti 502. Piiril väljastati 5 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 2 ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi 1. Varjupaigataotlusi esitati 1.

19.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 44 varavastast kuritegu, millest 35 olid vargused (eluruumidest 4 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9, narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 275. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

18.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
14. kuni 16. augustini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 156 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 6 avaliku korra rasket rikkumist ja 69 varavastast kuritegu. Neist rööve oli 1 ja vargusi 55 (eluruumidest 5 ja sõidukitest 6). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3. Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 31 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 51, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 633. Piiril väljastati 6 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 inimene. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli 4 ja riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi 3, mille käigus peeti kinni 8 inimest. Piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli 1 ning varjupaigataotlusi esitati 7.

18.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 64 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ja 53 vargust (10 eluruumidest, 3 sõidukitest), ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 262. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Piiril registreeriti 2 viisaeeskirja rikkumist

17.08.2015   Politsei- ja Piirivalveameti nädalavahetuse sündmused
14. kuni 16. augustini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 156 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 6 avaliku korra rasket rikkumist ja 69 varavastast kuritegu. Neist rööve oli 1 ja vargusi 55 (eluruumidest 5 ja sõidukitest 6). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3. Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 31 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 51, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 633. Piiril väljastati 6 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 inimene. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli 4 ja riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi 3, mille käigus peeti kinni 8 inimest. Piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli 1 ning varjupaigataotlusi esitati 7.

13.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 115 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 56 varavastast kuritegu, millest 35 olid vargused (eluruumidest 4 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga 6 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 197. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, mille käigus peeti kinni 1 inimene. Piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli 2.

12.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, millest 1 oli rööv ja 32 vargused (eluruumidest 7 ja sõidukitest 1). Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 10 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11. Väärtegusid registreeriti 275. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu ja 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

11.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 3 avaliku korra rasket rikkumist, 67 varavastast kuritegu, nende seas 2 röövimist ja 45 vargust (12 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Toimus 1 inimvigastustega liiklusõnnetus joobes juhi süül. Tabati 13 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 272. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine

11.08.2015   liiklusinfo 10.08.2015

10.08.2015   Politsei- ja Piirivalveameti nädalavahetuse sündmused
Vahemikus 7.-9. augustini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 188 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine ja 6 avaliku korra rasket rikkumist. Varavastaseid kuritegusid oli 89 ja vargusi 79 (eluruumidest 10 ja sõidukitest 9). Inimvigastustega liiklusõnnetusi registreeriti 10 ning nendes sai vigastada 15 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2 ja alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 66. Väärtegusid registreeriti 523. Piiril väljastati 4 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 3 inimest ja registreeriti 7 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi oli 2 (mille käigus peeti kinni 3 inimest) ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli 5.

07.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 44 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 34 (eluruumidest 5 ja sõidukitest 8). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 13. Väärtegusid registreeriti 225. Piiril registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 ebaseaduslik riigipiiri ületamine ning riigist saadeti välja 1 inimene.

06.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 raskete tervisekahjustuste tekitamist ja 1 avaliku korra raske rikkumine. Varavastaseid kuritegusid oli 48, neist vargusi oli 28 (eluruumidest 3 ja sõidukitest 4). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhti süül toimus 1 ja alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 3. Väärtegusid registreeriti 234. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi registreeriti 2 ja selle käigus peeti kinni 6 inimest. Registreeriti 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

05.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 28 varavastast kuritegu, millest 20 olid vargused (eluruumidest 4 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 4 ja sai vigastada 4 inimest. Joobes juht põhjustas 1 inimvigastustega liiklusõnnetuse. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 16. Väärtegusid registreeriti 304. Eestist saadeti välja 1 inimene ning salakauba vedamise juhtumeid registreeriti 2.

04.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 49 varavastast kuritegu, nende seas 3 röövimist, 40 vargust (5 eluruumidest, 6 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 53 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 242 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 7 euro võltsimisega seotud kuritegu. Registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

03.08.2015   Politseis registreeritud sündmused
Ajavahemikul 31.07-02.08 registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 168 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 3 avaliku korra rasket rikkumist, 88 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 82 (eluruumidest 9 ja sõidukitest 8). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 76 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 622. Piiril väljastati 8 sisenemiskeeldu, registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, mille käigus peeti kinni 6 inimest.

31.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 47 varavastast kuritegu, nende seas 1 röövimine ja 36 vargust (6 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 18 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 268 väärtegu. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

30.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 55 varavastast kuritegu, nende seas 2 röövimist ja 44 vargust (4 eluruumidest, 5 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 11 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 302 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

29.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust (3 eluruumidest, 3 sõidukitest). Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 5 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 434 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist 2 (peeti kinni 3 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

28.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuste tekitamist, 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ja 33 vargust (9 eluruumidest, 3 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 20 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 304.

27.07.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 129 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 72 varavastast kuritegu, sealhulgas 4 röövimist, 61 vargust (eluruumidest 7, sõidukitest 4) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 58 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 677 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 3. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 isikut ning registreeriti 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 1 isik) ja 2 piirirežiimi rikkumist.