Operatiivinfo
29.07.2016

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


27.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 50 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 33 vargust (kuus eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 22 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 329 väärtegu.
Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning avastati üks salakaubavedu ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

26.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 17 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 316 väärtegu.
Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.

25.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 173 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rasket rikkumist, 96 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine 40 vargust (kolm eluruumidest ja kuus sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 45 alkoholi- ja üks narkojoobes juhti. Registreeriti 566 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu.
Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja neli inimest ning avastati viis viisaeeskirja rikkumist. Registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning üks piirirežiimi rikkumine.

22.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kolm alkoholijoobes juhti. Registreeriti 248 väärtegu.
Piiril väljastati viis sisenemiskeeld. Eestist saadeti välja kaks inimest ning avastati kaks viisaeeskirja rikkumist.

20.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles kaotas elu üks ja sai vigastada üheksa inimest. Tabati 18 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 330 väärtegu.
Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene.

19.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 36 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 20 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 51 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 292 väärtegu.
Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning avastati kolm viisaeeskirja rikkumist.

18.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 143 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rasket rikkumist, 60 varavastast kuritegu, sealhulgas kolm röövimist, 51 vargust (kuus eluruumidest ja kuus sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 16 inimest. Tabati 59 alkohol- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 761 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kuus euro võltsimisega seotud kuritegu.
Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja viis inimest. Avastati viis viisaeeskirja rikkumist ja neli piirirežiimi rikkumist.

15.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (viis eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada seitse inimest. Tabati viis alkoholijoobes juhti. Registreeriti 274 väärtegu.
Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.

14.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai ning vigastada kuus inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juhti. Registreeriti 284 väärtegu.
Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning avastati üks viisaeeskirja rikkumine.

13.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai ning vigastada viis inimest. Tabati kümme alkoholijoobes juhti. Registreeriti 271 väärtegu.
Eestist saadeti välja üks inimene ning avastati üks viisaeeskirja ja üks piirirežiimi rikkumine.

12.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 5 avaliku korra rasket rikkumist ning 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 2) ning 6 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 26. Väärtegusid registreeriti 328. Möödunud nädala jooksul registreeriti 4 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu.

11.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 173 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 6 avaliku korra rasket rikkumist ning 65 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 44 vargust (9 eluruumidest ja 6 sõidukitest 6) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 23 inimest. Tabati 85 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 740. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 1 isik, registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning 5 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

08.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 32 vargust (2 eluruumidest ja 4 sõidukitest). Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 1. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 5. Väärtegusid registreeriti 261. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 salakaubavedamise juhtum ning 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

07.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (2 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7, narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 348. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 salakaubavedamise juhtum.

06.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 20 vargust (2 eluruumidest ja 2 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 252. Registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 salakaubavedamise juhtum.

05.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 1) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 286. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

04.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 151 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli raske tervisekahjustuste tekitamine, 14 avaliku korra rasket rikkumist ning 51 varavastastest kuritegu, nende seas 44 vargust (5 eluruumidest ja 7 sõidukitest). Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 14 inimest. Tabati 47 alkoholijoobes ning 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 361. Möödunud nädala jooksul registreeriti 12 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 11 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 6 isikut. Piiril registreeriti 6 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

01.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada kaheksa inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 315 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks salakaubavedamise juhtum ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

30.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust (viis eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada inimene. Tabati kümme alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 334 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

29.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kümme alkoholijoobes juhti. Registreeriti 376 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning avastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

28.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada inimene. Tabati 25 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 273 väärtegu.

27.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud pühadel (22.-26.06) registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 263 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks tapmist, 17 avaliku korra rasket rikkumist, 93 varavastast kuritegu, sealhulgas 77 vargust (15 eluruumidest ja kolm sõidukitest) ja kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 24 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada 26 inimest. Tabati 204 alkoholi-ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 902 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti neli euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaheksa inimest. Avastati 11 viisaeeskirja rikkumist, kaks salakaubavedamise juhtumit ning viis piirirežiimi rikkumist.

22.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks tapmine, üks avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 326 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine, üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

21.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kümme alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 320 väärtegu. Piiril avastati kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

21.06.2016   Liiklusinfo 20.06.2016

20.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 199 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas viis avaliku korra rasket rikkumist, 85 varavastast kuritegu, sealhulgas 61 vargust (13 eluruumidest ja kuus sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati 72 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 684 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

17.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 134 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 63 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 17 alkoholi- ja neli narkojoobes juhti. Registreeriti 265 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning üks salakaubavedamise juhtum.