Avalehe pilt
Operatiivinfo
11.12.2016

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


09.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (viis eluruumidest). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja viis vigastada inimest. Tabati 12 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 203 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

08.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, üks avaliku korra raske rikkumine, 23 varavastast kuritegu, sh kaks röövimist ja 16 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 337. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kolm inimest.

07.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, sh 25 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada viis inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 317. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kaks inimest, registreeriti kaks viisaeeskirja rikkumist.

06.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 39 varavastast kuritegu, sh 2 röövimist ja 25 vargust (4 eluruumidest, 5 sõidukist). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 258. Piiril väljastati 4 sisenemiskeeldu.

05.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 116 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 12 avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sh 27 vargust (5 eluruumidest, 1 sõidukist), 1 sõiduki omavoliline kasutamine. Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 15 inimest. Tabati 69 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 555. Piiril väljastati 9 sisenemiskeeld, registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist.

02.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 56 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli23 avaliku korra rasket rikkumist, 22 varavastast kuritegu, sh 14 vargust (3 eluruumidest, 1 sõidukist), 1 sõidukivargus. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 167. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeld, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

01.12.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 35varavastast kuritegu, sh 28 vargust (2 eluruumidest, 2 sõidukist), 1 sõidukivargus. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 231. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 2 inimest, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

30.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 51 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist, 24 varavastast kuritegu, sh 13 vargust (1 eluruumidest, 1 sõidukist). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 356. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

29.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 19 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 338 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Viisaeeskirja rikkumisi oli üks.

28.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 151 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 raske tervisekahjustuste tekitamine, 10 avaliku korra rasket rikkumist ja 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 37 vargust (eluruumidest 10, sõidukitest 5) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 11 inimest. Tabati 44 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 496. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, registreeriti 6 Schengeni viisaeeskirja rikkumisi ning 1 salakaubavedamise juhtum.

25.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist, 27 varavastast kuritegu, sh 19 vargust (1 eluruumidest, 1 sõidukist), varastati 1 sõiduk. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 4 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 289. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu.

24.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sh 32 vargust (3 eluruumidest, 1 sõidukist). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 241. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu ja 2 inimest saadeti Eestist välja.

23.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 25 varavastast kuritegu, sh 18 vargust. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 291. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 2 inimest saadeti Eestist välja.

22.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra raske rikkumine, 28 varavastast kuritegu, sh 1 röövimine, 7 vargust. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Kaks inimvigastustega liiklusõnnetust olid põhjustatud joobes juhi süül. Tabati 16 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 253. Piiril väljastati 4 sisenemiskeeldu.

21.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 145 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 17 avaliku korra rasket rikkumist, 45 varavastast kuritegu, sh 34 vargust (7 eluruumidest, 2 sõidukitest), 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 8 inimest. Tabati 52 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 434. Piiril väljastati 8 sisenemiskeeld. Eestist saadeti välja 2 inimest. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

18.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 tapmiskatse, 1 avaliku korra raske rikkumine, 23 varavastast kuritegu, sh 1 röövimine, 16 vargust (2 eluruumidest, 1 sõidukitest). Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 219. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld. Eestist saadeti välja 3 inimest. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 3 varjupaigataotlusi.

17.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 raske tervisekahjustuste tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 3) ja 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 173. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 1 inimene. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning 2 salakaubavedamise juhtumit.

16.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 2) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 317 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 inimene ning piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

15.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 39 varavastast kuritegu, nende seas 24 vargust (eluruumidest 1, sõidukitest 4). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 18 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 270. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 1 inimene.

14.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 12 avaliku korra rasket rikkumist, 60 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 47 vargust (4 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 53 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 418 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 12 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 3 inimest. Piiril registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 1 isik). Esitati 2 varjupaigataotlust.

11.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas on üks raske tervisekahjustuse tekkimine, neli avaliku korra raske rikkumist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga seitse inimest. Tabati neli alkoholijoobes juhti. Registreeriti 235 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld.

10.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 21 vargust (eluruumidest 2, sõidukitest 1) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 122. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

09.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasketest rikkumist, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (eluruumidest 4) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 3 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes ning 4 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 181. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

08.11.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 39 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (viis eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada kümme inimest. Tabati 25 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 225 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.