Operatiivinfo
25.06.2016

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


16.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 134 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 63 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 17 alkoholi- ja neli narkojoobes juhti. Registreeriti 265 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning üks salakaubavedamise juhtum.

16.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 59 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kuus alkoholijoobes juhti. Registreeriti 358 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kaheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril avastati kaks salakaubavedamise juhtumit.

15.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks tapmine, üks avaliku korra raske rikkumine, 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 18 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 279 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Avastati üks salakaubavedamise juhtum.

14.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 15 inimest. Tabati alkoholijoobes juhti. Registreeriti väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning avastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

13.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 145 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles kaotas elu üks ja sai 16 vigastada inimest. Tabati 59 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 582 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu. Avastati kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

10.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 11 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 185 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Avastati üks viisaeeskirja ja üks piirirežiimi rikkumine.

08.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles kaotas elu üks sai vigastada üheksa inimest. Tabati neli alkoholijoobes juhti. Registreeriti 298 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslikku ületus ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

07.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, neli avaliku korra rasket rikkumist, 49 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 36 vargust (seitse eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 45 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 454 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.

06.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 135 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 11 avaliku korra rasket rikkumist, 56 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 47 vargust (14 eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti 15 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 70 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 645 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti kaheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu.

03.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 56 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kokku 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 18 vargust (2 eluruumidest ja 3 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 4 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 249. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 salakaubavedamise juhtum ja 1 piirirežiimi rikkumine.

02.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ning 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (4 eluruumidest ja 5 sõidukitest). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes ning 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 306 väärtegu ja 1 salakaubavedamise juhtum.

01.06.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 35 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kuus alkoholijoobes juhti. Registreeriti 326 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning avastati kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

31.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 31 vargust (4 eluruumidest ja 2 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 135 väärtegu. Piiril registreeriti 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Varjupaigataotlusi esitati 4.

30.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 150 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 tapmine, 7 avaliku korra rasket rikkumist ning 68 varavastast kuritegu, sealhulgas 61 vargust (7 eluruumidest ja 5 sõidukitest) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 14 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 19 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2.Tabati 49 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 562. Möödunud nädala jooksul registreeriti 2 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 8 isikut) ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

27.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (2 eluruumidest ja 3 sõidukitest) ja 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 273. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

26.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 56 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (neli eluruumidest). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 271 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning avastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

25.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 61 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust (kuus eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 14 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 324 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

24.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 47 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 450 väärtegu.

23.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 126 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kuus avaliku korra rasket rikkumist, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 33 vargust (üheksa eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine.. Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 69 alkoholi- ja kuus narkojoobes juhti. Registreeriti 806 väärtegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning peeti kinni kaks inimest. Avastati neli piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.