Operatiivinfo
27.05.2015

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


26.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 48 varavastast kuritegu, millest 38 olid vargused (eluruumidest 6 ja sõidukitest 4).
Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest ning tabati 16 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 306. Registreeriti 1 ebaseaduslik piiriületamine.

25.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 185 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 101 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ning 91 vargust (11 eluruumidest, 2 sõidukitest) ja 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 17 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Tabati 65 alkoholijoobes ja 6 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 559. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

22.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ja 26 vargust (5 eluruumidest, 1 sõidukitest). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 262 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

21.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (5 eluruumidest, 3 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 339 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

20.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 33 vargust (5 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 1 inimene. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 361väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 15 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 4 sisenemiskeeldu ja registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi rikkumine.

19.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 114 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 38 vargust (8 eluruumidest, 5 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 389 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 2 salakaubavedamise juhtumit.

18.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 40 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 4. Tabati 82 alkoholijoobes ning 4 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 642. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 3 isikut. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 1 isikut) ning 5 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

15.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 61 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ja 50 vargused (eluruumidest 2 ja sõidukitest 7). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest ja tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 298. Piiril väljastati 5 sisenemiskeeldu ja registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

14.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, millest 29 olid vargused (eluruumidest 4 ja sõidukitest 2). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest ning alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9. Väärtegusid registreeriti 260. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

13.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 61 varavastast kuritegu, millest 2 olid röövid ja 50 vargused 50 (eluruumidest 5 ja sõidukitest 2). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest ning tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 251. Piiril väljastati 4 sisenemiskeeldu ja esitati 3 varjupaigataotlust.

12.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 117 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 54 varavastast kuritegu, millest 4 olid röövimised ja 40 vargused (eluruumidest 7 ja sõidukitest 5). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 17 ja narkojoobes sõidukijuhte 3. Väärtegusid oli 351. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 inimene, registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, mille käigus peeti kinni 1 inimene.

11.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 179 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 77 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ja 67 vargused (eluruumidest 3 ja sõidukitest 12). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1, registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja vigastada sai 11 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi toimus joobes juhtide süül 2. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 103, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid oli 536 ning möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 7. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 5 inimest ja Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli 4.

08.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 112 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 55 varavastast kuritegu, millest 2 oli röövimised ja 41 vargused (eluruumidest 6 ja sõidukitest 4). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest, alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11. Väärtegusid registreeriti 226. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 1 varjupaigataotlus.

07.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust (4 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 379 väärtegu. Piiril registreeriti 1 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine.

06.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 114 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 80 varavastast kuritegu, millest 55 olid vargused (eluruumidest 2 ja sõidukitest 2). Registreeriti 1 sõidukivargus ja omavoliline kasutamine ning 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7 ja väärtegusid registreeriti 381. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 2 salakauba vedamise juhtumit.

05.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 153 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kokku 96 varavastast kuritegu, sealhulgas 85 vargust (4 eluruumidest, 2 sõidukitest) ja 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Tabati 12 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 264 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu.

04.05.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud pühade jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 243 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine ning 119 varavastast kuritegu, mille seas oli 3 röövimist, 103 vargust (14 eluruumidest, 11 sõidukitest) ja 5 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 25 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 3 ja sai vigastada 25 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Tabati 79 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 695 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 5. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu. Registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 1 isik). Eestist saadeti välja 3 Eestist isikut. Esitati 7 varjupaigataotlust.

30.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 92 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 46 varavastast kuritegu, millest 36 olid vargused (eluruumidest 3 ja sõidukitest 5). Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 4, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 264. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 salakauba vedamise juhtum.

29.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ja 35 vargused (eluruumidest 3 ja sõidukitest 3). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12 ja väärtegusid registreeriti 335. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 ebaseaduslik piiriületus ja peeti kinni 2 inimest.

28.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 2 avaliku korra rasket rikkumist, 52 varavastast kuritegu, millest 1 oli röövimine ning 42 vargused. Registreeriti 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist ning 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 5 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 17. Väärtegusid registreeriti 248. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja saadeti välja 1 inimene, registreeriti 2 ebaseaduslikku piiriületust ja peeti kinni 4 inimest. Salakaubavedamise juhtumeid oli 1 ja varjupaigataotlusi esitati 1.

26.04.2015   Politseis registreeritud sündmused
24. kuni 26. aprillini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 188 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 87 varavastast kuritegu, millest 2 olid röövimised ja 72 vargused (eluruumidest 13 ja sõidukitest 7). Registreeriti 702 väärtegu. Registreeriti 8 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist ning 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 22 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 64 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Piiril väljastati 6 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 8 inimest, registreeriti 5 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 salakaubavedamise juhtumit ning esitati 3 varjupaigataotlust.