Avalehe pilt
Politsei toimetised
22.02.2017

Uudiste otsing...  

Politsei toimetised


13.12.2016   Kalvi Almosen: Eelarvamused aitavad meid sama palju kui tühjad lubadused
Kalvi Almosen ennetuse ja süüteomenetluse büroost arutleb, milline on meie kultuurilise konflikti kogemus ning kui palju me peame politseitöös erinevate kultuuridega arvestama.

04.12.2016   Priit Suve: Konstaablist. Teistmoodi
Konstaabel on üks tuntuim politseiga seonduv kujund, mis pakub endiselt ja õigusega mõtteainest nii poliitika kujundajatele kui politseinikele. Ka praegu, peale valitsuskoalitsiooni muutumist, on konstaabli-küsimus päevakajaline. Priit Suve hinnangul on see väga hea, sest annab võimaluse avada erinevaid vaatenurki lootuses, et mõni neist kellelegi ka korda läheb.

01.12.2016   Vilve Raik: Kui hästi sobivad omavahel kogukonnakeskne politseitöö ja teenuspõhine juhtimine?
Kogukonnakeskne lähenemine on politseitöö korraldamise viis. Teenuspõhine juhtimine on organisatsiooni ressursside juhtimise vahend. Milline on nende kahe ühisosa ja milliste erisustega peaksime arvestama, kirjutab Vilve Raik.

10.11.2016   Mart Meriküll: Sõna vägi kui turvalisuse looja
Mikk Sarv on oma raamatut „Sõna jõud“ tutvustanud ütlusega „meest sõnast, härga sarvest“. Nii nagu härja sarvede külge kinnitatud ike tõmbab liikuma rasked koormad ja künnab üles kivised põllud, on ka öeldud sõnal suur jõud, mis võib luua või hävitada.