Uudiste arhiiv
21.08.2017

Uudiste arhiiv


2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2015 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2014 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2013 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2012 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

18.08.2017   Liiklusinfo 17.08.2017
18.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist), üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 257. Registreeriti neli piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks Eestist väljasaadetud isikut ja kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.
17.08.2017   Liiklusinfo 16.08.2017
16.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 19 vargust ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 418. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, esitati üks varjupaigataotlus.
16.08.2017   Liiklusinfo 15.08.2017
15.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 37 varavastast kuritegu, mille hulgas oli üks röövimine ja 30 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 32 alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 290. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks Eestist väljasaadetud isik, esitati kaks varjupaigataotlust.
15.08.2017   Liiklusinfo 14.08.2017
14.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud nädalavahetusel 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli seitse avaliku korra rasket rikkumist, 44 varavastast kuritegu, mille hulgas oli üks röövimine ja 35 vargust (neli eluruumidest, kaks sõidukitest), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 25 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Tabati 55 alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 512. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Registreeriti 19 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja üheksa Eestist väljasaadetud isikut.
14.08.2017   Liiklusinfo 13.08.2017
13.08.2017   Liiklusinfo 12.08.2017
12.08.2017   Liiklusinfo 11.08.2017
11.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 7 inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja 1 sõidukivargust ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 232 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja kaks inimest.
11.08.2017   Liiklusinfo 10.08.2017
10.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 7 inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
10.08.2017   Liiklusinfo 09.08.2017
09.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti 6 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Joobes juhtide süül toimus möödunud ööpäeva jooksul kaks inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 8 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 320 väärtegu. Eestist saadeti välja üks inimene, registreeriti üks sisenemiskeeld ning üks piirirežiimi rikkumine.
09.08.2017   Liiklusinfo 08.08.2017
08.08.2017   Liiklusinfo 07.08.2017
08.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (neli eluruumidest, kaks sõidukitest), 1 sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 7 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 28 alkoholijoobes ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 280 väärtegu. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja üks inimene.
07.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 13 avaliku korra rasket rikkumist, 2 röövimist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust (kolm eluruumidest, viis sõidukitest), neli sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 12 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 17 inimest. Joobes juhi süül juhtus kaks inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 53 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 402 väärtegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
07.08.2017   PPA osaleb koos Soome ja Vene Föderatsiooni piirivalvega merepäästeõppusel
Homme, 8. augustil osalevad Politsei- ja Piirivalveameti laevastiku lipulaev „Kindral Kurvits“ ja PPA lennusalga kopter Soome lahel traditsioonilisel merepäästeõppusel koos Soome ja Vene Föderatsiooni piirivalvega.
07.08.2017   Liiklusinfo 06.08.2017
06.08.2017   Nädalalõpp Pärnus oli politseile töine, kuid möödus tõsisemate vahejuhtumiteta
Neljapäeval Pärnus alanud muusikafestival Weekend Baltic pea kahekordistas kolmeks päevaks linna elanikkonda, kuid vaatamata suurele rahvahulgale möödus nädalavahetus tõsisemate vahejuhtumiteta. Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri tänab kõiki festivalikülastajaid, kes end viisakalt üleval pidasid ning kiidab kohalikke mõistva suhtumise eest.
06.08.2017   Liiklusinfo 05.08.2017
05.08.2017   Liiklusinfo 04.08.2017
04.08.2017   Kahes riigis toimunud politseioperatsiooni käigus peeti kinni neli inimest
Korrakaitsjad viisid sel nädalal Eestis ja Hispaanias läbi politseioperatsiooni, mille käigus peeti kinni neli meest vanuses 27-57 eluaastat. Neile esitati kahtlustus kuritegeliku ühenduse loomises ning kuritegelikku ühendusse kuulumises. Hispaanias kinni peetud mees vahistati kohtu loal. Eestis kinni peetud meeste vahistamist otsustab kohus lähiajal.
04.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust, üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 337 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Esitati neli varjupaigataotlust.
04.08.2017   Liiklusinfo 03.08.2017
03.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust, üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 337 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Esitati neli varjupaigataotlust.
03.08.2017   Liiklusinfo 02.08.2017
03.08.2017   Politsei tagab suurfestivalil turvalisust nii maal kui merel
Juba kolmandat aastat järjest toimuva Weekend Baltic muusikafestivali ajal on neljapäevast pühapäevani Pärnu linnas politseinikud üle Eesti ning ametivennad naaberriikidest turvalisust tagamas. Patrulltegevustesse on varasemast enam kaasatud neljajalgseid kolleege ja merel toimuval hoiab silma peal PPA alus.
02.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 22 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust, kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti seitse liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 351 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Ebaseaduslikke piiriületusi tuvastati üks.
02.08.2017   Liiklusinfo 01.08.2017
01.08.2017   Üle 5000 inimese on ID-kaardi taotlemiseks kasutanud e-keskkonda
Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) uues e-taotluskeskkonnas, mis on olnud avatud alates juuni keskpaigast, on praeguseks endale või oma lapsele ID-kaarti taotlenud 5143 Eesti kodanikku.
01.08.2017   Liiklusinfo 31.07.2017
01.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (kuus eluruumidest, kolm sõidukitest), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üheksa liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.