Uudiste arhiiv
22.10.2016

Uudiste arhiiv


2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober
2015 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2014 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2013 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2012 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2011 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

18.10.2016   Liiklusinfo 17.10.2016
18.10.2016   Lõuna-Eestis toimub kriisiõppus POLEX
18. oktoobril toimub Tartu, Jõgeva ja Põlva maakonnas Lõuna-Eesti regionaalne kriisiõppus, mille käigus harjutatakse samaaegselt kuue erineva pääste- ja korrakaitsesündmuse lahendamist.
17.10.2016   Liiklusinfo 16.10.2016
16.10.2016   Liiklusinfo 15.10.2016
15.10.2016   Liiklusinfo 14.10.2016
14.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes juhti. Registreeriti 294 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ja kolm riigipiiri ebaseaduslikku ületamist.
14.10.2016   Liiklusinfo 13.10.2016
13.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval juhtus seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai kannatada seitse inimest. Politseinikud kõrvaldasid liiklusest seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 339 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
13.10.2016   Liiklusinfo 12.10.2016
12.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval tabasid politseinikud kümme alkoholijoobes juhti ning registreeriti 406 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks viisaeeskirja ja üks dokumendikohustuse rikkumine.
12.10.2016   Liiklusinfo 11.10.2016
11.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (neli eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada inimene. Tabati 24 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 397 väärtegu.
11.10.2016   Liiklusinfo 10.10.2016
10.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rasket rikkumist, 62 varavastast kuritegu, sealhulgas 49 vargust (seitse eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma kaks ning vigastada 12 inimest. Tabati 93 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 513 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti seitse euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja viis inimest. Avastati viis viisaeeskirja rikkumist ning kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Tuvastati üks piirirežiimi rikkumine.
10.10.2016   Liiklusinfo 09.10.2016
09.10.2016   Liiklusinfo 08.10.2016
08.10.2016   Liiklusinfo 07.10.2016
07.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 47 vargust (3 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 11 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 256. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
07.10.2016   Liiklusinfo 06.10.2016
06.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 323 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks salakaubavedamise juhtum.
06.10.2016   Liiklusinfo 05.10.2016
05.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja vigastada seitse inimest. Joobes juht põhjustas ühe liiklusõnnetuse. Tabati kaheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 394 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
05.10.2016   Liiklusinfo 04.10.2016
04.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati 12 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 334 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning tuvastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
04.10.2016   Liiklusinfo 03.10.2016
04.10.2016   Koostöös Riia politseiga peeti kinni üks Tallinnas Roosikrantsi tänava röövis kahtlustatav
Riia politseinikud pidasid kolmapäeval kinni ühe Tallinnas Roosikrantsi tänaval toimunud röövis kahtlustatava. Politsei palub abi teiste kahtlustatavate asukoha selgitamisel.
03.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 149 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 12 avaliku korra rasket rikkumist ja 74 varavastast kuritegu, nende seas 63 vargust (6 eluruumidest ja 8 sõidukitest 8) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 42, narkojoobes sõidukijuhte 5. Väärtegusid registreeriti 652. Möödunud nädala jooksul registreeriti 5 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 4 inimest. Piiril registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi rikkumine. Varjupaigataotlusi esitati 1.
03.10.2016   Liiklusinfo 02.10.2016
02.10.2016   Liiklusinfo 01.10.2016
01.10.2016   Liiklusinfo 30.09.2016