Isikud eemaldatud Afganistaani puudutavate piiravate meetmete loetelust
13.08.2012
Augustis 2012 võttis EL nõukogu vastu rakendusotsuse 2012/454/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis. Rakendusotsuse lisas esitatud isikuid käsitlevad kanded jäetakse otsuse 2011/486/ÜVJP lisas esitatud loetelust (isikud, kelle suhtes kohaldatakse sisse- ja läbisõidukeeldu ja finantssanktsiooni) välja.
 
Finantssanktsiooni rakendamise lõpetamiseks nende isikute suhtes võttis nõukogu vastu rakendusmääruse.

 
Tagasi