Rahapesu andmebüroo

Rahapesu andmebüroo (RAB) on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele. Rahapesu andmebüroo põhiülesanded on täpsemalt kirjas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.

Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega.

Esita rahapesu andmebüroole veebipõhine teade siit.

Rahapesu andmebüroo poolt tehtud uuringud leiad siit.

Tegevuslubadega seotud küsimuste korral pöörduge rahapesu@politsei.ee või telefonil 612 3836.

Rahapesu andmebüroo kontaktinfo

Postiaadress: Rahapesu andmebüroo, Tööstuse 52, Tallinn, 10416
Üldtelefon: (+372) 612 3840
e-post: rahapesu@politsei.ee