Rahapesu andmebüroo

1. jaanuarist 2021 on Rahapesu andmebüroo eraldiseisev valitsusasutus ja büroo koduleht asub aadressil: https://www.fiu.ee/

Rahapesu andmebüroo põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele. Rahapesu andmebüroo põhiülesanded on täpsemalt kirjas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.

Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega.

Tegevuslubadega seotud küsimuste korral kirjutage e-posti aadressile info@fiu.ee.

Rahapesu andmebüroo kontaktinfo

Rahapesu andmebüroo, Pronksi 12, 10117 Tallinn
(+372) 6960 500
info@fiu.ee