Rahapesu andmebüroo järelevalvetegevus

RahaPTS alusel määratud haldusaktid, ettekirjutused, sunniraha otsused ja väärteokaristused

Siit lehelt leiad KeskkrRAB poolt RahaPTS 10. peatükis sätestatud väärteoasjas jõustunud lahendid ja RahaPTS 7. peatükis kehtestatud korras antud haldusaktid, ettekirjutused ja sunniraha määramise otsused.

Pealkiri
NrVastutav isikRikkumise liik ja laadLahendTeave lahendi, ettekirjutuse või otsuse vaidlustamise kohta
1.OÜ Sowana (12275593) - Usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumineNõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (10.12.2018)Puudub
2.OÜ Jurex Consulting (11532183) – Usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumineNõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (18.12.2018)

Puudub
3.OÜ Eurofinance (10988834) – Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkumineNõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (23.01.2018)

Puudub
4.OÜ Baltcap Infrastructure Management (14249039) - Finantseerimisasutusena tegutsemineNõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (20.03.2018)

Puudub
5.OÜ Baltcap Growth Fund Management (14229344) – Finantseerimisasutusena tegutsemineNõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (20.03.2018)

Puudub