Rahvusvaheline koostöö

Euroopa Partnerid Korruptsioonivastases võitluses (EPAC) on organisatsioon, kus käeolevaks ajaks on liikmeid enam kui 60 korruptsioonivastase võitluse ametiasutusest ja politsei järelevalveasutusest Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidest. ELi korruptsioonivastane kontaktpunktide võrgustik (EACN) toob kokku ligikaudu 50 korruptsioonivastase võitluse ametiasutust Euroopa Liidu liikmesriikidest. Enamik korruptsioonivastase võitluse ametiasutustest on nii EPAC kui ka EACN liikmed, nagu seda on ka Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF).

Politsei- ja Piirivalveamet on samuti juba aastaid EPAC ja EACN liige. Eesti politseid esindab neis organisatsioonides kaks üksust: keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja PPA sisekontrollibüroo.

Korruptsioonikuritegude büroo esindab Eestit korruptsioonivastase võitluse ametiasutuste võrgustikus ja töötubades, PPA sisekontrollibüroo esindab asutust politsei järelevalveasutuste võrgustikus ja töötubades.

EPAC/EACN omab ühte presidenti, kahte asepresidenti ja kahte täiendavat asepresidenti. Kõik ametikohad on valitavad tähtajaga kaks aastat ja võimalusega osutuda uue hääletamisega taasvalituks.

2016. aastast on EPAC/EACN presidendiks Andreas Wieselthaler Austriast. 2017. aastal valiti Mati Ombler (korruptsioonikuritegude büroo juht) asepresidendiks.

Igal aastal toimuvad töögruppide kohtumised kogemuste vahetamiseks ja korruptsioonivastases võitluses paremate tulemuste saavutamiseks. Kord aastas toimub aastakonverents. 2018. aastal toimus konverents Austrias, kus võeti vastu Pannonia deklaratsioon (eesti keeles) 2019. aastal leidis konverents aset Rootsis, kus võeti vastu Stockholmi deklaratsioon (eesti keeles). Inglise keeles saab deklaratsioone lugeda siit.