Relvaloa aegumise teavitus

Riigiportaalis eesti.ee on võimalik tellida teavitus relvaloa aegumise kohta.

Teenus on tasuta, kuid teavituste saamiseks tuleb aktiveerida ametlik e-post kujul ..., mida saad teha riigiportaalis.

SMS-teavituse saamiseks tuleb sisestada kehtiv mobiiltelefoni number. Telefoninumbri vahetamisel pead uuendama numbrit ka eesti.ee portaalis.

Meeldetuletus saadetakse SMS sõnumiga ja/või e-kirjaga 60 päeva ja 45 päeva enne loa aegumist.

Teavituse mitte kohale jõudmine ei vabasta loa vahetamise kohustusest ega loa vahetamata jätmisega kaasnevast vastutusest.