Riigipiiri ületamise nõuded leevendusid

01. aprillil 2022 leevendusid riigipiiri ületamisele seatavad nõuded.

Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada inimestel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on nende riikide kodanikud, elanikud, pikaajalise viisa omanikud või saabuvad nendest riikidest:

 • Euroopa Liit
 • Euroopa Majanduspiirkond
 • Šveitsi Konföderatsioon
 • Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
 • Andorra Vürstiriik
 • Monaco Vürstiriik
 • San Marino Vabariik
 • Vatikani Linnriigi (Püha Tool)

Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada inimesel, kellel ei esine haigusnähte, kes saabub eelnevas nimekirjas loetlemata riigist (nn kolmandast riigist) ja kes:

 • on alla 12-aastane
 • on 12-aastane või vanem ja tervishoiuteenuse osutaja on talle teinud kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne
 • on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri ning saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui 270 päeva
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse kaitse ja saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta
 • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning tervishoiuteenuse osutaja tehtud diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva

Eelpool mainitud asjaolude tõendamiseks peab kolmandast riigist pärit isik esitama tõendi:

 • mis on ladina või slaavi tähestikus
 • eesti, vene või inglise keeles
 • millel on kajastatud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus
 • tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ja registrikood, allkiri, tempel või muu kinnitav märge
 • SARS-CoV-2 RT-PCR või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARSCoV-2 antigeen-RTD testi tõendi korral testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika ning testi tulemus
 • COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise tõendi korral vaktsiini tootenimetus, vaktsiini müügiloa hoidja või tootja, järjekorranumber mitme vaktsiinidoosi korral ning dooside koguarv vaktsiiniseerias, vaktsineerimise kuupäev ja riik, kus vaktsiin manustati
 • läbipõdemise tõendi korral haigus või haigustekitaja, mille tõendi omaja on läbi põdenud (COVID-19 ehk SARS-CoV-2 või mõni selle variantidest), tõendi omajale esimese positiivse tulemuse andnud SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tegemise või diagnoosi panemise kuupäev ja riik, kus test tehti.

Digitaalset COVID tõendit saab piiriületusel esitada nii paberil kui ka näidata nutiseadmest. Digitaalsel COVID tõendil on QR-kood, mille skaneerimisel saab kiirelt kontrollida andmete tõesust ja ajakohasust.

Erandid

Eritaotlus

Erandina on lubatud Eestisse siseneda ka haigusnähtudeta inimesel, kelle Politsei- ja Piirivalveamet on riiki lubanud eritaotluse alusel. Taotlus tuleb edastada aadressil ....

Eritaotluse eesmärk on võimaldada kolmandate riikide kodanikel taotleda välispiiri ületamise lubamist, Eestisse sisenemise eesmärgil, eelkõige perekondlikel põhjustel, nt matused, pulmad, pereliikme haigestumine, hädavajalik kohtumine pereliikmega.

Eritaotluse alusel Eestisse siseneda lubatud välismaalasele kehtib üldine liikumisvabaduse piirang ning ta ei tohi 7 päeva jooksul oma püsivast elu- või viibimiskohast lahkuda. Isikul peab lisaks eeltoodule olema seaduslik alus riiki sisenemiseks (viisavaba, lühiajaline- ja pikaajaline viisa).

Eesti kodanike ja Eestis elavate inimeste sugulased ja abikaasad

Samuti on lubatud Eestisse siseneda inimesel kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik.

Sõjapõgenikud Ukrainast

Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada ka kolmanda riigi kodanikul, kes on lahkunud sõjalise konflikti tõttu Ukrainast.

Alus: Vabariigi Valitsus korraldus nr 169

Vaata koroona piirangutega seotud infot: