PPA veebilehe sihtrühm

PPA veebilehe lugeja on Eestis elav inimene, kes otsib infot isikut tõendavate dokumentide, siseturvalisuse või Eesti piiri kohta.

Samuti võib infot otsida välismaal elav inimene, kes otsib teavet Eestisse reisimise, siin töötamise ja kohalike olude/seaduste kohta. PPA eesmärgiks on suhelda inimestega nii, et suurem osa leiaks ja mõistaks meie jagatud infot.

Kuidas inimesed veebis teksti loevad

Inimesed loevad veebitekste teistmoodi kui paberil olevat teksti. Veebiteksti loetakse „F“ tähe kujuliselt. Esmalt vaadatakse ning otsitakse infot lehe ülemisest osast ning siis liigutakse üle teksti vertikaalselt alla.

See tähendab, et kõige olulisem info peab olema lehe alguses. Lehe ülejäänud sisu tuleb liigendada alapealkirjadega ning loeteludega.

Teksti sisu peab vastama lugeja küsimustele

Veebiteksti peamine eesmärk peab olema info andmine nii, et seda lugenud inimene saab oma küsimusele vastuse ning oskab lahendada käsil olevat ülesannet.

Hea veebitekst on:

  • konkreetne ja asjalik
  • informatiivne ja sisukas
  • lihtsas keeles

Veebist info leidmine

Veebist info otsimine ning selle mõistmine peaks järgima järgmiseid samme:

  1. Mul on küsimus
  2. Leian hõlpsasti üles veebilehe, kus on vajalik info – ma näen otsingutulemustest, et see on õige leht
  3. Mõistan loetud info sisu
  4. Sain vastuse tekkinud küsimusele
  5. Info on usaldusväärne
  6. Tean, mida pean tegema; ma ei vaja rohkem infot.

Veebileht täidab eesmärgi, kui inimesed leiavad kiiresti vajaliku info, saavad püstitatud ülesande tehtud ning lahkuvad ilma sellesse sügavamalt süübimata.

Hea ja hästi mõistetav veebitekst

Hea veebitekst on kergesti loetav ja mõistetav. Kasuta veebitekstides lihtsat sõnavara, siis on kindel, et infot otsides leiab inimene soovitu üles. Ära kasuta kantseliiti, bürokraatlikke termineid, võõrsõnu ja pikki ning keerulisi lausekonstruktsioone. Tee pikad laused pooleks.

Hea sisu koosneb:

  • lihtsast keelekasutusest ja sõnavarast
  • lühikestest lausetest
  • alapealkirjadega liigendatud osadest

Teksti stiil

Teksti stiil peab olema lihtne ja selge. Veebitekstis pöördume otse lugeja poole ehk sinatame teda ning väldime umbisikulist tegumoodi ja nominaalstiili.

Hea näide

Täiendavat infot leiad välisministeeriumi kodulehelt.

Kui teed riigilõivu ülekande välisriigist asuvast pangast, võib ülekande laekumine võtta aega kaks nädalat.

Halb näide

Täiendavat infot leiate välisministeeriumi kodulehelt.

Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, võib ülekande laekumine võtta aega kaks nädalat.

Kirjutamine läbivate suurte tähtedega

Ära kasuta veebitekstis tähelepanu saamiseks läbivaid trükitähti. Läbivate trükitähtede kasutamine seostub veebis karjumisega.

Keerulised mõisted, sõnad ja lühendid

Püüa mitte kasutada keerulisi mõisteid, sõnu või lühendeid. Kui pead seda tegema, siis hoolitse selle eest, et avad mõiste sisu lihtsalt ja lühidalt.

Ajavahemikud

Ajavahemike kirjutamisel pikemas tekstis kasuta kuupäevade ja kellaaegade juures sõna „kuni“. Samuti kirjuta sõnadega välja kuu. Aasta kasutamisel pea aru, kas see on sõnumi kontekstis oluline.

Hea näide

Hooldustööd kestavad 1. jaanuarist kella 9st kuni 2. jaanuarini kella 10ni.

Halb näide

Hooldustööd kestavad ajavahemikus 01.01.2017 kell 09.00-02.01.2017 kell 10.00.

Asutuste nimed

Asutuste nimed kirjutame veebis väikese algustähega, vt Eesti keeleinstituudi soovitatud vabamat vormi.

Loetelud

Loetelude puhul kasuta täpploendeid. Numbritega loetelu kasuta siis, kui tegevused on omavahel seotud ning tahad rõhutada järjekorra olulisust.

Jälgi, et tekstis poleks tarbetuid kordusi.

Hea näide

PPA teeninduses saab taotleda:

  • Eesti kodaniku passi
  • ID-kaarti
  • Välismaalase passi
  • Elamisluba
Halb näide

PPA teeninduses:

  • saab taotleda Eesti kodaniku passi
  • saab taotleda ID-kaarti
  • saab taotleda välismaalase passi
  • saab taotleda elamisluba

PPA kodulehe sisu ja tekstide loomise juhendi kirjutamisel on eeskujuks Ühendkuningriigi valitsusasutuste ühine infoportaal www.gov.uk ning selle sisu loomise juhend.