Teadus- ja arendustegevuse stipendium

Politsei- ja Piirivalveamet kutsub osalema teadus- ja arendustegevuse stipendiumi konkursil.

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teadus- ja arendustegevuse stipendiumiga (edaspidi stipendium) toetatakse ning motiveeritakse rakendusliku väljundiga teadusliku uurimistöö tegemist PPA jaoks olulisel teemal siseturvalisuse valdkonnas doktoriõppe või magistriõppe tasemel eesmärgiga arendada ülesannete teadmis- ja teaduspõhist ning innovatsioonile orienteeritud lahendamist.

Ootame taotlusi magistri- või doktoritöö toetamiseks ühel viiest sihtteemast:

  • Tehisintellektil baseeruvate lahenduste ja massandmete töötlemise õiguslik raamistik ning keskkond siseturvalisuse valdkonnas
  • Ennetustegevuse mõju ning teadus- ja tõenduspõhisus Politsei- ja Piirivalveametis
  • Kogukonnakeskne politseitöö küberruumis
  • Vabatahtlike kaasamine siseturvalisuses
  • Uued tehnilised lahendused õiguserikkumiste ja ohtude ennetamiseks, piiriturvalisuse tagamiseks, hädaabiteate sündmuskohale reageerimiseks ning isikute ja kogukondade turvalisuse tagamiseks

Stipendiumi saab taotleda käimasolevale või kavandatavale uurimistööle või alates 2019. aasta 1. juulist valminud ja kaitstud uurimistööle. Stipendiumi saajaks võib olla Eesti Vabariigi kodakondsusega või Eesti kõrg- või ülikoolis doktori- või magistriõppes õppiv (või toetamist taotletava töö koostamisel õppinud) isik.

Stipendiumifondi suurus 2020./2021. õppeaastaks on 8500 eurot, mille raames antakse kõikide sihtteemade peale kokku välja kolm stipendiumi, ühe stipendiumi maksimumsuuruseks on 4000 eurot.

Taotluse esitamisel märgi pealkirjaks PPA stipendiumikonkurss ning esita see elektroonselt või posti teel:
e-post: ...

Postiaadress Pärnu mnt 139, Tallinn 15060

Taotlusele lisa:

  • elulookirjeldus (curriculum vitae) koos isikukoodiga; isikukoodi esitamisega nõustub taotleja, et PPAl on taotleja sobivuse kinnitamiseks õigus kontrollida isiku kodakondsust andmekogudest
  • koopia kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist või õppeasutuse kinnitus taotleja õpingute kohta
  • kaitstud uurimistöö puhul selle täistekst või viide avalikult ligipääsetavale täistekstile elektroonses keskkonnas
  • stipendiumi toetusel planeeritud uurimistöö laiendatud kava ja ülevaade senistest tulemustest

Taotlusele lisa soovi korral täiendavat teavet uurimistöö ja selle rakendatavuse või võimaliku rakendamise kohta siseturvalisuse valdkonnas.

Taotluse esitamise tähtaeg: 15. detsember 2020.

Teemade täpsem kirjeldus ja stipendiumi statuut on lisatud.

Täiendavat infot annab: Raul Savimaa; telefon 612 3090, e-post
...

PPA senised stipendiaadid:
2016./2017. õppeaasta:
Tiia Sõmer, Tallinna Tehnikaülikool
Anna-Maria Osula, Tartu Ülikool

2017./2018. õppeaasta:
Marek Matiisen, Sisekaitseakadeemia
Kreete Johani, Tallinna Ülikool

2018./2019. õppeaasta:
Muhamed Abdulai, Tallinna Ülikool
Heidi Maiberg, Tartu Ülikool
Hendrika Näägo, Sisekaitseakadeemia

2019./2020. õppeaasta:
Kaidi Käärmann, Tartu Ülikool
Aliis Udras, Tartu Ülikool
Heidi Maiberg, Royal Holloway, University of London