Teadus- ja arendustegevuse stipendium

Politsei- ja Piirivalveamet kutsub osalema teadus- ja arendustegevuse stipendiumi konkursil

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teadus- ja arendustegevuse stipendiumiga (edaspidi stipendium) toetatakse ning motiveeritakse rakendusliku väljundiga teadusliku uurimistöö tegemist PPA jaoks olulisel teemal siseturvalisuse valdkonnas doktoriõppe või magistriõppe tasemel eesmärgiga arendada ülesannete teadmis- ja teaduspõhist ning innovatsioonile orienteeritud lahendamist.

Ootame taotlusi magistri- või doktoritöö toetamiseks ühel kaheksast sihtteemast:

 1. Massandmete töötlemise õiguslik raamistik ja keskkond siseturvalisuse valdkonnas
 2. Mehitamata vahendite kasutamine ja nende vastane tegevus siseturvalisuse valdkonnas
 3. Mittekaristuslike sekkumiste rakendamise mõju
 4. Rändevoogude tagajärjed Euroopas ja Eestis
 5. Kantavate süsteemide integratsioon ja integratsioon vormiga (sh erivormiga)
 6. Isemõõtev patrullsõiduk: kontseptsioon ja võimalikud rakendatavad komponendid
 7. Kogukonnakeskne politseitöö küberruumis
 8. Teadmushalduse põhimõtete rakendamine PPAs siseturvalisuse tagamiseks

Stipendiumi saab taotleda käimasolevale või kavandatavale uurimistööle või alates 2017. aasta 1. juulist valminud ja kaitstud uurimistööle. Stipendiumi saajaks võib olla Eesti Vabariigi kodakondsusega või Eesti kõrg- või ülikoolis doktori- või magistriõppes õppiv (või toetamist taotletava töö koostamisel õppinud) isik.

Stipendiumifondi suurus 2018./2019. õppeaastaks on 7500 eurot, mille raames antakse kõikide sihtteemade peale kokku välja kaks stipendiumi, ühe stipendiumi maksimumsuuruseks on 4000 eurot.

Taotluse esitamisel märgi pealkirjaks PPA stipendiumikonkurss ning esita see elektroonselt või posti teel:

e-post: ppa@politsei.ee
Postiaadress Pärnu mnt 139, Tallinn 15060

Taotlusele lisa:

 • elulookirjeldus (curriculum vitae) koos isikukoodiga; isikukoodi esitamisega nõustub taotleja, et PPAl on taotleja sobivuse kinnitamiseks õigus kontrollida isiku kodakondsust andmekogudest
 • koopia kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist või õppeasutuse kinnitus taotleja õpingute kohta
 • kaitstud uurimistöö puhul selle täistekst või viide avalikult ligipääsetavale täistekstile elektroonses keskkonnas
 • stipendiumi toetusel planeeritud uurimistöö laiendatud kava ja ülevaade senistest tulemustest

Taotlusele lisa soovi korral täiendavat teavet uurimistöö ja selle rakendatavuse või võimaliku rakendamise kohta siseturvalisuse valdkonnas.

Taotluse esitamise tähtaeg: 19. november 2018.

Teemade täpsem kirjeldus ja stipendiumi statuut on lisatud.

Täiendavat infot annab: Raul Savimaa; telefon 612 3090, e-post raul.savimaa@politsei.ee

PPA senised stipendiaadid:

2016./2017. õppeaasta:

Tiia Sõmer, Tallinna Tehnikaülikool
Anna-Maria Osula, Tartu Ülikool

2017./2018. õppeaasta:

Marek Matiisen, Sisekaitseakadeemia
Kreete Johani, Tallinna Ülikool