Teave Ühendkuningriigi kodanikule Eesti ID-kaardi vahetamiseks elamisloakaardi vastu

Ühendkuningriigi (ÜK) kodanikule väljastatud Eesti ID-kaart kehtib jätkuvalt. Soovi korral saab seda Eestis kasutada kuni kaardi kehtivusaja lõpuni.

Kui ÜK kodanik soovib reisida teise Euroopa Liidu (EL) liikmesriiki või ületada EL-i välispiiri, peab ta hiljemalt 2021. aasta juuni lõpuks vahetama olemasoleva dokumendi välja uut staatust tõendava dokumendi vastu. EL-is on selleks elamisloakaart, millel on viide ELTL-i artiklile 50, mis viitab varem EL-i õiguse alusel liikmesriigis elavale ÜK kodanikule.

Elamisloakaardi vahetamiseks palume kõigil ÜK kodanikel pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindusbüroosse. PPA-s saab täita avalduse, teha foto, hõivata sõrmejäljed ning tasuda riigilõivu. ÜK kodanikule on riigilõiv üldjuhul 25 eurot, alla 15-aastasele 10 eurot. Välisesinduses taotluse esitamisel on riigilõiv täiskasvanule üldjuhul 55 eurot, alla 15-aastasele 10 eurot. Dokumendi tellimisel välisesindusse tuleb lisaks riigilõivule tasuda 20 eurot.

Riigilõivu tasumisest on vabastatud need ÜK kodanikud, kellel on alaline elamisõigus ja kes vahetavad ID-kaardi elamisloakaardi vastu. Kui ÜK kodanik taotleb edaspidi uut dokumenti olemasoleva elamisloakaardi kehtivuse lõppemise tõttu, tuleb tasuda ka riigilõiv.

Elamisloakaarti saab PPA-s välja vahetada üldjärjekorras ning selleks aja broneerimine ei ole kohustuslik. Selleks aga et vältida järjekorras ootamist, soovitame broneerida aeg.

Rohkem informatsiooni Brexiti kohta.