E-teenused
02.05.2016

NB! Kõiki e-teenuste kaudu tehtavaid päringuid ja teateid saab samuti esitada lähimas politseiasutuses.


Politsei e-teenused:

Süüteost teatamise avaldused:

NB! Avalduse täitmiseks salvestage vorm arvutisse, siis avage Adobe Readeriga ning täitke ja allkirjastage digitaalselt ning seejärel saatke vastava prefektuuri e-posti aadressile.Kui oled langenud varguse ohvriks/või sul on andmeid varguse toimumise kohta  või on omastatud Sinule kuulunud ese või Sa pole saanud kaupa või teenust, mille eest oled tasunud, siis täida ankeet:

 
Kui oled langenud isikuvastase süüteo ohvriks, st kui Sind on ähvardatud, löödud, pekstud jm, siis täida ankeet:

 
Avaliku korra rikkumine on näiteks müra tekitamine, alkoholi tarbimine selleks mittelubatud kohas, looma julm kohtlemine, alasti viibimine selleks mittelubatud kohas, omavoliline sissetung, teisele isikule häirival viisil kauba/teenuse pakkumine või kerjamine, avalikus kohas oleva asja rikkumine, hävitamine, reostamine. Kui soovid kirjutada avaldust avaliku korra vastase süüteo toimumise kohta, siis palun kasuta ankeeti:

 

NB! E-posti teel ei saa avaldust esitada juhul kui tegemist on raske kuriteoga. Sellisel juhul helista kohe politsei hädaabinumbrile 112.

Seoses infosüsteemide ümberehitusega ei ole võimalik politsei e-teenuste kaudu esitada vastulauset väärteomenetluses. Kõige mugavam on süüteomenetluse andmeid vaadata ja elektroonilisi avaldusi teha läbi avaliku E-toimiku.


Politseiteenistusse astumise ankeedi esitamine. Ankeet on mõeldud täitmiseks ka Sisekaitseakadeemiasse astujatele. Informatsiooni saamiseks pöörduge lähimasse prefektuuri. Rohkem politseihariduse kohta saate lugeda siit.


Teabenõude/selgitustaotluse/märgukirja esitamine.
Portaali eesti.ee (politsei e-teenused) kaudu või meiliaadressile: ppa@politsei.ee on võimalik Politsei- ja Piirivalveametile edastada teabenõue, märgukiri või selgitustaotlus.