Eesti kodakondsuse taotlemine eestkostetavale
01.12.2015

Eestkostja saab Eesti kodakondsust taotleda eestkostetavale:

 • kes on vähemalt 15-aastane;
 • kes omab pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust või elamisluba (kes on asunud Eestisse elama enne 1990. aasta 1. juulit);
 • kes on elanud enne taotluse esitamist Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest viimased 5 aastat püsivalt;
 • kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistris registreeritud.


Kodakondsuse taotlemise sooviavaldust saate esitada isiklikult teeninduses, posti või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • sooviavaldus (arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav). Sooviavalduse täitmise juhis. Võib esitada ka omakäeliselt kirjutatud sooviavalduse, milles on märgitud eestkostetava ees- ja perekonnanimi, andmed ees- ja perekonnanime muutmise kohta, sünniaeg ja -koht, emakeel, kodakondsus, elukoht ning allkiri andmete õigsuse kinnitamise kohta (allkirjastab eestkostja);
 • isikut tõendav dokument;
 • elulookirjeldus;
 • eestkostetava haridust tõendav dokument;
 • eestkostetava teenistuskäiku tõendav dokument;
 • 1 värvifoto mõõtmetega 40x50 mm; E-postiga esitatava digitaalse värvifoto min. mõõtmed on 480x600 pikslit (formaat on JPG);
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • eestkostja isikut tõendav dokument;
 • esindusõigust tõendav dokument (v.a juhul, kui andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse).


Kui sooviavaldus on menetlusse võetud, tuleb eestkostjal 6 kuu möödumisel 1 kuu jooksul teeninduses, posti või e-posti teel (digitaalselt allkirjastatuna):

 • kinnitada kirjalikult, et soovite jätkuvalt eestkostetavale taotleda Eesti kodakondsust (näide posti või e-posti teel esitatavast kinnitusest);
 • esitada dokument, et eestkostetav on vabastatud või vabastatakse senisest kodakondsusest (kui eestkostetav on mõne teise riigi kodanik).


Kui Te nimetatud dokumente tähtaegselt ei esita, lõpetatakse sooviavalduse menetlemine.

Kodakondsuse andmise või sellest keeldumise otsus
Pärast kinnituse esitamist edastatakse dokumendid 3 kuu jooksul Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks.

Kodakondsuse andmisel edastatakse eestkostetava kodakondsustunnistus posti teel.

Kui eestkostetavale on kodakondsus antud, saate taotleda eestkostetavale ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi.