Avalehe pilt
Eesti kodakondsuse taotlemine eestkostetavale
23.02.2017

Eestkostja saab Eesti kodakondsust taotleda eestkostetavale:

  • kes on vähemalt 15-aastane;
  • kes omab pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust või elamisluba (kes on asunud Eestisse elama või on Eestis sündinud enne 1990. aasta 1. juulit);
  • kes on elanud enne taotluse esitamist Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest 5 aastat püsivalt;
  • kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistris registreeritud.

 

Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks saate esitada isiklikult teeninduses, posti või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.


Kodakondsuse andmise või selles andmisest keeldumise otsus
Pärast taotluse esitamist edastatakse dokumendid 6 kuu jooksul Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks.

Kodakondsuse andmisel antakse kodakondsustunnistus kätte pidulikul tseremoonial või edastatakse posti teel.

Kui eestkostetavale on kodakondsus antud, saate taotleda eestkostetavale ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi.

Teil on võimalus esitada eestkostetava ID-kaardi ja /või Eesti kodaniku passi taotlus samaaegselt Eesti kodakondsuse taotluse esitamisega.