Eesti kodakondsuse taastamine
30.11.2015

Eesti kodakondsuse taastamist saate taotleda siis, kui:

  • olete Eesti kodakondsuse kaotanud alaealisena;
  • elate Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel;
  • olete vabastatud oma senisest kodakondsusest või vabastatakse Teid sellest seoses Eesti kodakondsuse taastamisega.


Kodakondsuse taastamise sooviavaldust saate esitada isiklikult teeninduses, posti või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • sooviavaldus (arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav. Sooviavalduse täitmise juhis. Võib esitada ka omakäeliselt kirjutatud sooviavalduse, milles tuleb märkida ees- ja perekonnanimi, andmed nime muutmise kohta, sünniaeg ja -koht, elukoht, ustavusvanne ning allkiri andmete õigsuse kinnitamise kohta);
  • isikut tõendav dokument;
  • Eesti kodakondsuse kaotamist tõendav dokument;
  • 2 värvifotot mõõtmetega 4x5mm;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument.


Kui sooviavaldus on menetlusse võetud, tuleb Teil esitada 6 kuu jooksul teeninduses, posti või e-posti teel:

  • dokument, et Teid on vabastatud või Teid vabastatakse senisest kodakondsusest.


Kui Te nimetatud dokumenti tähtaegselt ei esita, lõpetatakse sooviavalduse menetlemine.

Kodakondsuse taastamise või sellest keeldumise otsus
Pärast kõikide vajalike dokumentide esitamist edastatakse dokumendid 3 kuu jooksul Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse taastamise otsustamiseks.

Kodakondsuse taastamisel väljastatakse Teile kodakondsustunnistus.

Kui Teie kodakondsus on taastatud saate taotleda ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi.