Avalehe pilt
Eestist eemalviibimise registreerimine
04.12.2016

Kui omate Eestis elamisluba ja soovite Eestist eemal viibida rohkem kui 183 päeva aasta jooksul, peate eemalviibimise registreerima Politsei- ja Piirivalveametis kas kohapeal või posti teel. Eemalviibimist saate registreerida vaid edasiulatuvalt ning kuni 2 aastaks korraga.

Eestist eemalviimise registreerimiseks vajalikud dokumendid


Eestist eemalviibimine registreeritakse, kui eemalviibimise eesmärk on:

  • õppimine;
  • töötamine;
  • ettevõtlus;
  • ajateenistus välisriigi relvajõududes;
  • muu ajutise iseloomuga põhjus, mis eeldab Eestist eemalviibimist.


Lisadokumendid
Koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest, kui dokumendid esitatakse posti teel. Koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga koopia igal andmetega leheküljel.

Registreeritud Eestist eemalviibimise aeg loetakse püsivalt Eestis elatud aja hulka.

Politsei- ja Piirivalveametil on õigus keelduda eemalviibimise registreerimisest, kui kavandatav eemalviibimine ei ole põhjendatud või on vastuolus elamisloa andmise eesmärgiga.