Elamisluba
30.11.2015

Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele reguleerib välismaalaste seadus.

Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

2014. aasta sisserände piirarvu ajaline jaotus aasta piires:

  • 01.01.2014–30.06.2014 on piirmäär 498 elamisluba
  • 01.07.2014–31.12.2014 on piirmäär 498 elamisluba

 

Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart. Elamisloakaart sisaldab kasutaja isikuandmeid, elamis- ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutisi.

Elamisloa taotlemisel võetakse sõrmejälgi üle 6 aasta vanustelt dokumenditaotlejatelt. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peab taotleja isiklikult tulema prefektuuri klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse.

Sõrmejälgi ei võeta kui isik on alla 6-aastane, sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat või kui isikul on eelnevalt tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimatus.