Elamisluba
27.10.2016

Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele reguleerib välismaalaste seadus.

Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

2016. aasta sisserände piirarvu ajaline jaotus aasta piires:
•    01.01.2016 – 30.06.2016 on piirmäär 658 elamisluba
•    01.07.2016 – 31.12.2016 on piirmäär 659 elamisluba.

Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart.
Elamisloakaart sisaldab kasutaja isikuandmeid, elamis- ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutisi.

Elamisloa taotlemisel võetakse sõrmejälgi üle 6 aasta vanustelt dokumenditaotlejatelt. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peab taotleja isiklikult tulema prefektuuri klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse.

Sõrmejälgi ei võeta kui isik on alla 6-aastane, sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat või kui isikul on eelnevalt tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimatus.