Avalehe pilt
Elamisluba
07.12.2016

Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele reguleerib välismaalaste seadus.

Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

2016. aasta sisserände piirarvu ajaline jaotus aasta piires:
•    01.01.2016 – 30.06.2016 on piirmäär 658 elamisluba
•    01.07.2016 – 31.12.2016 on piirmäär 659 elamisluba.

Tähelepanu! 2016 aastaks eraldatud sisserände piirarv on täitumas enne aasta lõppemist. Kuna uue aasta alguseni on jäänud vaid üks kuu ning alates 2017 jaanuarist kehtib uus sisserände piirarv, ei keeldu PPA tähtajalise elamisloa andmisest piirarvu täitumise tõttu vaid pikendab taotluste menetlustähtaega kuni uue aasta alguseni. Palume vabandust ebamugavuste pärast ning mõistvat suhtumist.

Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart.
Elamisloakaart sisaldab kasutaja isikuandmeid, elamis- ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutisi.

Elamisloa taotlemisel võetakse sõrmejälgi üle 6 aasta vanustelt dokumenditaotlejatelt. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peab taotleja isiklikult tulema prefektuuri klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse.

Sõrmejälgi ei võeta kui isik on alla 6-aastane, sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat või kui isikul on eelnevalt tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimatus.