Avalehe pilt
Elamisluba eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde
07.12.2016

Eestkostetavale saab taotleda elamisluba Eestis püsivalt elava eestkostja juurde, kui eestkostja on:

  • Eesti kodanik või
  • Eestis elamisluba omav välismaalane.


Eestkostetava eest esitab elamisloa taotluse tema seaduslik esindaja (eestkostja).

Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult koos eestkostetavaga Eesti Vabariigi välisesindusse. Erandina saate taotlust esitada teeninduses.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis:Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Elamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Elamisluba võidakse anda kuni 5 aastaks.

Elamisloa andmisel väljastatakse elamisloakaart eestkostjale taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.


Tähtajalise elamisloa pikendamine
Esitage eestkostetavale tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate elamisloa pikendamist taotleda ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.