Elamisluba eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde
27.11.2015

Eestkostetavale saab taotleda elamisluba Eestis püsivalt elava eestkostja juurde, kui eestkostja on:

  • Eesti kodanik või
  • Eestis elamisluba omav välismaalane.


Eestkostetava eest esitab elamisloa taotluse tema seaduslik esindaja (eestkostja).

Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult koos eestkostetavaga Eesti Vabariigi välisesindusse. Erandina saate taotlust esitada teeninduses.

Taotlemiseks vajalikud dokumendidElamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Elamisluba võidakse anda kuni 5 aastaks.

Elamisloa andmisel väljastatakse elamisloakaart eestkostjale taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.


Tähtajalise elamisloa pikendamine
Esitage eestkostetavale tähtajalise elamisloa pikendamiseks samad dokumendid (v.a elulookirjeldus), mis esitasite elamisloa taotlemisel vähemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate elamisloa pikendamist taotleda ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.