Avalehe pilt
Euroopa Liidu kodaniku tähtajaline elamisõigus
29.03.2017

Eesti oleva elukoha registreerimisel Eesti rahvastikuregistris omandab EL kodanik tähtajalise elamisõiguse.

Elukoha registreerimiseks pöörduge elukohajärgsesse kohaliku omavalitsuse asutusse. Infot elukoha registreerimise kohta saate elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse asutusest ning Siseministeeriumi kodulehelt.

Tähtajaline elamisõigus antakse kuni 5 aastaks. Tähtajaline elamisõigus pikeneb automaatselt 5 aastaks, kui Teie elukoht on jätkuvalt Eestis registreeritud.

Tähtajalist elamisõigust tõendava dokumendi (ID-kaardi) taotlemiseks pöörduge 1 kuu jooksul peale elukoha registreerimist isiklikult teenindusse. Alla 15-aastase lapse eest esitab ID-kaardi taotluse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem).

ID-kaardi taotlemiseks vajalikud dokumendid


Kui taotlete alla 15-aastasele lapsele, esitage lisaks:

 • lapse isikut tõendav dokument, kui see on olemas;
 • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
 • kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja lapsevanema isikut tõendavas dokumendis erinev, esitage lapsevanema nime muutmist tõendav dokument (nt. abielutunnistus), kui nime on muudetud välisriigis mitte Eestis.
 • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja, esitage lisaks:
  • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  • esindusõigust tõendav dokument (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse);
  • volikiri (kui taotluse esitab eestkosteasutuse volitatud esindaja).


ID-kaardi väljastamine
ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult taotlusankeedil märgitud teeninduses. Alla 15-aastase lapse ID-kaart väljastatakse tema seaduslikule esindajale.

Kiirkorras (esmakordset ID-kaarti ei saa kiirkorras taotleda) taotletud ID-kaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes. Alla 15-aastase lapse ID-kaart väljastatakse tema seaduslikule esindajale.

ID-kaardi kättesaamisel esitage:

 • isikut tõendav dokument