Ajutise reisidokumendi taotlemine
19.08.2017

Ajutine reisidokument on reisidokument Eestis viibivale välismaalasele Eestist lahkumiseks ja Eestisse tagasipöördumiseks.

Ajutise reisidokumendi taotlemisel tuleb taotlejal anda sõrmejäljed, mis kantakse taotleja ajutisse reisidokumenti.

Ajutist reisidokumenti saate taotleda teenindustes.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja, esitage seadusliku esindaja isikut tõendav dokument
  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja ja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument
  • kui taotlete dokumenti alla 15-aastasele lapsele ja talle ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud või kui tal ei ole kehtivat välisriigi reisidokumenti ja tema andmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage lapse sünnitunnistus


Ajutise reisidokumendi väljastamine
Ajutine reisidokument väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav) taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

  • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

  • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
  • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas