Ajutise reisidokumendi taotlemine
28.11.2015

Ajutine reisidokument on reisidokument Eestis viibivale välismaalasele Eestist lahkumiseks ja Eestisse tagasipöörudmiseks.

Ajutise reisidokumendi taotlemisel tuleb taotlejal anda sõrmejäljed, mis kantakse taotleja ajutisse reisidokumenti.

Ajutist reisidokumenti saate taotleda teenindustes.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja, esitage seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja ja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument;
  • kui taotlete dokumenti alla 15-aastasele lapsele ja talle ei ole varam isikut tõendavat dokumenti välja antud või kui tal ei ole kehtivat välisriigi reisidokumenti ja tema andmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage lapse sünnitunnistus.


Ajutise reisidokumendi väljastamine
Ajutine reisidokument väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Ajutise reisidokumendi kättesaamisel esitage isikut tõendav dokument.