Digitaalse isikutunnistuse taotlemine
24.08.2016

Digitaalne isikutunnistus ehk digi-ID on digitaalne dokument, millega saab elektroonilises keskkonnas oma isikut tuvastada ja anda digitaalset allkirja.

Digi-ID saate taotleda, kui olete

  • Eesti kodanik, kellel on kehtiv ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos ID-kaardiga;
  • välismaalane, kellel on kehtiv elamisloakaart/ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos elamisloakaardiga.


Alla 15-aastase lapse eest esitab digi-ID taotluse lapse seaduslik esindaja (lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

Digi-ID saate taotleda teenindustes, Eesti Vabariigi välisesindustes, posti või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • isikut tõendavate dokumentide taotlusankeet, mis on arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav ning käsitsi täidetav. Taotlusankeet on vajalik täita posti ja e-posti teel taotlemisel. Taotlusankeedi täitmise juhis;
  • isikut tõendav dokument;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument;


Lisadokumendid kui taotlete digi-ID alla 15-aastasele lapsele:

  • esitage seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja ja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument.


Digi-ID väljastamine
Digi-ID väljastatakse pärast taotluse menetlusse võtmist taotlejale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav), lapse digi-ID lapse seaduslikule esindajale või dokumendi taotlemisel seadusliku esindaja poolt määratud volitatud esindajale isiklikult taotlusankeedil märgitud:

  • teeninduses võimalusel ootetööna;
  • Eesti Vabariigi välisesinduses (välisesindusse jõudmine võib võtta rohkem aega kui 30 päeva).
  • Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse digi-ID isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.


Digi-ID kättesaamisel esitage kehtiv ID-kaart/elamisloakaart.

Sertifikaatide kasutustingimused.