Avalehe pilt
Digitaalse isikutunnistuse taotlemine
21.01.2017

Tähelepanu! Oluline info kõigile, kelle digi-ID kaart väljastati enne 01.12.2014. aastat. Alates 01.04.2017 tühistatakse turvalisuskaalutlustel enne 2014. aasta lõppu väljastatud digi-ID kaardid.

Juhul, kui Politsei- ja Piirivalveametile on teada dokumendi kasutaja kehtiv e-posti aadress, saadetakse sellele teavitus. Dokumendi kasutaja peab pöörduma uue dokumendi saamiseks PPA teenindusse, kus ta saab valida, kas talle väljastatakse tasuta vana digi-ID kehtivusajaga dokument või taotleda uus 3-aastase kehtivusajaga dokument, mille eest tuleb tasuda riigilõiv.

 

Digitaalne isikutunnistus ehk digi-ID on digitaalne dokument, millega saab elektroonilises keskkonnas oma isikut tuvastada ja anda digitaalset allkirja.

Digi-ID saate taotleda, kui olete

 • Eesti kodanik, kellel on kehtiv ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos ID-kaardiga;
 • välismaalane, kellel on kehtiv elamisloakaart/ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos elamisloakaardiga.


Alla 15-aastase lapse eest esitab digi-ID taotluse lapse seaduslik esindaja (lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

Digi-ID saate taotleda teenindustes, Eesti Vabariigi välisesindustes, posti või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendavate dokumentide taotlusankeet, mis on arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav ning käsitsi täidetav. Taotlusankeet on vajalik täita posti ja e-posti teel taotlemisel. Taotlusankeedi täitmise juhis;
 • isikut tõendav dokument;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;


Lisadokumendid kui taotlete digi-ID alla 15-aastasele lapsele:

 • esitage seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
 • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja ja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument.


Digi-ID väljastamine
Digi-ID väljastatakse pärast taotluse menetlusse võtmist taotlejale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav), lapse digi-ID lapse seaduslikule esindajale või dokumendi taotlemisel seadusliku esindaja poolt määratud volitatud esindajale isiklikult taotlusankeedil märgitud:

 • teeninduses võimalusel ootetööna;
 • Eesti Vabariigi välisesinduses (välisesindusse jõudmine võib võtta rohkem aega kui 30 päeva).
 • Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse digi-ID isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

 • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

 • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
 • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemasSertifikaatide kasutustingimused.