Digitaalse isikutunnistuse taotlemine
21.02.2018

Digitaalne isikutunnistus ehk digi-ID on digitaalne dokument, millega saab elektroonilises keskkonnas oma isikut tuvastada ja anda digitaalset allkirja.Digi-ID saate taotleda, kui olete

  • Eesti kodanik, kellel on kehtiv ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos ID-kaardiga
  • välismaalane, kellel on kehtiv elamisloakaart/ID-kaart või kui taotlete digi-ID koos elamisloakaardiga


Alla 15-aastase lapse eest esitab digi-ID taotluse lapse seaduslik esindaja (lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

Digi-ID saate taotleda teenindustes, Eesti Vabariigi välisesindustes, posti või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid kui taotlete digi-ID alla 15-aastasele lapsele:

  • esitage seadusliku esindaja isikut tõendav dokument
  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja ja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument


Digi-ID väljastamine
Digi-ID väljastatakse pärast taotluse menetlusse võtmist taotlejale või teeninduses dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale taotlusankeedil märgitud:

  • teeninduses võimalusel ootetööna;
  • Eesti Vabariigi välisesinduses (välisesindusse jõudmine võib võtta rohkem aega kui 30 päeva).
  • Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse digi-ID isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.

 

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

  • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

  • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
  • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemasSertifikaatide kasutustingimused.