E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlemine
24.09.2017

E-resident on välismaalane, kellele Eesti on hüvena loonud isiku kodakondsusjärgse riigi identiteedi alusel digitaalse identiteedi ja andnud välja digitaalse isikutunnistuse – e-residendi digi-ID.

E-residendi digi-ID on digitaalne dokument, mis on kasutatav üksnes elektroonilises keskkonnas isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks. E-residendi  digi-ID võimaldab välismaalasel osaleda Eestis avalik-õiguslikus ja eraõiguslikus asjaajamises, olenemata tema füüsilisest viibimiskohast. E-residendi digi-ID ei anna Eestis elamise õigust, rohkem infot Eestis elamise ja töötamise kohta leiad siit.

E-residenti digi-ID võib anda välismaalasele, kellel on seos Eesti riigiga või põhjendatud huvi kasutada Eesti riigi e-teenuseid.

Digi-ID ei või anda:

  • välismaalasele, kellel on kehtiv Eestis elamisluba või elamisõigus ega
  • välismaalasele, kellel on PPA poolt välja andnud kehtiv isikutunnistus või elamisloakaart või kes viibib Eestis rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel


Alla 15-aastase lapse eest esitab e-residendi digi-ID taotluse lapse seaduslik esindaja (lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

Taotle e-residendi digi-ID mugavalt e-taotluskeskkonnas. Juhised ja taotlemiseks vajalikud dokumendid leiate siit.

E-residendi digi-ID taotlust on võimalik esitada ka isiklikult teeninduses, Eesti Vabariigi välisesinduses, posti või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • taotlusankeet, mis on arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav ning käsitsi täidetav. Taotlusankeet on vajalik täita posti ja e-posti teel taotlemisel. Taotlusankeedi täitmise juhis;
  • välisriigi isikut tõendav dokument või dokumendi koopia, kui taotlus esitatakse posti või e-posti teel
  • üks värvifoto, mis ei tohi olla vanem kui 6 kuud. Paberil foto peab olema mõõtmetega 40x50 mm. E-postiga esitatava digitaalse värvifoto min. mõõtmed on 600x800 pikslit (formaat on JPG)
  • vabas vormis kirjalik selgitus digitaalse isikutunnistuse kasutamise kavatsuse ja selle kasutamise asjaolude kohta (lisadokumenti ei pea esitama teenistus- või diplomaadikaardi omanikud)
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument
  • kui e-residendi digi-ID taotleja on välisesinduse töötaja, esitab taotleja lisaks teenistus- või diplomaadikaardi

 


Lisadokumendid kui taotlete digi-ID'd alla 15-aastasele lapsele:

  • esitage seadusliku esindaja isikut tõendav dokument
  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja  esitage esindusõigust tõendav dokument


E-residendi digi-ID väljastamine

E-residendi digi-ID väljaandmise või sellest keeldumise otsus tehakse 30 tööpäeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist). Asjaolude selgitamiseks võib Politsei- ja Piirivalveamet menetlustähtaega pikendada. E-residendi digi-ID väljastatakse taotlejale isiklikult taotlusankeedil märgitud teeninduses esimesel võimalusel või Eesti Vabariigi välisesinduses. Digi-ID jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit.

Kui soovite muuta taotlusele märgitud väljastuskohta, palume esitada sellekohane avaldus ppa@politsei.ee.

E-residendi digi-ID kättesaamisel esitage kehtiv välisriigi isikut tõendav dokument.

Rohkem informatsiooni e-residentsuse kohta leiad siit (inglise keeles).

Sertifikaatide kasutustingimused.