Avalehe pilt
E-residendi digi-id taotlusankeedi juhis
22.02.2017

Arvutis täidetava taotlusankeedi avamiseks soovitame kasutada Adobe Acrobat Readerit ning Internet Explorer või Firefox brauserit. Kui kasutate Google Chrome´i brauserit, tuleb ankeet enne täitmist arvutisse salvestada.

Taotlusankeet on vajalik täita eelkõige dokumendi taotlemiseks posti või e-posti teel.

Posti teel dokumentide esitamiseks printige täidetud taotlusankeet välja või printige taotlusankeet välja ning täitke käsitsi, allkirjastage ja kleepige foto.

Täitke taotlusankeet musta pasta- või tindipliiatsiga eesti-, vene- või inglise keeles ning trükitähtedega. Täitke kõik kohustuslikud väljad. NB! Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

E-posti teel dokumentide esitamiseks salvestage täidetud taotlusankeet, foto jpg formaadis jm esitatavad dokumendid arvutisse ning allkirjastage digitaalselt ühes konteineris. Ankeedi salvestamise ja digitaalselt allkirjastamise juhend.

Märkige ristiga dokumendi taotlemise põhjus.

Taotleja isikuandmed
Kirjutage oma täpsed isikuandmed. Kui taotlete dokumenti lapsele, kirjutage lapse isikuandmed. Kui isikunimi sisaldab võõrtähti, siis kantakse nimi dokumenti Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed. Sünnikoht märkige riigi täpsusega (nt Eesti). Märkida tuleb riigi praegune nimi.

Taotleja kontaktandmed
Märkige taotlusankeedile oma kontaktandmed, kust Teil on võimalik posti teel teated kätte saada (Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht ei oma tähtsust). Lisage võimaluse korral e-posti aadress, kuhu saab Teile saata teavituse dokumendi valmisoleku kohta.

Dokumendi väljastamine
Dokumendi saate kätte Teile sobivast teenindusest. Taotlusankeedile märkige Teile sobivaim teenindus.

Taotleja seaduslik esindaja
Väli täidetakse taotlusankeedil siis, kui dokumendi taotluse esitab alla 18-aastase lapse või eestkostetava eest tema seaduslik esindaja. Siinjuures märgitakse, kas taotluse esitab lapsevanem või eestkostja.

NB! Taotlusankeedil esitatud andmed kinnitage allkirjaga taotluse lõpus selleks ettenähtud väljal. Alla 15-aastase lapse eest esitab dokumendid lapse seaduslik esindaja (nt lapsevanem), kes kirjutab taotlusankeedi lõppu andmeid kinnitava allkirja.

Taotlusankeetide ja nende täitmise kohta saate nõu küsida meiliaadressilt info@politsei.ee või kliendiinfo telefonilt 612 3000.