E-residendi digi-id taotlusankeedi juhis
21.08.2017

Ankeedi täitmine arvutis
Arvutis täidetava taotlusankeedi avamiseks soovitame kasutada Adobe Acrobat Readerit ning Internet Explorer või Firefox brauserit. Kui kasutate Google Chrome´i  või Safari brauserit, salvestage ankeet enne täitmist arvutisse.

Juhul, kui ikkagi olete täitnud ankeedi Chrome brauseris seda eelnevalt salvestamata, siis peale ankeedi täitmist tuleb toimida järgnevalt.

Peale ankeedi täitmist valida „Print“ ning muuta „Destination“ all printeri asemel „Save as PDF“. Valida ankeedi salvestamiseks sobiv asukoht. Sel viisil toimides peaks ankeedile salvestuma kõik eelnevalt täidetud väljad.


Täidetud ankeedi salvestamine Chrome veebilehitsejas


Kui Safari brauseris täidetud ankeedid jäävad peale salvestamist tühjaks, tuleks proovida ankeet eksportida pdf failiks.

Juhul, kui jätkuvalt esineb probleeme Chrome või Safari brauseris ankeetide täitmisel, siis palume leida võimalus täita ankeedid kas Internet Exploreri või Mozilla Firefoxiga.

Ankeedi täitmine käsitsi
Posti teel dokumentide esitamiseks printige täidetud taotlusankeet välja või printige taotlusankeet välja ning täitke käsitsi, allkirjastage ja kleepige foto.

Täitke taotlusankeet musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Täitke kõik kohustuslikud väljad. NB! Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Taotlemiseks vajalike dokumentide digiallkirjastamine
E-posti
teel dokumentide esitamiseks salvestage täidetud taotlusankeet, foto ja allkirjanäidis jpg formaadis jm esitatavad dokumendid arvutisse ning allkirjastage digitaalselt ühes konteineris. Ankeedi salvestamise ja digitaalselt allkirjastamise juhend.

Taotleja isikuandmed

Kirjutage oma täpsed isikuandmed. Kui taotlete dokumenti lapsele, kirjutage lapse isikuandmed. Kui isikunimi sisaldab võõrtähti, siis kantakse nimi dokumenti Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed. Sünnikoht märkige riigi täpsusega (nt Eesti). Märkida tuleb riigi praegune nimi.

Taotleja kontaktandmed
Märkige taotlusankeedile oma kontaktandmed, kust Teil on võimalik posti teel teated kätte saada (Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht ei oma tähtsust). Lisage võimaluse korral e-posti aadress, kuhu saab Teile saata teavituse dokumendi valmisoleku kohta.

Dokumendi väljastamine
Dokumendi saate kätte Teile sobivast teenindusest. Taotlusankeedile märkige Teile sobivaim teenindus.

Taotleja seaduslik esindaja
Väli täidetakse taotlusankeedil siis, kui dokumendi taotluse esitab alla 18-aastase lapse või eestkostetava eest tema seaduslik esindaja. Siinjuures märgitakse, kas taotluse esitab lapsevanem või eestkostja.

NB! Taotlusankeedil esitatud andmed kinnitage allkirjaga taotluse lõpus selleks ettenähtud väljal. Alla 15-aastase lapse eest esitab dokumendid lapse seaduslik esindaja (nt lapsevanem), kes kirjutab taotlusankeedi lõppu andmeid kinnitava allkirja.

Taotlusankeetide ja nende täitmise kohta saate nõu küsida meiliaadressilt info@politsei.ee või kliendiinfo telefonilt 612 3000.