Lapsele Eesti kodaniku passi taotlemine
21.02.2018

Alla 15-aastase lapse eest esitab passi taotluse lapse seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

Passi saate taotleda teenindustes ja Eesti Vabariigi välisesindustes. Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat või kui laps on alla 12-aastane või kui taotlete erandkorras  sõrmejälgedeta passi kehtivusega 1 aasta, saate passi taotleda ka posti või e-posti teel.

Kiirkorras passi saate taotleda teenindustes. Kui lapsele (kuni 15 aastat) ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, saate kiirkorras passi taotleda ainult Tallinnas asuvates teenindustes. Sõrmejälgedeta passi ei ole võimalik kiirkorras taotleda.

Erandina saab lapsele taotleda kiirkorras passi kõigis teenindustes:

 • kui laps on sündinud Eestis pärast 2011. aasta novembrit ja sündimise ajal on üks tema vanematest Eesti kodanik või
 • laps on kodakondsuse omandanud naturalisatsiooni korras.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

 • kui laps on sündinud välisriigis ja tema andmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage lapse sünnitunnistus;
 • kui lapse isikuandmeid (nt nime) on muudetud välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage lapse isikuandmete muutmist tõendav dokument;
 • kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja lapsevanema isikut tõendavas dokumendis erinev (lapsevanema nime on muudetud välisriigis ning muudetud andmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse), esitage lapsevanema nime muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus);
 • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja ja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument;
 • kui lapsele ei ole varem Eesti kodaniku passi või ID-kaarti välja antud, esitage lapse Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid (nt lapsevanema Eesti kodaniku ID-kaart või pass, kodakondsustunnistus);
 • kui taotlete sõrmejälgedeta passi, esitage kirjalik seletus või muu tõend sõrmejäljekujutisteta passi väljaandmise vajaduse põhjuse kohta koos selgitusega, miks ei ole võimalik tavakorras passi taotleda.

 

Passi väljastamine
Pass väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) lapse seaduslikule esindajale või teeninduses dokumendi taotlemisel seadusliku esindaja poolt määratud volitatud esindajale taotlusankeedil märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. Passi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse pass isiklikult. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.

Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse pass isiklikult.

Kiirkorras taotletud pass väljastatakse 2 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes lapse seaduslikule esindajale või dokumendi taotlemisel seadusliku esindaja poolt määratud volitatud esindajale. Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse pass isiklikult või dokumendi taotlemisel määratud volitatud esindajale.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

 • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

 • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
 • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas