Täiskasvanule Eesti kodaniku passi taotlemine
26.09.2017

Passi saate taotleda teenindustes ja Eesti Vabariigi välisesindustes. Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate passi taotleda ka posti või e-posti teel. Erandkorras sõrmejälgedeta passi kehtivusega 1 aasta saate taotleda posti või e-posti teel.

Kiirkorras passi saate taotleda teenindustes. Kui Teile ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, siis kiirkorras passi taotleda ei saa. Sõrmejälgedeta passi ei ole võimalik kiirkorras taotleda.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

  • kui Teil on keskmine, raske või sügav puue ning Teile laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus)
  • kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus)
  • kui Teile ei ole varem Eesti kodaniku isikut tõendavat dokumenti välja antud, esitage Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid
  • kui taotlete lisapassi, esitage selgituskiri lisapassi vajaduse kohta või muu lisavajadust tõendav dokument (nt tööandja tõend)
  • kui taotlete sõrmejälgedeta passi, esitage kirjalik seletus või muu tõend sõrmejäljekujutisteta passi väljaandmise vajaduse põhjuse kohta koos selgitusega, miks ei ole võimalik tavakorras passi taotleda

 

Passi väljastamine
Pass väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult või teeninduses taotlemisel määratud volitatud esindajale taotlusankeedil märgitud  taotlusankeedil märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. Passi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.


Kiirkorras taotletud pass väljastatakse 2 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes taotlejale isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

  • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

  • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
  • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas