Avalehe pilt
Oluline info täiskasvanule Eesti kodaniku passi taotlejale
23.01.2017

Teenindustes

Teeninduses esitage passi taotlemiseks vajalikud dokumendid. Teenindaja vormistab taotlusankeedi kohapeal (eelnevalt täita ei ole vaja) ning võtab taotlejalt sõrmejäljed.

 

Eesti Vabariigi välisesinduses

Välisesinduses esitage passi taotlemiseks vajalikud dokumendid (taotlusankeet täidetuna). Välisesinduses võtab teenindaja taotlejalt sõrmejäljed.

 

Posti teel

Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn

Taotlusankeedile lisatavate dokumentide nõudeid saate täpsemalt lugeda siit. Koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga koopia igal andmetega leheküljel.

 

E-posti teel

E-posti teel saate passi taotleda, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat ning Teil on võimalik taotlus digitaalselt allkirjastada.

Allkirjastage kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid digitaalselt ühes konteineris. Digitaalne värvifoto (min. mõõtmed 600x800 pikslit) ja allkirjakujutis (kõrgus vähemalt 200 ja laius vähemalt 600 pikslit) peavad olema jpg formaadis.

Saatke allkirjastatud konteiner aadressile taotlus@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märkige: „Passi ja/või ID-kaardi taotlus“.

Ankeedi salvestamise ja digitaalse allkirjastamise juhis

 

Riigilõiv

Riigilõivu saab tasuda:

 • pangaülekandega;
 • teeninduses sularahas, kaardimaksena või kliendiarvutit kasutades internetipanga kaudu ülekandena. Kaardimakseks aktsepteeritakse kõiki enamlevinud deebet- ja krediitkaarte. American Express maksekaardiga riigilõivu tasuda ei saa.
 • välisesinduses - täpsemat informatsiooni, kas tasuda saab sularahas või kaardimaksega, saate konkreetsest välisesindusest.

 

Passi taotlemisel Eestis Välisesinduses Riigilõivu tasumine
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
20 € 
20 € Pangaülekandega:
Saaja: Rahandusministeerium   

Saaja kontod:

SWEDBANK EE932200221023778606
SEB PANK EE891010220034796011
DANSKE BANK EE403300333416110002
NORDEA BANK EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082443

Makse selgitusse märkige toimingu nimetus, isiku nimi ja isikukood (kui on olemas), kelle eest riigilõivu tasute
(nt: pass - Meeri Meri, 40302010000)
Alates 15-ndast eluaastast 40 € 60 €
Sõrmejälgedeta pass kehtivusega 1 aasta
29 € Ei saa välisesinduses taotleda
Pass kiirkorras 58 € Ei saa välisesinduses taotleda
Passi ja ID-kaardi koostaotlemisel Eestis Välisesinduses
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
25 € 25 € 

Alates 15-ndast eluaastast

50 € 80 €


Tasumine pangaülekandega välisriigis asuvast pangast

Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, võib ülekande laekumine aega võtta 2 nädalat. Lisaks eelnevale on vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi.

 • SEB BIC ehk SWIFT-kood on EEUHEE2X
 • Swedbank BIC ehk SWIFT-kood on HABAEE2X
 • Danske Bank A/S Eesti filiaali BIC ehk SWIFT-kood on FOREEE2X
 • Nordea Bank AB Eesti filiaali BIC ehk SWIFT-kood on NDEAEE2X


Aadress:

 • SEB Pank AS: aadress Tornimäe 2 Tallinn 15010 Estonia
 • Swedbank: aadress Liivalaia 8 Tallinn 15040 Estonia
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal: aadress Narva mnt 11 Tallinn 15015 Estonia
 • Nordea Bank AB Eesti filiaal: aadress Liivalaia 45 Tallinn 10145 Estonia

 

 

Välisriigis

Taotlusankeedile lisatud välisriigis välja antud dokument peab olema tõlgitud eesti, inglise või vene keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Dokument peab olema kinnitatud apostille'ga (tunnistusega) või legaliseeritud v.a juhul kui see on välja antud riigis:

 • kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu: Leedu, Läti, Poola, Ukraina, Venemaa.
 • kes kuuluvad Viini 1976. aasta perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooni: Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaaria, Cabo Verde, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi;
 • kes kuuluvad Brüsseli 1987 konventsiooni ja kohaldavad Brüsseli konventsiooni ajutiselt: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Prantsusmaa, Taani.


Täiendavat infot leiate välisministeeriumi kodulehelt.

1. juulil 2012 jõustus Eesti ja Soome rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, mis lihtsustab oluliselt inimeste asjaajamist mõlemas riigis. Vastavalt lepingule tunnustatakse vastastikku rahvastikuregistri ingliskeelseid väljavõtteid ilma täiendava tunnistuse (apostille) ja tõlketa.

Kokkuleppes on täpsustatud dokumentide loetelu, mis vastastikku apostille'st vabastatakse. Eesti poolt on sellisteks dokumentideks ingliskeelsed rahvastikuregistri väljavõtted (sünni-, surma-, abielu-, nimemuutuse, lahutuse- ning abieluvõimetõend ja väljavõte valikandmetega). Soome poolt on need dokumendid rahvastikuregistri väljavõte (valikandmetega), kiriku tõend ja abieluvõimetõend.

Edaspidi on Eesti kodanikul ja Eestis elaval Soome kodanikul kõige soodsam taotleda kohalikust omavalitsusest Eesti rahvastikuregistri ingliskeelne vajalike andmetega väljavõte. Rahvastikuregistri väljavõte on tasuta. Konkreetse sündmuse tõendamiseks on soovi korral võimalik võtta maavalitsuses vastava sündmuse ingliskeelne tõend, mille väljastamise eest on ette nähtud riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele (sünni-, surma-, abielu-, ja lahutusetõendi puhul 3,19 eurot, abieluvõimetõendi puhul 1,59 eurot ja nime muutmise otsuse väljavõtte puhul 3,19 eurot).

Nimetatud kokkulepe ei puuduta perekonnaseisudokumente, mis on väljastatud enne 2010. aasta 1. juulit ning eesti- ja soomekeelseid väljavõtteid.

Lepingu teksti leiab Riigi Teatajast.


Värvifoto mõõtmetega 40x50 mm


Nõuded fotole

 • Foto alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada.
 • Fotol peab isik olema:
  • otsevaates,
  • neutraalse ilme ja suletud suuga,
  • peakatteta,
  • avatud silmadega ning vaade peab olema suunatud objektiivi.
 • Foto peab olema värviline, mõõtmetega 40×50 mm.  
 • Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80% foto vertikaalsest kõrgusest
 • Prillid on lubatud, kui silmad ei ole varjatud prilliraamidega ning prilliklaaside peegeldusest ei ole fotol "valguslaike".
 • Foto peab olema tehtud taotluse esitamisele eelneva 6 kuu jooksul.
 • Juuksed ei tohi varjata nägu ega tekitada näole varje.
 • Fotol ei tohi olla sõrmejälgi, kriimustusi ega muid defekte.
 • Foto värvigamma peab olema loomuliku spektriga (ei tohi olla ülevalgustatud ega alavalgustatud).
 • Foto taust peab olema tasapinnaline, ühetooniline, heleda värvusega (soovitatavad on helesinine, beež, helepruun, helehall või valge) ning kontrastne näo ja juuste värviga.  
 • Fotol ei ole lubatud punasilmsus ning keelatud on selle eemaldamine tarkvara abil.


Täpsemate fotole esitatavate nõuetega saab tutvuda siin.

Tehtud fotode proportsioone on võimalik kontrollida šablooniga, mille leiate siit. Šablooni printimisel palume mõõtkava mitte muuta.

Kõigis teenindustes on võimalik teha tasuta dokumendifotot.

Fotoboksis tehtud foto on digitaalne ning seda on võimalik kasutada kõikides teenindustes, posti või e-posti teel esitatud taotlustel 30 päeva jooksul. Kui esitate taotluse posti või e-posti teel ja tegite foto teeninduses asuvad fotoboksis, siis palume teil märkida vastav info taotluse juurde.

Fotoboksis on foto tegemine kliendile tasuta.

Väikelapsele dokumenti taotledes saate foto lihtsamalt teha fotograafi juures kui fotoboksis. Vajadusel küsige täiendavat informatsiooni või abi klienditeenindajalt.

Ratastoolis dokumenditaotlejal soovitame teha foto enne teenindusse tulekut fotograafi juures. Fotoboksis võib foto tegemine ebaõnnestuda, kuna fotoboksis olevat fotoaparaati ei anna reguleerida nii, et pildistatava silmad asetseksid õigel kõrgusel.