Elamisloakaardi taotlemine lapsele
25.11.2015

Alla 15- aastase lapse eest esitab elamisloakaardi taotluse tema seadusliku esindaja (lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

Elamisloakaarti saate taotleda teenindustes. Kui lapse eelmise elamisloakaardi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate elamisloakaarti taotleda ka posti või e-posti teel. Erandkorras saate taotleda Eesti Vabariigi välisesindustes.

Kiirkorras elamisloakaarti saate taotleda teenindustes.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

  • kui lapse isikuandmeid (nt nime) on muudetud välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage lapse isikuandmete muutmist tõendav dokument;
  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja ja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument


Elamisloakaardi väljastamine
Elamisloakaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) lapse seaduslikule esindajale taotlusankeedil märgitud teeninduses. Erandkorras väljastatakse välisesindustes. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse elamisloakaart isiklikult. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.

Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse elamisloakaart isiklikult.

Kiirkorras taotletud elamisloakaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes lapse seaduslikule esindajale. Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse elamisloakaart isiklikult.

Elamisloakaardi kättesaamisel:

  • esitage seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  • esitage lapsele varem välja antud kehtiv elamisloakaart või ID-kaart, kui see on olemas;
  • võrdleb teenindaja lapse (alates 15-ndast eluaastast) sõrmejälgi juba antud sõrmejälgedega.