Elamisloakaardi taotlemine lapsele
28.05.2016

Alla 15- aastase lapse eest esitab elamisloakaardi taotluse tema seadusliku esindaja (lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

Elamisloakaarti saate taotleda teenindustes. Kui lapse eelmise elamisloakaardi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate elamisloakaarti taotleda ka posti või e-posti teel. Erandkorras saate taotleda Eesti Vabariigi välisesindustes.

Kiirkorras elamisloakaarti saate taotleda teenindustes.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • isikut tõendavate dokumentide taotlusankeet, mis on arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav. Taotlusankeet on vajalik täita posti ja e-posti teel taotlemisel. Taotlusankeet on vajalik täita posti ja e-posti teel taotlemisel. Taotlusankeedi täitmise juhis;
  • üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm; E-postiga esitatava digitaalse värvifoto min. mõõtmed on 600x800 pikslit (formaat on JPG);
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument.


Lisadokumendid:

  • kui lapse isikuandmeid (nt nime) on muudetud välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage lapse isikuandmete muutmist tõendav dokument;
  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja ja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument


Elamisloakaardi väljastamine
Elamisloakaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) lapse seaduslikule esindajale või dokumendi taotlemisel seadusliku esindaja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav) taotlusankeedil märgitud teeninduses. Erandkorras väljastatakse välisesindustes. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse elamisloakaart isiklikult. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.

Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse elamisloakaart isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.

Kiirkorras taotletud elamisloakaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes lapse seaduslikule esindajale või dokumendi taotlemisel seadusliku esindaja poolt määratud volitatud esindajale. Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse elamisloakaart isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud esindajale.

Elamisloakaardi kättesaamisel:

  • esitage seadusliku esindaja või dokumendi taotlemisel seadusliku esindaja poolt määratud volitatud esindaja isikut tõendav dokument;
  • esitage lapsele varem välja antud kehtiv elamisloakaart või ID-kaart, kui see on olemas;
  • võrdleb teenindaja lapse (alates 15-ndast eluaastast) sõrmejälgi juba antud sõrmejälgedega.