Elamisloakaardi taotlemine liikumisvõimetule
21.02.2018

Kui te ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks ja sõrmejälgede andmiseks teenindusse pöörduma, saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid posti teel. Teenindaja tuleb taotleja sõrmejälgi võtma taotleja viibimiskohta kui:

 • sõrmejälgede võtmine on vajalik.


Kui eelmise elamisloakaardi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat:

 • saate elamisloakaarti taotleda posti või e-posti teel;
 • võib elamisloakaardi taotluse esitada taotleja eest valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja.Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendava dokumendi taotlusankeet, mis on arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav. Taotlusankeedi täitmise juhis
 • üks värvifoto, mis ei tohi olla vanem kui 6 kuud. Paberil foto peab olema mõõtmetega 40x50 mm. E-postiga esitatava digitaalse värvifoto min. mõõtmed on 600x800 pikslit (formaat on JPG)
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument
 • taotleja avaldus, et teenindaja tuleks taotleja viibimiskohta sõrmejälgi võtma
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument (arstitõend, mis kinnitab püsivat liikumisvõimetust)
 • taotleja kirjalik nõusolek, et tema elamisloakaart väljastatakse valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindajale


Kui taotluse esitab valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks esitada:

 • taotleja kirjalik nõusolek, et volitatud esindaja võib tema elamisloakaardi taotluse sisse anda;
 • valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • volitatud esindaja isikut tõendav dokument
 • linna-, vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda teenindusse
 • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja)


Lisadokumendid:

 • kui taotlejal on keskmine, raske või sügav puue ning temale laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage taotleja puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus)
 • kui taotleja on muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage taotleja isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus)
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument, mis kinnitab, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda teenindusse pöörduda (nt arstitõend)


Elamisloakaardi väljastamine
Isiku, kelle terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse, elamisloakaart väljastatakse valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud töötajale või teeninduses dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale 30 päeva jooksul taotlusankeedile märgitud teeninduses.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

 • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

 • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
 • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas

 


Lisadokumendid, kui neid ei esitatud taotlemisel:

 • taotleja kirjalik nõusolek, et volitatud esindajale võib tema elamisloakaardi väljastada
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • linna-, vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi kättesaamiseks isiklikult pöörduda teenindusse