Elamisloakaardi taotlemine liikumisvõimetule
31.05.2016

Kui te ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks ja sõrmejälgede andmiseks teenindusse pöörduma, saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid posti teel. Teenindaja tuleb taotleja sõrmejälgi võtma taotleja viibimiskohta kui:

 • sõrmejälgede võtmine on vajalik.


Kui eelmise elamisloakaardi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat:

 • saate elamisloakaarti taotleda posti või e-posti teel;
 • võib elamisloakaardi taotluse esitada taotleja eest valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja.Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendava dokumendi taotlusankeet, mis on arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav. Taotlusankeedi täitmise juhis;
 • üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • taotleja avaldus, et teenindaja tuleks taotleja viibimiskohta sõrmejälgi võtma;
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument (arstitõend, mis kinnitab püsivat liikumisvõimetust);
 • taotleja kirjalik nõusolek, et tema elamisloakaart väljastatakse valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindajale.


Kui taotluse esitab valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks esitada:

 • taotleja kirjalik nõusolek, et volitatud esindaja võib tema elamisloakaardi taotluse sisse anda;
 • valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri;
 • volitatud esindaja isikut tõendav dokument;
 • linna-, vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda teenindusse;
 • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja).


Lisadokumendid:

 • kui taotlejal on keskmine, raske või sügav puue ning temale laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage taotleja puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus);
 • kui taotleja on muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage taotleja isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus);
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument, mis kinnitab, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda teenindusse pöörduda (nt arstitõend);
 • kui taotleja soovib, et dokument väljastatakse tema poolt volitatud esindajale, tuleb taotluse juurde lisada volitus (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav).


Elamisloakaardi väljastamine
Isiku, kelle terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse, elamisloakaart väljastatakse valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud töötajale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav) 30 päeva jooksul taotlusankeedile märgitud teeninduses.

Elamisloakaardi kättesaamisel esitab volitatud esindaja

 • esitab dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindaja oma isikut tõendava dokumendi.


Lisadokumendid, kui neid ei esitatud taotlemisel:

 • taotleja kirjalik nõusolek, et volitatud esindajale võib tema elamisloakaardi väljastada;
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri;
 • linna-, vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi kättesaamiseks isiklikult pöörduda teenindusse.