Täiskasvanule elamisloakaardi taotlemine
21.02.2018

Elamisloakaarti saate taotleda teenindustes. Kui eelmise elamisloakaardi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate elamisloakaarti taotleda ka posti või e-posti teel. Erandkorras saate taotleda Eesti Vabariigi välisesindustes.

Kiirkorras elamisloakaarti saate taotleda teenindustes.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • isikut tõendavate dokumentide taotlusankeet, mis on arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav. Taotlusankeet on vajalik täita posti ja e-posti teel taotlemisel. Taotlusankeet on vajalik täita posti ja e-posti teel taotlemisel. Taotlusankeedi täitmise juhis
  • isikut tõendav dokument
  • üks värvifoto, mis ei tohi olla vanem kui 6 kuud. Paberil foto peab olema mõõtmetega 40x50 mm. E-postiga esitatava digitaalse värvifoto min. mõõtmed on 600x800 pikslit (formaat on JPG)
  • allkirja näidis juhul, kui taotlete dokumenti e-posti teel
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument


Lisadokumendid:

  • kui Teil on keskmine, raske või sügav puue ning Teile laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus)
  • kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus)


Elamisloakaardi väljastamine
Elamisloakaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult või teeninduses dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale taotlusankeedil märgitud teeninduses. Erandkorras väljastatakse välisesinduses. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.


Kiirkorras taotletud elamisloakaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes taotlejale isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

  • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

  • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
  • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas