Täiskasvanule elamisloakaardi taotlemine
28.03.2015

Elamisloakaarti saate taotleda teenindustes. Kui eelmise elamisloakaardi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate elamisloakaarti taotleda ka posti või e-posti teel. Erandkorras saate taotleda Eesti Vabariigi välisesindustes.

Kiirkorras elamisloakaarti saate taotleda teenindustes.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

  • kui Teil on keskmine, raske või sügav puue ning Teile laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus);
  • kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus).


Elamisloakaardi väljastamine
Elamisloakaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult taotlusankeedil märgitud teeninduses. Erandkorras väljastatakse välisesinduses. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.


Kiirkorras taotletud elamisloakaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes taotlejale isiklikult.

Elamisloakaardi kättesaamisel:

  • võrdleb teenindaja Teie sõrmejälgi juba antud sõrmejälgedega;
  • esitage varem välja antud kehtiv elamisloakaart või ID-kaart, kui see on olemas.