ID-kaardi taotlemine eestkostetavale
23.02.2018

Eestkostetava eest esitab ID-kaardi taotluse tema seaduslik esindaja (eestkostja).

ID-kaarti saate taotleda e-taotluskeskkonnas, teenindustes, Eesti Vabariigi välisesindustes, või posti teel.

Kiirkorras ID-kaarti saate taotleda teenindustes. Kui eestkostetavale ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, siis kiirkorras ID-kaarti taotleda ei saa.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

  • kui eestkostetaval on keskmine, raske või sügav puue ning temale laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage eestkostetava puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus);
  • kui eestkostetava isikuandmeid (nt nime) on muudetud välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage eestkostetava isikuandmete muutmist tõendav dokument;
  • kui eestkostja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument;
  • kui eestkostetavale ei ole varem Eesti kodaniku isikut tõendavat dokumenti välja antud, esitage eestkostetava Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid.


ID-kaardi väljastamine
ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) eestkostjale või teeninduses dokumendi taotlemisel eestkostja poolt määratud volitatud esindajale taotlusankeedil märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. ID-kaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.

Kiirkorras taotletud ID-kaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes eestkostjale või dokumendi taotlemisel eestkostja poolt määratud volitatud esindajale.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

  • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

  • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
  • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas