ID-kaardi taotlemine lapsele
19.02.2018

Alla 15-aastase lapse eest esitab ID-kaardi taotluse lapse seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

ID-kaarti saate taotleda e-taotluskeskkonnas, teenindustes, Eesti Vabariigi välisesindustes, või posti teel.

Kiirkorras ID-kaarti saate taotleda teenindustes ja e-taotluskeskkonnas. Kui lapsele ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, saate kiirkorras ID-kaarti taotleda ainult Tallinnas asuvates teenindustes.

Erandina saab lapsele taotleda kiirkorras ID-kaarti kõigis teenindustes:

  • kui laps on sündinud Eestis pärast 2011. aasta novembrit ja sündimise ajal on üks tema vanematest Eesti kodanik või
  • laps on kodakondsuse omandanud naturalisatsiooni korras.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

  • kui laps on sündinud välisriigis ja tema andmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage lapse sünnitunnistus;
  • kui lapse isikuandmeid (nt nime) on muudetud välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage lapse isikuandmete muutmist tõendav dokument;
  • kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja lapsevanema isikut tõendavas dokumendis erinev (nt lapsevanema nime on muudetud välisriigis ning muudetud andmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse), esitage lapsevanema nime muutmist tõendav dokument (n. abielutunnistus);
  • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja ja esindusõigus ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage esindusõigust tõendav dokument;
  • kui lapsele ei ole varem Eesti kodaniku passi või ID-kaarti välja antud, esitage lapse Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid (nt lapsevanema Eesti kodaniku ID-kaart või pass, kodakondsustunnistus).


ID-kaardi väljastamine
ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) lapse seaduslikule esindajale või teeninduses dokumendi taotlemisel määratud volitatud esindajale taotlusankeedil märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. ID-kaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.

Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse ID-kaart isiklikult või dokumendi taotlemisel määratud volitatud esindajale.

Kiirkorras taotletud ID-kaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes lapse seaduslikule esindajale või dokumendi taotlemisel seadusliku esindaja poolt määratud volitatud esindajale. Vähemalt 15-aastasele lapsele väljastatakse ID-kaart isiklikult või dokumendi taotlemisel määratud volitatud esindajale.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

  • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

  • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
  • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas