ID-kaardi taotlemine liikumisvõimetule
19.02.2018

Kui te ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöörduma:

 • saate ID-kaarti taotleda e-taotluskeskkonnas või posti
 • võib ID-kaardi taotluse esitada taotleja eest valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Kui taotluse esitab valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks esitada:

 • taotleja kirjalik nõusolek, et volitatud esindaja võib tema ID-kaardi taotluse sisse anda ja dokumendi kätte saada
 • valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • volitatud esindaja isikut tõendav dokument
 • linna-, vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda teenindusse
 • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja)


Lisadokumendid:

 • kui taotlejal on keskmine, raske või sügav puue ning temale laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage taotleja puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus)
 • kui taotleja on muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage taotleja isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus)
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument, mis kinnitab, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda teenindusse pöörduda (nt arstitõend)ID-kaardi väljastamine
Isiku, kelle terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse, ID-kaart väljastatakse valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud töötajale või teeninduses dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale 30 päeva jooksul taotlusankeedile märgitud teeninduses.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

 • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

 • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
 • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas

 


Lisadokumendid, kui neid ei esitatud taotlemisel:

 • taotleja kirjalik nõusolek, et valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindajale võib tema ID-kaardi väljastada
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • linna-, vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi kättesaamiseks isiklikult pöörduda teenindusse