ID-kaardi taotlemine liikumisvõimetule
25.07.2017

Kui te ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöörduma:

 • saate ID-kaarti taotleda e-taotluskeskkonnas või posti
 • võib ID-kaardi taotluse esitada taotleja eest valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendavate dokumentide taotlusankeet, mis on arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav. Taotlusankeet on vajalik täita posti teel taotlemisel. Taotlusankeedi täitmise juhis
 • üks värvifoto, mis ei tohi olla vanem kui 6 kuud. Paberil foto peab olema mõõtmetega 40x50 mm
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument (arstitõend, mis kinnitab püsivat liikumisvõimetust)
 • taotleja kirjalik nõusolek, et tema elamisloakaart väljastatakse valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindajale


Kui taotluse esitab valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks esitada:

 • taotleja kirjalik nõusolek, et volitatud esindaja võib tema ID-kaardi taotluse sisse anda ja dokumendi kätte saada
 • valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • volitatud esindaja isikut tõendav dokument
 • linna-, vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda teenindusse
 • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja)


Lisadokumendid:

 • kui taotlejal on keskmine, raske või sügav puue ning temale laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage taotleja puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus)
 • kui taotleja on muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage taotleja isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus)
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument, mis kinnitab, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda teenindusse pöörduda (nt arstitõend)
 • kui taotleja soovib, et dokument väljastatakse tema poolt volitatud esindajale, tuleb taotluse juurde lisada volitus (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav)ID-kaardi väljastamine
Isiku, kelle terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse, ID-kaart väljastatakse valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud töötajale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav) 30 päeva jooksul taotlusankeedile märgitud teeninduses.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

 • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

 • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
 • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas

 


Lisadokumendid, kui neid ei esitatud taotlemisel:

 • taotleja kirjalik nõusolek, et valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindajale võib tema ID-kaardi väljastada
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • linna-, vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi kättesaamiseks isiklikult pöörduda teenindusse