ID-kaardi taotlemine täiskasvanule
27.11.2015

ID-kaarti saate taotleda teenindustes, Eesti Vabariigi välisesindustes, posti või e-posti teel.

Kiirkorras ID-kaarti saate taotleda teenindustes. Kui Teile ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, siis kiirkorras ID-kaarti taotleda ei saa.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

  • kui Teil on keskmine, raske või sügav puue ning Teile laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus);
  • kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus);
  • kui Teile ei ole varem Eesti kodaniku isikut tõendavat dokumenti välja antud, esitage Eesti kodakondsusse kuulumist tõendavad dokumendid.


ID-kaardi väljastamine
ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult taotlusankeedil märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. ID-kaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu olete dokumendi tellinud. Välisesinduste kohta leiab infot siit. Kui soovite oma isikut tõendavat dokumenti kätte saada mujal, kui taotlusankeedil märgitud Eesti välisesinduses, siis täpsemat infot selle kohta saate Välisministeeriumi koduleheküljelt.


Kiirkorras taotletud ID-kaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes taotlejale isiklikult.

ID-kaardi kättesaamisel esitage varem välja antud kehtiv ID-kaart, kui see on olemas.