Taotlusankeedid ID-kaardi taotlemiseks Eesti kodanikule
23.02.2018


Ankeedi täitmine arvutis
Arvutis täidetava taotlusankeedi avamiseks soovitame kasutada Adobe Acrobat Readerit ning Internet Explorer või Firefox brauserit. Kui kasutate Google Chrome´i  või Safari brauserit, salvestage ankeet enne täitmist arvutisse.

Juhul, kui ikkagi olete täitnud ankeedi Chrome brauseris seda eelnevalt salvestamata, siis peale ankeedi täitmist tuleb toimida järgnevalt.

Peale ankeedi täitmist valida „Print“ ning muuta „Destination“ all printeri asemel „Save as PDF“. Valida ankeedi salvestamiseks sobiv asukoht. Sel viisil toimides peaks ankeedile salvestuma kõik eelnevalt täidetud väljad.


Täidetud ankeedi salvestamine Chrome veebilehitsejas


Kui Safari brauseris täidetud ankeedid jäävad peale salvestamist tühjaks, tuleks proovida ankeet eksportida pdf failiks.

Juhul, kui jätkuvalt esineb probleeme Chrome või Safari brauseris ankeetide täitmisel, siis palume leida võimalus täita ankeedid kas Internet Exploreri või Mozilla Firefoxiga.

Ankeedi täitmine käsitsi
Posti teel dokumentide esitamiseks printige täidetud taotlusankeet välja või printige taotlusankeet välja ning täitke käsitsi, allkirjastage ja kleepige foto.

Täitke taotlusankeet musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Täitke kõik kohustuslikud väljad. NB! Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Taotlemiseks vajalike dokumentide digiallkirjastamine
E-posti teel dokumentide esitamiseks salvestage täidetud taotlusankeet, foto ja allkirjanäidis jpg formaadis jm esitatavad dokumendid arvutisse ning allkirjastage digitaalselt ühes konteineris. Ankeedi salvestamise ja digitaalselt allkirjastamise juhend.

E-posti teel tuleb dokumenditaotlus koos vajalike dokumentidega saata aadressil ppa@politsei.ee.

Allkiri
Taotlusankeedi ülaservas asuvasse kasti kirjutage musta pasta- või tindipliiatsiga oma allkiri. Allkiri peab olema kirjutatud ühtlaselt tugeva joonega. Jälgige, et allkirja joonele ei jääks heledamaid kohti, mittevajalikke katkestusi, liigseid täppe või kriipse, parandusi jms.

Allkiri ei tohi ületada etteantud piire! Juhul, kui allkiri on kirjutatud taotlusankeedile ebakorrektselt, ei ole võimalik seda dokumenti kanda.

Allkirja näidise ülaservas asuvasse kasti esitab vähemalt 15-aastane taotleja.

Alla 15-aastase lapse eest esitab dokumendid lapse seaduslik esindaja (nt lapsevanem), kes kirjutab taotlusankeedi lõppu andmeid kinnitava allkirja. Vähemalt 15-aastane laps võib taotlusele isiklikult alla kirjutada. Kui 15- kuni 18-aastase lapse eest esitab taotluse lapsevanem, kirjutab taotlusankeedi ülaservas asuvasse kasti allkirjanäidise laps ja taotlusankeedi lõppu andmeid kinnitava allkirja lapsevanem.

7-14aastane laps või eestkostetav võib kirjutada taotlusankeedile allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik. Alla 7-aastasel lapsel ja allkirjavõimetul taotlejal jääb allkirjaväli tühjaks.

Dokumenti taotledes tehke taotlusankeedil vastavasse kasti märge, millist dokumenti taotlete. Kui taotlete passi ja ID-kaart koos, tehke märge mõlemasse kasti. Seejärel märkige ristiga dokumendi/dokumentide taotlemise põhjus. Kui taotlete vastavat dokumenti esimest korda, märkige taotlemise põhjuseks "esmakordne dokument".

Taotleja isikuandmed
Kirjutage oma täpsed isikuandmed. Kui taotlete dokumenti lapsele, kirjutage lapse isikuandmed. Kui isikunimi sisaldab võõrtähti, siis kantakse nimi dokumenti Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed. Sünnikoht märkige riigi täpsusega (nt Eesti). Märkida tuleb riigi praegune nimi.

Taotleja kontaktandmed
Märkige taotlusankeedile oma kontaktandmed, kust Teil on võimalik posti teel teated kätte saada (Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht ei oma tähtsust). Lisage võimaluse korral e-posti aadress, kuhu saab Teile saata teavituse dokumendi valmisoleku kohta.

Taotleja vanemad
Taotleja vanemate isikuandmed kirjutatakse esmakordse dokumendi taotlemisel (st, kui taotlejale ei ole varem Eesti kodaniku passi või ID-kaarti välja antud).

Dokumendi väljastamine

  • Dokumendi saate kätte Teile sobivast teenindusest. Taotlusankeedile märkige Teile sobivaim teenindus.
  • Kui soovite dokumenti kätte saada välismaal, siis väljastatakse see Teile Eesti Vabariigi välisesinduses. Valige nimekirjast „Dokumente väljastavad Eesti välisesindused" sobivaim Eesti Vabariigi välisesindus.Taotleja seaduslik esindaja
Väli täidetakse taotlusankeedil siis, kui dokumendi taotluse esitab alla 18-aastase lapse või eestkostetava eest tema seaduslik esindaja. Siinjuures märgitakse, kas taotluse esitab lapsevanem või eestkostja.

NB! Taotlusankeedil esitatud andmed kinnitage allkirjaga taotluse lõpus selleks ettenähtud väljal.

Taotlusankeetide ja nende täitmise kohta saate nõu küsida meiliaadressilt info@politsei.ee või kliendiinfo telefonilt 612 3000.