Avalehe pilt
Isikut tõendavad dokumendid
22.02.2017

Siit leiad infot sellest, kuidas dokumenti võimalikult mugavalt taotleda ja pikka järjekorras ootamist vältida.


ISIKUT TÕENDAVAD DOKUMENDID


Eesti kodaniku pass
on eelkõige reisidokument, mis antakse Eesti kodanikule riigipiiri ületamiseks. Samuti saab passi kasutada isikut tõendava dokumendina.

Eesti kodaniku isikutunnistus ehk ID-kaart
on kohustuslik isikut tõendav dokument. ID-kaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. Euroopa Liidu piires saavad Eesti kodanikud ID-kaarti kasutada ka reisidokumendina.

Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik isikut tõendav dokument on samuti isikutunnistus ehk ID-kaart. ID-kaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. Euroopa Liidu kodanikule välja antud Eesti isikutunnistusega võib küll ületada Eesti riigipiiri, kuid Eesti ei saa garanteerida, et teised liikmesriigid seda reisidokumendina tunnustavad (võidakse nõuda kehtivat kodakondsusjärgse liikmesriigi isikutunnistust või reisidokumenti).

NB! Kui Teil on 10-aastase kehtivusajaga ID-kaart, mis veel kehtib, siis palume sertifikaatide uuendamiseks Teil pöörduda lähimasse Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse.

Koos ID-kaardiga saate @eesti.ee e-posti aadressi, millele riik saadab olulist infot. Oma @eesti.ee e-posti aadressi kasutamiseks suunake see riigiportaalis eesti.ee isiklikule e-posti aadressile. Rohkem infot @eesti.ee aadressi kohta leiate riigiportaalist eesti.ee.

Välismaalase pass
antakse välismaalasele, kellel on kehtiv Eesti elamisluba, ning kui on tõendatud, et välismaalasel puudub välisriigi reisidokument.

Elamisloakaart
on Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel püsivalt elava välismaalase kohustuslik isikut tõendav dokument. Elamisloakaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. NB! Välismaalastele varem välja antud isikutunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Digitaalne isikutunnistus ehk digi-ID on digitaalne dokument, millega saab elektroonilises keskkonnas end tuvastada ja anda digitaalset allkirja. Digi-ID omamine on vabatahtlik.

E-residendi digitaalne isikutunnistus ehk e-residendi digi-ID on digitaalne dokument, millega e-resident saab elektroonilises keskkonnas end tuvastada ja anda digitaalset allkirja.

Mobiil-ID on riikliku garantiiga elektrooniline dokument, mis võimaldab elektroonilist isikutuvastamist ja digitaalset allkirjastamist mobiiltelefoni abil.

Meremehe teenistusraamat ja meresõidutunnistus antakse välja meremeestele. Need dokumendid vastavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni "Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta" nõuetele.

Pagulase reisidokument on reisidokument, mis antakse pagulasele riigipiiri ületamiseks.

Ajutine reisidokument antakse Eestis viibivale välismaalasele ühekordseks Eestist lahkumiseks ja Eestisse tagasipöördumiseks.