Meremehe teenistusraamatu taotlemine
26.11.2015

Meremehe teenistusraamatut saate taotleda, kui olete Eesti kodanikust meremees.

Meremehe teenistusraamatut saate taotleda teenindustes. Meremehe teenistusraamatu taotlemisel tuleb taotlejal anda sõrmejäljed, mis kantakse taotleja meremehe teenistusraamatusse.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • taotlusankeet (arvuti ekraanil täidetav; välja prinditav ning käsitsi täidetav);
  • isikut tõendav dokument;
  • üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm;
  • tööandja kinnitus, et töötate või asute tööle või praktikale laevale. Tööandja puudumisel esitage Töötukassa teatis, et olete arvele võetud töötu- või töödotsiva meremehena. Tööandja kinnitusel või Eesti Töötukassa teatisel peab olema väljaandja nimi, väljaandmise kuupäev ja number. Teatis peab olema dokumendi taotlemiseks kehtiv 3 kuud teatise väljaandmise päevast arvates
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument;


Lisadokumendid:

  • kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus);
  • kui Teile ei ole varem Eesti kodaniku passi või ID-kaarti välja antud, esitage Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid (nt vanema Eesti kodaniku ID-kaart või pass, kodakondsustunnistus).


Meremehe teenistusraamatu väljastamine
Meremehe teenistusraamat väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Kiirkorras taotletud meremehe teenistusraamat väljastatakse 2 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes taotlejale isiklikult.

Meremehe teenistusraamatu kättesaamisel:

  • esitage varem välja antud kehtiv meremehe teenistusraamat, kui see on olemas;
  • võrdleb teenindaja Teie sõrmejälgi juba antud sõrmejälgedega.