Avalehe pilt
Mobiil-ID taotlemine
26.03.2017


 

Tähelepanu! Oluline info kõigile, kes taotlesid mobiil-ID sertifikaate 2014. aastal. Alates 01.04.2017 tühistatakse turvalisuskaalutlustel 2014. aastal taotletud sertifikaadid.

Mobiil-ID kasutaja saab mobiilioperaatori juurest võtta uue ja turvalisema mobiil-ID SIM-kaardi ning taotleda sellele uued sertifikaadid, mis kehtivad 5 aastat. Kõigile mobiil-ID kasutajatele, keda ootab ees sertifikaatide kehtetuks tunnistamine saavad enda mobiilioperaatorilt teavitusega SMS-sõnumi.

 

Mobiil-ID on isiku tõendamise ja digitaalse allkirjastamise lahendus mobiiltelefonile. Sellega saab teostada samu e-toiminguid nagu ID-kaardiga, kuid veelgi mugavamalt.

Mobiil-ID valmidusega SIM-kaardi saamiseks ja lepingu sõlmimiseks pöörduge oma mobiiloperaatori poole. Seejärel tuleb teenuste kasutamiseks aktiveerida mobiil-ID allpool märgitud taotluskeskkonnas.

Mobiil-ID teenusega liitumise riigilõiv on 10 eurot ja selle tasumine toimub mobiiloperaatori juures. Lisainfo saamiseks palume pöörduda oma mobiiloperaatori poole.

Mobiil-ID sertifikaadid kehtivad kuni 5 aastat. Maksimaalse kehtivusajaga mobiil-ID saab väljastada siis, kui dokumendi andmekandja tehniline lahendus (SIM-kaart) vastab tingimustele, mis on vajalik dokumendi turvaliseks kasutamiseks viie aasta jooksul. Mobiil-ID-d ei ole võimalik taotleda esindaja kaudu.

Kui Teie isikuandmed on muutunud, tuleb pöörduda mobiiloperaatori poole, et tunnistada mobiil-ID sertifikaadid kehtetuks ning taotleda uute isikuandmetega mobiil-ID SIM-kaart.

Mobiil-ID aktiveerimiseks on Teil vaja:

  • ID-kaarti, elamisloakaarti või digitaalset isikutunnistust koos PIN1 ja PIN2 koodide ning kehtivate sertifikaatidega
  • ID-kaardi lugejat
  • arvutisse paigaldatud ning kasutatava veebilehitsejaga töötavat ID-kaardi tarkvara
  • operatsioonisüsteem, millel on ID-tarkvara tugi. Toetatud operatsioonisüsteemide nimekirjaga saate tutvuda siin.


Mobiil-ID aktiveerimiseks toimige järgmiselt:

  • asetage ID-kaart, elamisloakaart või digitaalne isikutunnistus kaardilugejasse ENNE taotluskeskkonna lingile  vajutamist,
  • vajutage nuppu “ Sisene mobiil-ID taotluskeskkonda”,
  • jälgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 

 

NB! Veebilehitseja info värskendamine (F5 ehk Refresh kasutamine) ei kiirenda toimuvaid päringuid ega info kuvamist. Kui toiming hangub, sulgege veebilehitseja ning alustage taotlemist uuesti.


Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimused
Kasulik info mobiil-ID kohta
KKK