Pagulase reisidokumendi taotlemine
21.08.2017

Pagulase reisidokument on dokument, mis väljastatakse pagulasele riigipiiri ületamiseks.

Pagulase reisidokumenti saate taotleda teenindustes. Kui eelmise pagulase reisidokumendi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate pagulase reisidokumenti taotleda ka posti teel.

Kiirkorras pagulase reisidokumenti saate taotleda teenindustes.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid:

  • kui Teil on keskmine, raske või sügav puue ning Teile laienevad riigilõivu osas tehtavad soodustused, esitage puuet tõendav dokument, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus);
  • kui olete muutnud isikuandmeid (nt nime) välisriigis ja muudetud isikuandmed ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, esitage isikuandmete muutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus).


Dokumendi taotluse staatust saate vaadata siit.

Pagulase reisidokumendi väljastamine
Pagulase reisidokument väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav) taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Kiirkorras taotletud pagulase reisidokument väljastatakse 2 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes taotlejale isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

  • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

  • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
  • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas